Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Hợp đồng nguyên tắc là gì? Mẫu hợp đồng nguyên tắc [Mới 2023]

Đăng ngày 04 May, 2023 bởi admin
Hợp đồng nguyên tắc là một loại hợp đồng bộc lộ sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên về mua và bán sản phẩm & hàng hóa hay đáp ứng bất kể dịch vụ nào đó, tuy nhiên việc ký kết hợp đồng nguyên tắc chỉ mang đặc thù xu thế. Hợp đồng nguyên tắc thường sẽ được sử dụng khi những bên mới trong bước đầu tiếp cận tìm hiểu và khám phá năng lực, nhu yếu của nhau và đã thống nhất được 1 số ít nội dung về việc hợp tác. Có thể hiểu đơn thuần là hợp đồng nguyên tắc là một hợp đồng khung để những bên triển khai những thanh toán giao dịch phát sinh sau đó .

Hợp đồng nguyên tắc có thời hạn bao lâu?

Thời hạn của hợp đồng nguyên tắc không giới hạn là 01 năm hay 05 năm. Thông thường các bên khi ký kết hợp đồng thường thỏa thuận thời hạn tính theo đơn vị tháng hoặc năm để tiện cho việc quyết toán công việc hoàn thành và đối chiếu công nợ.

Theo Luật Trí Nam hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng nguyên tắc sẽ được xác lập theo phương pháp sau :

 1. Thứ nhất là áp dụng thời hạn theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng nguyên tắc đã ký.
 2. Thứ hai thời hạn tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày hợp đồng chấm dứt khi công việc hoàn thành, hoặc đối tượng thực hiện hợp đồng không có khả năng tiếp tục thực hiện, hoặc khi hai bên thỏa thuận chấm dứt, thanh lý hợp đồng.
 3. Thứ ba thời hạn tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày hợp đồng chấm dứt theo quyết định của Tòa án hoặc ngày một trong các chủ thể hợp đồng bị giải thể, tuyên bố phá sản.
 4. Thứ tư thời hạn tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày hợp đồng bị thay thế bởi một thỏa thuận khác giữa các chủ thể ký kết hợp đồng.

Hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng kinh tế

Hợp đồng nguyên tắc được coi là hợp đồng kinh tế khi các bên giao kết hợp đồng là thương nhân hoặc nội dung hợp đồng là thỏa thuận việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh.

Hợp đồng nguyên tắc mua và bán sản phẩm & hàng hóa cần có nội dung gì ?

Theo Luật Trí Nam, hợp đồng nguyên tắc mua và bán sản phẩm & hàng hóa nên có những lao lý quan trọng sau :

 1. Chủ thể giao kết hợp đồng: Hợp đồng cần chi tiết thông tin để xác định chủ thể của hợp đồng, vài trò trong quy trình mua bán hàng hóa.
 2. Đối với hợp đồng có tham gia của bên bản lãnh, bên thứ 3 thì cần xác định rõ thông tin và vai trò của các bên này trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc giải quyết tranh chấp hợp đồng.
 3. Thỏa thuận về xác định giá mua bán hàng hóa.
 4. Thỏa thuận về phương thức đặt hàng và xác nhận đơn đặt hàng.
 5. Thỏa thuận về thời điểm giao nhận hàng hóa, địa điểm giao nhận hàng hóa và cách các bên thay đổi trong quá trình mua bán hàng hóa.
 6. Quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên: Các bên cần chi tiết hóa các nghĩa vụ trong giai đoạn trước, trong và sau khi thực hiện hợp đồng cũng như thời điểm chấm dứt cụ thể.
 7. Điều khoản ràng buộc trách nhiệm: Các bên có thể dự trù các tình huống đối phương có thể vận dụng để không thực hiện hợp đồng mà soạn thảo những điều khoản thích hợp, như trách nhiệm của bên mua khi không thanh toán, hoặc trách nhiệm của bên bán khi không chuyển giao hàng hóa của hợp đồng.
 8. Thời hạn thực hiện hợp đồng: Trong hợp đồng cần quy định rõ thời điểm bắt đầu có hiệu lực và chấm dứt, hoặc những căn cứ phát sinh dẫn đến hợp đồng chấm dứt hiệu lực.
 9. Điều khoản giải quyết tranh chấp: Tranh chấp có thể được đưa ra Tòa án có thẩm quyền hoặc Trọng tài thương mại để giải quyết.

Hợp đồng nguyên tắc gia công hàng hóa soạn thảo như thế nào?

