Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Lý giải hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai là gì?

Đăng ngày 04 May, 2023 bởi admin
Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai là một trong những mẫu sản phẩm của kinh doanh thị trường chứng khoán phái sinh. Hiện nay, những doanh nghiệp và những nhà sản xuất nông sản, sắt kẽm kim loại, ngay cả ngoại tệ sử dụng những hợp đồng kỳ hạn hay hợp đồng tương lai như thể cách để quản trị rủi ro đáng tiếc trong hoạt động giải trí. Tuy nhiên, có nhiều nhà đầu tư vẫn chưa hiểu rõ về 2 loại hợp đồng này. Vì vậy, bài viết này sẽ phân phối những thông tin về hợp đồng ký hạn cũng như hợp đồng tương lai mà những nhà đầu tư cần quan tâm .

1. Tổng quan về sàn chứng khoán phái sinh

Để hiểu rõ về hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai là gì ? Trước tiên cần hiểu về sàn chứng khoán phái sinh là gì cũng như gia tài cơ sở của sàn chứng khoán phái sinh :

hợp đồng kỳ hạn 1

Hợp đồng kỳ hạn là một loại chứng khoán phái sinh.

1.1. Khái niệm về sàn chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh ( CKPS ) là một công cụ kinh tế tài chính. Trong đó, giá trị của CKPS nhờ vào vào giá trị của một hay nhiều loại gia tài cơ sở. CKPS có dạng hợp đồng kinh tế tài chính. Nội dung hợp đồng kinh tế tài chính đó pháp luật : quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên so với việc thanh toán giao dịch, chuyển giao gia tài cơ sở, với một mức giá được thỏa thuận hợp tác trước vào một thời gian nhất định trong tương lai .
Các loại sàn chứng khoán phái sinh hầu hết :

  • Hợp đồng kỳ hạn

  • Hợp đồng tương lai ( Được lựa chọn và tăng trưởng tiên phong tại Nước Ta )

  • Hợp đồng quyền chọn

  • Hợp đồng hoán đổi

1.2. Tài sản cơ sở của sàn chứng khoán phái sinh

Tài sản cơ sở của CKPS là sàn chứng khoán, chỉ số sàn chứng khoán hoặc gia tài khác ( theo pháp luật của pháp lý ) được sử dụng làm cơ sở để xác lập giá trị sàn chứng khoán phái sinh .
Các gia tài cơ sở của CKPS :
+ Hàng hóa : thực phẩm ( cafe, hồ tiêu … ), sắt kẽm kim loại ( vàng, bạc, kẽm … ), nguồn năng lượng ( khí đốt, dầu … )
+ Phi sản phẩm & hàng hóa : CP ( chỉ số CP, CP đơn lẻ ), trái phiếu ( trái phiếu cơ quan chính phủ, trái phiếu địa phương, trái phiếu doanh nghiệp ), lãi suất vay ( lãi suất vay ngân hàng nhà nước, lãi suất vay ngoại tệ ), tiền tệ ( USD, Yên Nhật, Euro ) .

2. Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai là gì ?

Trước tiên, cần hiểu đúng khái niệm về hợp đồng kỳ hạn cũng như hợp đồng tương lai :
a ) Hợp đồng có kỳ hạn
Hợp đồng kỳ hạn là hợp đồng giữa 2 bên – người mua và người bán, để mua hoặc bán gia tài vào một ngày trong tương lai với giá đã thỏa thuận hợp tác ngày thời điểm ngày hôm nay. Tài sản ở đây hoàn toàn có thể là bất kể thứ sản phẩm & hàng hóa nào ; từ nông sản, những đồng xu tiền, cho tới những sàn chứng khoán .
Phân loại :
+ Hợp đồng kỳ hạn CP ( equity forward contract )
+ Hợp đồng kỳ hạn trái phiếu ( forward contract on bond )
+ Hợp đồng kỳ hạn sản phẩm & hàng hóa ( commodity forward )
+ Hợp đồng thanh toán giao dịch tiền tệ kỳ hạn ( currency forward contract )
+ Hợp đồng lãi suất vay kỳ hạn ( forward rate agreement – FRA )
+ Hợp đồng kỳ hạn không thanh toán giao dịch ( non-deliverable forward – NDF )
b ) Hợp đồng tương lai
Hợp đồng tương lai là sự thỏa thuận hợp tác giữa hai bên tham gia mà bên mua ( buyer ) đồng ý chấp thuận mua một gia tài của bên bán ( seller ) tại một thời gian nhất định trong tương lai ( delivery date ), nhưng với mức giá được xác lập trước tại thời gian thỏa thuận hợp tác ( time of purchase ) .
Trong đó :

  • Hàng hóa đó phải được niêm yết trên sở giao dịch và

  • Phải thanh toán giao dịch trải qua công ty giao dịch thanh toán bù trừ .

3. Phân biệt hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai

Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai đều là công cụ phát sinh, có giá trị nhờ vào vào hợp đồng cơ sở. Tuy nhiên ở mỗi loại hợp đồng đều có những điểm độc lạ :
hợp đồng kỳ hạn 22Phân biệt hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai

  Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng tương lai
Tính chuẩn hóa – Không cần chuẩn hóa lao lý, giá trị, khối lượng của gia tài cơ sở .
– Tài sản cơ sở của hợp đồng kỳ hạn hoàn toàn có thể là bất kể loại gia tài nào .

