Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Khái niệm vận hành là gì

Đăng ngày 04 August, 2022 bởi admin

Thông tin thuật ngữ vận hành tiếng Tiếng Việt

Có nghiên cứu sâu vào tiếng Việt mới thấy Tiếng Việt phản ánh rõ hơn hết linh hồn, tính cách của con người Việt Nam và những đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam. Nghệ thuật ngôn từ Việt Nam có tính biểu trưng cao. Ngôn từ Việt Nam rất giàu chất biểu cảm sản phẩm tất yếu của một nền văn hóa trọng tình.

Nội dung chính

 • Thông tin thuật ngữ vận hành tiếng Tiếng Việt
 • Định nghĩa – Khái niệm
 • vận hành tiếng Tiếng Việt?
 • Thuật ngữ liên quan tới vận hành
 • Tóm lại nội dung ý nghĩa của vận hành trong Tiếng Việt
 • Kết luận
 • Video liên quan

Bạn đang đọc: Khái niệm vận hành là gì

Theo loại hình, tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn tiết, song nó chứa một khối lượng lớn những từ song tiết, cho nên trong thực tế ngôn từ Việt thì cấu trúc song tiết lại là chủ đạo. Các thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt đều có cấu trúc 2 vế đối ứng (trèo cao/ngã đau; ăn vóc/ học hay; một quả dâu da/bằng ba chén thuốc; biết thì thưa thốt/ không biết thì dựa cột mà nghe).

Định nghĩa – Khái niệm

vận hành tiếng Tiếng Việt?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của từ vận hành trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ vận hành trong Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ vận hành nghĩa là gì.

– đgt (H. hành: đi) Hoạt động khiến mỗi bộ phận thực hiện chức năng của mình và phối hợp với mọi bộ phận khác: Kĩ năng vận hành và thao tác đúng qui cách.

Thuật ngữ liên quan tới vận hành

 • bồng con lên non Tiếng Việt là gì?
 • gia thần Tiếng Việt là gì?
 • khảnh Tiếng Việt là gì?
 • héo Tiếng Việt là gì?
 • nơi nơi Tiếng Việt là gì?
 • phá quấy Tiếng Việt là gì?
 • quy hàng Tiếng Việt là gì?
 • lão nô Tiếng Việt là gì?
 • làm bàn Tiếng Việt là gì?
 • ngửa Tiếng Việt là gì?
 • thân cận Tiếng Việt là gì?
 • Quán Hành Tiếng Việt là gì?
 • nhân dục Tiếng Việt là gì?
 • Cao Thịnh Tiếng Việt là gì?
 • xe cộ Tiếng Việt là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của vận hành trong Tiếng Việt

vận hành có nghĩa là: – đgt (H. hành: đi) Hoạt động khiến mỗi bộ phận thực hiện chức năng của mình và phối hợp với mọi bộ phận khác: Kĩ năng vận hành và thao tác đúng qui cách.

Đây là cách dùng vận hành Tiếng Việt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Việt chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ vận hành là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Source: https://vh2.com.vn
Category : Doanh Nghiệp