Hợp đồng nguyên tắc gia công sản phẩm & hàng hóa là thỏa thuận hợp tác của bên đặt gia công và bên nhận gia công về phương pháp sản xuất sản phẩm & hàng hóa mà bên nhận gia công sẽ sử dụng một phần hoặc hàng loạt nguyên, vật tư từ bên đặt gia công. Trải qua quy trình sản xuất, hoàn toàn có thể là một hay nhiều quy trình theo nhu yếu của bên đặt gia công. Để tạo ra loại sản phẩm và nhận một khoản tiền công tương tự với lượng lao động hao phí để làm ra loại sản phẩm đó, gọi là phí gia công .

Do đó hợp đồng nguyên tắc gia công hàng hóa cũng cần thể hiện các nội dung theo đúng bản chất của hoạt động gia công hàng hóa. Theo Luật Trí Nam đặc điểm của gia công hàng hóa bao gồm:

 • Bên nhận gia công hàng hóa sẽ nhận nguyên, vật liệu từ bên đặt để tạo ra sản phẩm mới theo như đúng hợp đồng. Sau đó hai bên đã ký kết hoặc chuyển giao tiền cho bên nhận mua vật liệu theo như số lượng, chất lượng và chi phí thỏa thuận trước đó.
 • Bên nhận gia công đích thân tổ chức các hoạt động sản xuất và giao thành phẩm theo như yêu cầu của bên đặt hàng.
 • Nội dung gia công gồm sản xuất, chế biến, chế tác, sửa chữa, tái chế, lắp rắp, phân loại, đóng gói hàng hóa theo yêu cầu bằng nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công.
 • Quyền sở hữu hàng hóa, bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt. có nghĩa là có các quyền bán, cho, đổi chác sẽ không bị thay đổi từ bên đặt gia công sang bên nhận gia công
 • Quá trình thực hiện công việc của bên nhận gia công thường không có sự can thiệp, kiểm soát của bên yêu cầu gia công vì cái họ quan tâm chỉ là số lượng cũng như chất lượng của sản phẩm cuối cùng mà họ nhận được. Tuy nhiên, bên đặt gia công vẫn có quyền được cử nhân viên đại diện đến để theo dõi, giám sát việc gia công, thậm chí điều chuyên viên kỹ thuật đến để hướng dẫn cách sản xuất, chất lượng sản phẩm theo như trong hợp đồng.
 • Kết thúc quá trình, bên nhận gia công sẽ được trả cước phí thù lao. Nó có thể là tiền mặt hoặc máy móc gia công.
 • Trong trường hợp các cá nhân, tổ chức thuộc quốc gia khác
 1. Bên nhận gia công sẽ được phép xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công, các loại máy móc, thiết bị đi thuê, mượn cũng như các nguyên vật liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo đúng như ủy quyền của bên đối tác đặt gia công hàng hóa.
 2. Thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, vật tự tạm nhập khẩu, bên nhận gia công sẽ không phải nộp. Ở nước ta, có quy chế riêng cho hoạt động này về các thủ tục thuế và thủ tục xuất nhập khẩu.
 3. Bên dịch vụ nhận gia công phải tuân thủ đúng như yêu cầu của bên đặt về chủng loại, mẫu mã, kích cỡ, kiểu dáng cũng như chất lượng mặt hàng.
 4. Lợi nhuận từ hoạt động gia công chính là số tiền công được tính sau khi đã trừ đi các chi phí gia công.

Tham khảo : Dịch Vụ Thương Mại soạn thảo hợp đồng

Hợp đồng nguyên tắc có giá trị như thế nào nếu có tranh chấp trong giai đoạn đàm phán hợp đồng chính

✔ Việc ký kết hợp đồng nguyên tắc có đặc thù xu thế, những yếu tố chi tiết cụ thể khác sẽ được những bên thỏa thuận hợp tác sau. Vì vậy, trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc, những bên hoàn toàn có thể tiến tới ký kết hợp đồng kinh tế tài chính chính thức hay chỉ cần bổ trợ thêm những phụ lục hợp đồng của hợp đồng nguyên tắc .
✔ Việc ký kết hợp đồng nguyên tắc thay thế sửa chữa cho những loại hợp đồng chính thức khi mà những bên chưa thể ( hoặc chưa muốn ) xác lập đơn cử khối lượng sản phẩm & hàng hóa / dịch vụ thanh toán giao dịch giữa những bên ; hoặc hoàn toàn có thể những bên muốn hợp tác với nhau trong một khoản thời hạn nhất định mà không bắt buộc phải ký kết mỗi hợp đồng khi có thanh toán giao dịch phát sinh .
✔ Như vậy, trong quy trình tiến độ đàm phán hợp đồng chính nếu có xảy ra tranh chấp, hoàn toàn có thể dựa trên những thỏa thuận hợp tác đã thống nhất trong hợp đồng nguyên tắc để xử lý những yếu tố chưa thống nhất được trong hợp đồng chính .
✔ Hợp đồng nguyên tắc chỉ lao lý những yếu tố chung nên khi xảy ra tranh chấp, rất khó để xử lý nhất là khi những bên vi không thực thi đúng những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình .

Hợp đồng nguyên tắc có được giao kết qua email không ?

Hợp đồng nguyên tắc không phải là một loại hợp đồng phổ cập được liệt kê trong Bộ luật dân sự năm ngoái nhưng nó là một loại hợp đồng theo pháp luật của Bộ luật dân sự. Giao dịch dân sự được biểu lộ bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi đơn cử. Giao dịch dân sự trải qua phương tiện đi lại điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo lao lý của pháp lý về thanh toán giao dịch điện tử được coi là thanh toán giao dịch bằng văn bản. Thông điệp tài liệu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được tàng trữ bằng phương tiện đi lại điện tử .
Như vậy, thư điện tử ( email ) chính là một hình thức thông điệp tài liệu nên hợp đồng nguyên tắc giao kết qua email tương thích với lao lý của Luật Giao dịch điện tử trọn vẹn có giá trị pháp lý như những hợp đồng ký kết trực tiếp .

Mẫu hợp đồng nguyên tắc như thế nào

Thực tiễn việc sử dụng hợp đồng nguyên tắc đáp ứng dịch vụ, sản phẩm & hàng hóa có sự độc lạ về lao lý hợp đồng theo đặc thù của dịch vụ, đặc thù của sản phẩm & hàng hóa mua và bán, gia công. Luật Trí Nam san sẻ mẫu hợp đồng nguyên tắc mua và bán sản phẩm & hàng hóa thông dụng để Quý vị định hình nội dung và cách soạn thảo mẫu hợp đồng nguyên tắc trong thực tiễn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HÓA

( Số : 01/20 … / HĐNT )

 • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại … TP.HN, chúng tôi gồm :

 • BÊN BÁN:

Địa chỉ :
Điện thoại :
Mã số thuế : …
Đại diện : … … … … … … … … Chức vụ :
( Sau đây gọi là “ Bên A ” )

 • BÊN MUA:

Địa chỉ :
Điện thoại :
Mã số thuế : …

Đại diện : ……………………… Chức vụ: 

( Sau đây gọi là “ Bên B ” )
Hai Bên cùng đồng ý chấp thuận ký kết Hợp đồng nguyên tắc về việc đáp ứng sản phẩm & hàng hóa cho bên B ( sau đây gọi là “ Hợp đồng ” ) với những pháp luật sau :

 • Điều 1: Các nguyên tắc chung
 1. Hai Bên tham gia ký kết Hợp đồng này trên cơ sở quan hệ bạn hàng, bình đẳng và cùng có lợi theo đúng các quy định của pháp luật.
 2. Các nội dung trong bản hợp đồng nguyên tắc này chỉ được sửa đổi khi có sự thỏa thuận của hai bên và được thống nhất bằng văn bản. Văn bản thay đổi nội dung hợp đồng nguyên tắc này được xem là Phụ lục và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng.
 3. Các nội dung hợp tác, mua bán hàng hóa cụ thể theo từng thời điểm sẽ được cụ thể hóa trong các bản Hợp đồng mua bán cụ thể.
 4. Điều khoản nào trong Hợp đồng mua bán mâu thuẫn với các điều khoản trong Hợp đồng này thì sẽ thực hiện theo các điều khoản được quy định trong Hợp đồng này.
 5. Các tài liệu có liên quan và gắn liền với Hợp đồng này bao gồm:
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong khoanh vùng phạm vi Hợp đồng này và những tài liệu khác tương quan và gắn liền với Hợp đồng này, những từ ngữ dưới đây được hiểu là nguyên tắc chung làm cơ sở cho sự hợp tác giữa hai bên trong quan hệ đáp ứng sản phẩm & hàng hóa và là cơ sở cho những Hợp đồng mua và bán đơn cử sau này .

 • Điều 3: Hàng hóa mua bán

Bên A chấp thuận đồng ý bán và bên B chấp thuận đồng ý mua số sản phẩm & hàng hóa đơn cử như sau :
– Đơn giá : theo bảng làm giá của bên B có sự xác nhận của Bên A .
– Khối lượng đơn cử được bộc lộ bằng những bản Hợp đồng mua và bán đơn cử được ký kết giữa hai bên .

 • Điều 4: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

Giá trị hợp đồng là tạm tính địa thế căn cứ vào đơn giá được xác nhận giữa 2 bên từng thời gian và khối lượng trong thực tiễn được nghiệm thu sát hoạch giữa hai bên .
Bên B giao dịch thanh toán giá trị hợp đồng cho bên A bằng hình thức giao nhận tiền mặt hoặc giao dịch chuyển tiền vào thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của bên A, số thông tin tài khoản 888888888888 mở tại Ngân hàng VCB
Đồng tiền sử dụng để giao dịch thanh toán theo Hợp đồng này là Nước Ta Đồng ( viết tắt VNĐ ) .

 • Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên A
 1. Quyền của bên bán
 2. Nghĩa vụ của bên bán
 • Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên B
 1. Quyền của bên mua
 2. Nghĩa vụ của bên mua
 • Điều 7: Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm

Trong trường hợp mỗi bên thực thi không đúng hoặc không không thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo Hợp đồng này, bên đó phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất mà bên kia phải gánh chịu do việc thực thi không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm đó, gồm có cả thiệt hại trực tiếp và gián tiếp xảy ra .
Mỗi bên thực thi không đúng hoặc không rất đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo Hợp đồng này còn phải chịu một khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng với số tiền 1.000.000.000 đồng .

 • Điều 8: Bảo mật

– Các Bên có nghĩa vụ và trách nhiệm phải giữ kín tổng thể những thông tin tương quan tới Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng, thông tin người mua mà mình nhận được từ phía Bên kia trong suốt thời hạn của Hợp đồng .
– Mỗi Bên không được bật mý cho bất kỳ Bên thứ ba nào bất kể thông tin nói trên trừ trường hợp được đồng ý chấp thuận bằng văn bản của Bên kia hoặc theo nhu yếu của cơ quan quản trị Nhà nước có thẩm quyền .
– Mỗi Bên phải thực thi mọi giải pháp thiết yếu để bảo vệ rằng không một nhân viên cấp dưới nào hay bất kể ai thuộc sự quản trị của mình vi phạm lao lý này .
– Điều khoản này vẫn còn hiệu lực thực thi hiện hành ngay cả khi Hợp đồng này hết hiệu lực thực thi hiện hành và hai bên không còn hợp tác .

 • Điều 9: Loại trừ trách nhiệm của mỗi bên

Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng khiến cho mỗi bên không hề triển khai hoặc thực thi không rất đầy đủ quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng này thì nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi bên được loại trừ .

 • Điều 10: Sửa đổi, tạm ngừng thực hiện và chấm dứt Hợp đồng

Bất kỳ sửa đổi hoặc bổ trợ nào so với Hợp đồng sẽ chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành khi có thỏa thuận hợp tác bằng văn bản của những Bên .
Tạm ngừng thực thi Hợp đồng trong những trường hợp sau :
Hợp đồng chấm hết trong những trường hợp sau :
a ) Hợp đồng hết hạn và những Bên không gia hạn Hợp đồng ;
b ) Các Bên thỏa thuận hợp tác chấm hết Hợp đồng trước thời hạn ;
c ) Một trong những Bên ngừng kinh doanh thương mại, không có năng lực chi trả những khoản nợ đến hạn, lâm vào thực trạng hoặc bị xem là mất năng lực thanh toán giao dịch, có quyết định hành động giải thể, phá sản. Trong trường hợp này Hợp đồng sẽ kết thúc bằng phương pháp do hai Bên thỏa thuận hợp tác và / hoặc tương thích với những lao lý của pháp lý hiện hành ;
d ) Thanh lý Hợp đồng : Khi có nhu yếu thanh lý Hợp đồng, hai Bên triển khai đối soát, thanh toán giao dịch hoàn thành xong những khoản phí. Sau khi hai Bên hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm của mình sẽ thực thi ký kết Biên bản thanh lý Hợp đồng .

 • Điều 11: Giải quyết tranh chấp

Tất cả những phát sinh nếu có tương quan đến hợp đồng này sẽ được xử lý bằng thương lượng. Nếu không thương lượng đươc thì tranh chấp sẽ được xử lý tại Tòa án có thẩm quyền. Chi tiêu sẽ do bên thua kiện trả, trừ phi có sự thỏa thuận hợp tác của hai Bên .

 • Điều 12: Điều khoản quy định về hiệu lực

Hợp đồng này có hiệu lực hiện hành từ ngày ký đến hết ngày … / … / … .
Trong vòng một ( 01 ) tháng trước khi thời hạn Hợp đồng kết thúc, nếu hai bên trong hợp đồng không có quan điểm gì thì hợp đồng này được tự động hóa gia hạn 12 ( Mười hai ) tháng tiếp theo và chỉ được gia hạn 01 lần .
Hợp đồng này được lập thành 02 ( hai ) bản, mỗi bên giữ 01 ( một ) bản có giá trị pháp lý như nhau .
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Trên đây là những san sẻ có ích của Luật Trí Nam về mẫu hợp đồng nguyên tắc. Quý khách hàng có yếu tố pháp lý cần tư vấn vui vẻ liên hệ với chúng tôi theo thông tin :

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại : 0934.345.745 – 0934.345.755
E-Mail : [email protected]

Địa chỉ : Tầng 5, tòa nhà 227 đường Nguyễn Ngọc Nại, Q. TX Thanh Xuân, TP. Thành Phố Hà Nội .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Doanh Nghiệp