Các điều khoản của hợp đồng đều được chuẩn hóa về điều khoản, giá trị, khối lượng, chất lượng của tài sản cơ sở…

Địa điểm thanh toán giao dịch Giao dịch trên thị trường OTC . Được thanh toán giao dịch và niêm yết trên thị trường tập trung chuyên sâu .
Thời gian giao dịch thanh toán hợp đồng Thanh toán hợp đồng vào thời gian giao hàng . Thanh toán lỗ lãi hàng ngày .
Rủi ro – Rủi ro thanh toán giao dịch : Người mua không giao dịch thanh toán ( Do giá mua trong hợp cao hơn giá trên thị trường tại thời gian giao dịch thanh toán )
– Rủi ro giao hàng : Người bán không giao hàng do giá thị trường tại ngày giao hàng cao hơn giá hợp đồng ( lỗ )
– Rủi ro về Chi tiêu : Giá biến hóa làm cho người mua hoặc người bán bị lỗ
– Mức độ đòn kích bẩy cao tiềm ẩn rủi ro đáng tiếc cao cho nhà đầu tư : Khi dự báo về khuynh hướng đổi khác của giá gia tài cơ sở trên thị trường sai, giá hợp đồng tương lai dịch chuyển theo khunh hướng bất lợi, thua lỗ sẽ xảy ra. Mức độ thua lỗ tính theo tỷ suất Xác Suất trên “ số vốn góp vốn đầu tư khởi đầu ” sẽ lớn hơn rất nhiều .
– Hạn chế năng lực tận dụng dịch chuyển có lợi của thị trường khi sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa rủi ro đáng tiếc .
Tài sản thế chấp ngân hàng Có thể là bất kể loại gia tài nào . Được chuẩn hóa về lao lý, giá trị, khối lượng của gia tài cơ sở, …
Tính thanh khoản hợp đồng Tính thanh khoản thấp . Tính thanh khoản cao hơn nhiều so với hợp đồng kỳ hạn do niêm yết trên sở giao dịch và mua và bán qua công ty thanh toán giao dịch bù trừ .
Đóng vị thế Nhà góp vốn đầu tư tham gia hợp đồng kỳ hạn hoàn toàn có thể triển khai đóng vị thế bằng cách tham gia vị thế ngược so với hợp đồng kỳ hạn tương tự như . Nhà góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể đóng vị thế bất kể khi nào bằng cách tham gia vị thế ngược so với hợp đồng tựa như, giúp người chiếm hữu hợp đồng tương lai linh động trong việc sử dụng nguồn vốn .
Bù trừ và ký quỹ Không cần triển khai ký quỹ . Việc mua và bán yên cầu cả hai bên đặt cọc một khoản tiền khởi đầu, gọi là tiền ký quỹ .

4. Nhà góp vốn đầu tư nên chọn loại hợp đồng nào ?

hợp đồng ký hạn 33

Hợp đồng tương lai tương thích với nhà đầu tư lướt sóng .
Hợp đồng kỳ hạn thường được sử dụng với mục tiêu là đầu tư mạnh giá lên hoặc giá xuống trong tương lai, tránh việc gia tài bị ảnh hưởng tác động của rủi ro đáng tiếc về Ngân sách chi tiêu hay lãi suất vay trong tương lai. Ví dụ như rủi ro đáng tiếc mất giá tiền tệ ( hợp đồng kỳ hạn so với USD hoặc EUR ) hay rủi ro đáng tiếc dịch chuyển giá một loại sản phẩm & hàng hóa nào đó ( hợp đồng kỳ hạn với dầu mỏ, nông sản, … ) .
Khi tham gia thanh toán giao dịch Hợp đồng tương lai, nhà đầu tư có năng lực thu được những khoản doanh thu mê hoặc chỉ với một khoản tiền ký quỹ có giá trị nhỏ hơn nhiều so với giá trị của hợp đồng mà nhà góp vốn đầu tư muốn tham gia. Mức sinh lời này thường cao hơn nhiều so với mức sinh lời trên thị trường cơ sở .
Hợp đồng này giúp nhà đầu tư quản trị rủi ro đáng tiếc dịch chuyển giá một cách hiệu suất cao. Bằng cách bán hợp đồng tương lai, nhà đầu tư đang nắm giữ CP trên thị trường cơ sở hoàn toàn có thể hạn chế thua lỗ trong trường hợp thị trường giảm điểm. Hợp đồng tương lai tương thích với nhà đầu tư lướt sóng, dành cho nhà đầu tư có nhiều thời hạn xem bảng điện và biểu đồ .
Qua bài viết trên kỳ vọng sẽ cung ứng nhiều thông tin hữu dụng đến bạn đọc. Để được tư vấn thêm về ứng dụng ký kết hợp đồng điện tử iContract, vui mừng liên hệ :
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

  • Website : https://vh2.com.vn/
  • Source: https://vh2.com.vn
    Category : Doanh Nghiệp