Networks Business Online Việt Nam & International VH2

So sánh giữa hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế mới nhất | https://vh2.com.vn

Đăng ngày 04 May, 2023 bởi admin

So sánh giữa hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế mới nhất


Hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế là hai trong những hợp đồng khá phổ biến hiện nay.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Hợp đồng nguyên tắc là một loại hợp đồng thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên về mua bán hàng hóa hay cung ứng bất kỳ dịch vụ nào đó, tuy nhiên việc ký kết hợp đồng nguyên tắc chỉ mang tính chất định hướng.

Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

Giống nhau

Giá trị pháp lý: Đều có giá trị pháp lý trong các giao dịch thương mại, doanh nghiệp, dân sự,..

Nội dung: Sự thỏa thuận của các bên về quyền và nghĩa vụ, nội dung công việc,… trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, tuân theo quy định của pháp luật.

Hình thức: Bằng văn bản. Có chữ ký, đóng dấu xác nhận của các bên.

Khác nhau

Mục đích

+ Hợp đồng kinh tế : Quy định những yếu tố đơn cử hơn, chi tiết cụ thể, những bên có nghĩa vụ và trách nhiệm phải thực thi .

+ Hợp đồng nguyên tắc : Chỉ lao lý những yếu tố chung nên thường được xem như thể 1 hợp đồng khung hay 1 biên bản ghi nhớ giữa những bên .

Tên gọi

+ Hợp đồng kinh tế : Hợp đồng mua và bán nhà, Hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa, Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền, …

+ Hợp đồng nguyên tắc : Thỏa thuận nguyên tắc ; Hợp đồng nguyên tắc bán hàng ; Hợp đồng nguyên tắc đại lý … .

Thỏa thuận trong hợp đồng

+ Hợp đồng kinh tế: Ký kết hợp đồng kinh tế có tính chất bắt buộc thực hiện, tính ràng buộc và quyền lợi của các bên cũng rõ ràng hơn.

+ Hợp đồng nguyên tắc : Việc ký kết hợp đồng nguyên tắc có đặc thù khuynh hướng, những yếu tố chi tiết cụ thể khác sẽ được những bên thỏa thuận hợp tác sau. Vì vậy, trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc, những bên hoàn toàn có thể tiến tới ký kết hợp đồng kinh tế chính thức hay chỉ cần bổ trợ thêm những phụ lục hợp đồng của hợp đồng nguyên tắc .

+ Hợp đồng kinh tế : Hợp đồng kinh tế pháp luật rõ ràng hơn nên khi xảy ra tranh chấp sẽ dễ xử lý hơn .

+ Hợp đồng nguyên tắc : Hợp đồng nguyên tắc chỉ lao lý những yếu tố chung nên khi xảy ra tranh chấp, rất khó để xử lý nhất là khi những bên vi không triển khai đúng những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .

Thời gian ký kết

+ Hợp đồng kinh tế : Khi phát sinh nhu yếu mua và bán giữa những bên ; thời hạn hợp đồng kinh tế theo đó cũng ngắn hơn ; hợp đồng kinh tế sẽ chấm hết theo từng thương vụ làm ăn / đơn hàng sau khi những bên triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm và / hoặc ký biên bản thanh lý hợp đồng .

+ Hợp đồng nguyên tắc : Thường cố định và thắt chặt là đầu mỗi năm, qua những năm nếu có sự biến hóa thì những bên chỉ cần ký phụ lục. Hợp đồng nguyên tắc có giá trị theo thời hạn nên không phụ thuộc vào số lượng những thương vụ làm ăn / đơn hàng phát sinh trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực hiện hành .

Đối tượng vận dụng

+ Hợp đồng kinh tế : Các công ty ít thanh toán giao dịch với nhau ; Các thanh toán giao dịch có giá trị lớn ; Các thanh toán giao dịch đặc trưng cần nhu yếu cụ thể về nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên .

+ Hợp đồng nguyên tắc : Các công ty có vị trí địa lý xa nhau trong cùng 1 vùng miền / tổ quốc ; những công ty có quan hệ thanh toán giao dịch mua và bán tiếp tục liên tục .

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest :

  1. Bài viết được luật sư, chuyên viên của Công ty Luật TNHH Everest triển khai nhằm mục đích mục tiêu điều tra và nghiên cứu khoa học hoặc phổ cập kiến thức và kỹ năng pháp lý, trọn vẹn không nhằm mục đích mục tiêu thương mại .
  2. Bài viết có sử dụng những kỹ năng và kiến thức hoặc quan điểm của những chuyên viên được trích dẫn từ nguồn đáng đáng tin cậy. Tại thời gian trích dẫn những nội dung này, chúng tôi chấp thuận đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tìm hiểu thêm, bởi nó hoàn toàn có thể chỉ là quan điểm cá thể người viết .
  3. Trường hợp cần giải đáp vướng mắc về yếu tố có tương quan, hoặc cần quan điểm pháp lý cho vấn đề đơn cử, Quý vị vui vẻ liên hệ với chuyên viên, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp lý :1900 6198, E-mail :

    [email protected]

    .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Doanh Nghiệp