Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Nguồn gốc và bản chất của tiền

Đăng ngày 01 October, 2022 bởi admin

Nguồn gốc và bản chất của tiền thể hiện ở quá trình phát triển của hình thái giá trị trao đổi, hay nói cách khác, các hình thái biểu hiện của giá trị. Có bốn hình thái biểu hiện của giá trị:

1. Hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên của giá trị

Hình thái này Open khi xã hội nguyên thuỷ tan rã, và “ chỉ thường gặp ở những mầm mống tiên phong của trao đổi, khi mà những loại sản phẩm lao động chỉ biến thành hàng hóa trong những hành vi đơn nhất và ngẫu nhiên ” .
Thí dụ : 20 vuông vải = 1 cái áo

Ở đây, giá trị của hàng hóa này (20 vuông vải) chỉ biểu hiện đơn nhất ở một hàng hóa khác (1 cái áo) và quan hệ trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên, trực tiếp hàng lấy hàng, tỷ lệ trao đổi cũng ngẫu nhiên được hình thành.

Hàng hóa thứ hai ( cái áo ) đóng vai trò vật ngang giá, là hình thái phôi thai của tiền tệ .
Mặc dù, lúc đầu quan hệ trao đổi mang đặc thù ngẫu nhiên, nhưng từ từ nó trở thành quy trình xã hội đều đặn, liên tục thôi thúc sản xuất hàng hóa sinh ra và tăng trưởng. Khi đó, Open hình thái thứ hai :

2. Hình thái rất đầy đủ hay lan rộng ra của giá trị

Hình thái này xuất hiện trong thực tế khi mà một sản phẩm lao động nào đó, như 20 vuông vải chẳng hạn, được trao đổi với nhiều hàng hóa khác một cách thông thường, phổ biến.

Thí dụ :

20 vuông vải =

1 cái áo

=

10 đấu chè

=

40 đấu cà phê

= 0,2 gam vàng

Ở đây, giá trị của một hàng hóa ( 20 vuông vải ) được biểu lộ ở nhiều hàng hóa khác nhau đóng vai trò làm vật ngang giá. Đồng thời tỷ suất trao đổi không còn mang đặc thù ngẫu nhiên nữa mà từ từ do lao động lao lý, chính bới ngay từ đầu người ta đã sản xuất ra những vật phẩm trên với mục tiêu là để mang trao đổi. Do đó, trong trao đổi họ phải giám sát đến mức lao động đã hao phí .
Tuy nhiên, hình thái này cũng có những điểm yếu kém của nó như : giá trị hàng hóa được bộc lộ còn chưa hoàn tất, thống nhất mà bằng một chuỗi vô tận của những hàng hóa khác ; đồng thời vẫn là trao đổi trực tiếp hàng lấy hàng, do đó khi nhu yếu trao đổi giữa những người chủ hàng hóa không tương thích sẽ làm cho trao đổi không triển khai được. Chẳng hạn, người có vải cần đổi lấy áo, nhưng người có áo lại không cần vải mà cần chè … Do đó, khi sản xuất và trao đổi hàng hóa tăng trưởng hơn yên cầu phải có một vật ngang giá chung, khi đó Open hình thái thứ ba .

3. Hình thái chung của giá trị

Thí dụ :

20 vuông vải =

1 cái áo

=

10 đấu chè

=

40 đấu cà phê

= 0,2 gam vàng

Ở đây, giá trị của mọi hàng hóa đều được bộc lộ ở một hàng hóa đóng vai trò làm vật ngang giá chung, “ vật ngang giá phổ cập ” – 20 vuông vải. Tức, những hàng hóa đều được đổi lấy vật ngang giá chung trước, sau đó mới mang đổi lấy hàng hóa cần dùng, do đó khắc phục được điểm yếu kém của hình thái trao đổi trực tiếp hàng lấy hàng và vật ngang giá chung trở thành môi giới, thành phương tiện đi lại trong trao đổi hàng hóa .
Tuy nhiên, ở hình thái này vật ngang giá chung chưa cố định và thắt chặt ở một hàng hóa nào cả, khi thì là hàng hóa này, khi thì là hàng hóa khác, và “ bất kể hàng hóa nào cũng hoàn toàn có thể có được hình thái đó ”, miễn là nó được tách ra làm vật ngang giá chung .
Khi sản xuất và trao đổi hàng hóa tăng trưởng hơn nữa, đặc biệt là khi nó được lan rộng ra giữa những vùng yên cầu phải có một vật ngang giá chung thống nhất, thì vật ngang giá chung được “ gắn một cách vững chãi với 1 số ít loại hàng hóa đặc trưng ”, khi đó Open hình thái thứ tư :

4. Hình thái tiền

Thí dụ:

0,2 gam vàng =

1 cái áo

=

10 đấu chè

=

40 đấu cà phê

= 20 vuông vải

Ở đây, giá trị của tất cả mọi hàng hóa đều được bộc lộ ở một hàng hóa đóng vai trò tiền tệ .

Lúc đầu, có nhiều loại hàng hóa đóng vai trò tiền tệ như lông cừu, vỏ sò…và “những dân du mục là những người đầu tiên phát triển hình thái tiền”. Nhưng dần dần vai trò tiền tệ được chuyển sang các kim loại quý (tiền kim loại)
như đồng rồi bạc và cuối cùng là ở vàng.

Khi hai vật ngang giá, ví dụ, bạc và vàng, đồng thời làm công dụng vật ngang giá thì chính sách tiền tệ được gọi là chính sách song bản vị. Khi chỉ còn một vật ngang giá là vàng độc chiếm vai trò tiền tệ thì chính sách tiền tệ được gọi là chính sách bản vị vàng .
Tại sao vàng và bạc, đặc biệt là vàng, lại có được vai trò tiền tệ như vậy ?
Thứ nhất, nó cũng là một hàng hóa, cũng có giá trị sử dụng và giá trị. Giá trị sử dụng của vàng như dùng làm đồ trang sức đẹp, hàn răng thủng … Giá trị của vàng cũng được đo bằng lượng lao động xã hội thiết yếu để sản xuất ra nó ( để tìm kiếm, khai thác và chế tác vàng. Do đó nó hoàn toàn có thể mang trao đổi với những hàng hóa khác, và với tư cách là hàng hóa, vàng cũng đã từng đóng vai trò vật ngang giá như những hàng hóa khác trong hình thái thứ nhất và thứ hai .
Thứ hai, nó có những lợi thế ( từ thuộc tính tự nhiên ) đặc biệt thích hợp với vai trò tiền tệ như : thuần nhất, dễ chia nhỏ, bền, dễ dữ gìn và bảo vệ, hơn thế nữa với một lượng và thể tích nhỏ nhưng có giá trị cao ( vì vàng là sắt kẽm kim loại hiếm phải tốn nhiều công sức của con người mới có được ). Do đó, nó hoàn toàn có thể thống kê giám sát giá trị của mọi loại hàng hóa. Chính thế cho nên mà vàng được xã hội trao cho một giá trị sử dụng xã hội đặc biệt : đóng vai trò là vật ngang giá chung cho tất cả những hàng hóa khác .
Như vậy, tiền sinh ra là tác dụng của sự tăng trưởng lâu bền hơn của sản xuất và trao đổi hàng hóa .
Tiền là hàng hóa đặc biệt được tách ra từ quốc tế hàng hóa làm vật ngang giá chung cho tất cả những hàng hóa .
Tiền là sự bộc lộ chung của giá trị, đồng thời cũng bộc lộ quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hóa .

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Source: https://vh2.com.vn
Category : Vận Chuyển