Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Doanh nghiệp nhỏ và vừa – Wikipedia tiếng Việt

Đăng ngày 24 June, 2022 bởi admin

Doanh nghiệp siêu nhỏ,nhỏ và vừa hay còn gọi thông dụng là doanh nghiệp vừa và nhỏ là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ bé về mặt vốn, lao động hay doanh thu. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể chia thành ba loại cũng căn cứ vào quy mô đó là doanh nghiệp siêu nhỏ (micro), doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa. Theo tiêu chí của Nhóm Ngân hàng Thế giới, doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có số lượng lao động dưới 10 người, doanh nghiệp nhỏ có số lượng lao động từ 10 đến dưới 200 người và nguồn vốn 20 tỷ trở xuống, còn doanh nghiệp vừa có từ 200 đến 300 lao động nguồn vốn 20 đến 100 tỷ. Ở mỗi nước, người ta có tiêu chí riêng để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước mình. Ở Việt Nam, theo Điều 6, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP[1] ngày 11/03/2018 của Chính phủ, quy định:

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong nghành nghề dịch vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản và nghành công nghiệp, kiến thiết xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trung bình năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng .Doanh nghiệp siêu nhỏ trong nghành thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trung bình năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng .

2. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Doanh nghiệp vừa trong nghành nghề dịch vụ thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trung bình năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo pháp luật tại khoản 1, khoản 2 Điều này. [ 2 ]
Ở mỗi nền kinh tế tài chính vương quốc hay chủ quyền lãnh thổ, những doanh nghiệp nhỏ và vừa hoàn toàn có thể giữ những vai trò với mức độ khác nhau, tuy nhiên nhìn chung có một số ít vai trò tương đương như sau :

  • Giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế: các doanh nghiệp nhỏ và vừa thường chiếm tỷ trọng lớn, thậm chí áp đảo trong tổng số doanh nghiệp (Ở Việt Nam chỉ xét các doanh nghiệp có đăng ký thì tỷ lệ này là trên 95%). Vì thế, đóng góp của họ vào tổng sản lượng và tạo việc làm là rất đáng kể.
  • Giữ vai trò ổn định nền kinh tế: ở phần lớn các nền kinh tế, các doanh nghiệp nhỏ và vừa là những nhà thầu phụ cho các doanh nghiệp lớn. Sự điều chỉnh hợp đồng thầu phụ tại các thời điểm cho phép nền kinh tế có được sự ổn định. Vì thế, doanh nghiệp nhỏ và vừa được ví là thanh giảm sốc cho nền kinh tế.
  • Làm cho nền kinh tế năng động: vì doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mô nhỏ, nên dễ điều chỉnh (xét về mặt lý thuyết) hoạt động.
  • Tạo nên ngành công nghiệp và dịch vụ phụ trợ quan trọng: doanh nghiệp nhỏ và vừa thường chuyên môn hóa vào sản xuất một vài chi tiết được dùng để lắp ráp thành một sản phẩm hoàn chỉnh.
  • Là trụ cột của kinh tế địa phương: nếu như doanh nghiệp lớn thường đặt cơ sở ở những trung tâm kinh tế của đất nước, thì doanh nghiệp nhỏ và vừa lại có mặt ở khắp các địa phương và là người đóng góp quan trọng vào thu ngân sách, vào sản lượng và tạo công ăn việc làm ở địa phương.
  • Đóng góp không nhỏ giá trị GDP cho quốc gia.

Hỗ trợ thể chế so với doanh nghiệp nhỏ và vừa[sửa|sửa mã nguồn]

Do vai trò quan trọng của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiều vương quốc đã chú trọng công tác làm việc khuyến khích mô hình doanh nghiệp này tăng trưởng. Các tương hỗ mang tính thể chế để khuyến khích gồm có : những tương hỗ nhằm mục đích tạo ra một thiên nhiên và môi trường kinh doanh thương mại thuận tiện ( thiết kế xây dựng và phát hành những luật về doanh nghiệp nhỏ và vừa [ 3 ], tạo thuận tiện trong cấp giấy phép, phân phối thông tin, v.v… ), những tương hỗ tu dưỡng năng lượng doanh nghiệp ( giảng dạy nguồn lực quản trị, tương hỗ về công nghệ tiên tiến, v.v… ), và những tương hỗ về tín dụng thanh toán ( xây dựng ngân hàng nhà nước chuyên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay, bảo lãnh tín dụng thanh toán cho doanh nghiệp, xây dựng những công ty góp vốn đầu tư mạo hiểm, v.v… ), và những tương hỗ khác ( như mặt phẳng kinh doanh thương mại ). Đến nay, DNNVV chiếm 96,7 % tổng số doanh nghiệp cả nước [ 4 ]. Khối này tạo ra đến 40 % tổng sản phẩm quốc nội, tạo ra hơn 1 triệu việc làm mới mỗi năm, đa phần mang lại quyền lợi đặc biệt quan trọng cho nguồn lao động chưa qua huấn luyện và đào tạo. Trong nhiều năm tới, khối DNVVN vẫn là động cơ chạy chính cho nền kinh tế tài chính Nước Ta. Nhưng cũng phải thừa nhận một thực tiễn, là khối này cũng chỉ tăng trưởng mạnh trong những nghành nghề dịch vụ có tỷ suất lợi nhuận nhã nhặn, công nghệ tiên tiến thấp do không có lợi thế về quy mô ( tiềm lực kinh tế tài chính, địa phận hoạt động giải trí, thị trường … ) mà thường tập trung chuyên sâu vào những yếu tố như lựa chọn tiềm năng kinh doanh thương mại tương thích với năng lực, không thay đổi, củng cố thị trường đã có hay tăng trưởng thị trường từng bước và có tinh lọc khâu, điểm nâng tầm thuận tiện nhất. Các DNVVN vẫn phải tự hoạt động và link để hợp tác kinh doanh thương mại mà thiếu vắng vai trò rõ nét của chủ trương nhà nước .