Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Tiền tệ là gì?

Đăng ngày 01 October, 2022 bởi admin

Sự ra đời và tồn tại của tiền tệ gắn liền với sự ra đời và tồn tại của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Và trong quá trình này nó xuất hiện vật ngang giá chung. Như vậy, tiền tệ là gì? Các chức năng của tiền tệ cũng như quy luật lưu thông tiền tệ là gì? Chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của quý độc giả về Tiền tệ là gì? thông qua bài viết dưới đây:

Tiền tệ là gì?

Tiền tệ là một phạm trù lịch sử vẻ vang, nó là mẫu sản phẩm tự phát của nền kinh tế tài chính hàng hóa, loại sản phẩm của sự tăng trưởng những hình thái giá trị, đồng thời cũng là loại sản phẩm của sự tăng trưởng xích míc giữa lao động và phân công lao động xã hội trong sản xuất hàng hóa .
Sự sinh ra và tăng trưởng của tiền tệ gắn liền với sự sinh ra và tăng trưởng của sản xuất và trao đổi hàng hóa .

Theo Mac, tiền tệ là một thứ hàng hoá đặc biệt, được tách ra khỏi thế giới hàng hoá, dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của tất cả các loại hàng hoá khác. Nó trực tiếp thể hiện lao động xã hội và biểu hiện quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hóa.

Bạn đang đọc: Tiền tệ là gì?

Theo những nhà kinh tế tài chính văn minh : Tiền được định nghĩa là bất kể cái gì được gật đầu chung trong việc giao dịch thanh toán để nhận hàng hoá, dịch vụ hoặc trong việc trả nợ .

Các chức năng của tiền tệ

Theo C.Mác, chức năng của tiền tệ cụ thể như sau:

– Thước đo giá trị

Tiền tệ dùng để biểu lộ và đo lường và thống kê giá trị của những hàng hóa. Muốn thống kê giám sát giá trị của những hàng hóa, bản thân tiền tệ cũng phải có giá trị. Vì vậy, tiền tệ làm tính năng thước đo giá trị phải là tiền vàng. Để đo lường và thống kê giá trị hàng hóa không thiết yếu phải là tiền mặt mà chỉ cần so sánh với lượng vàng nào đó trong sáng tạo độc đáo. Sở dĩ có thế làm được như vậy vì giữa giá trị của vàng và giá trị của hàng hóa trong trong thực tiễn đã có một tỷ suất nhất định. Cơ sở của tỷ suất đó là thời hạn lao động xã hội thiết yếu hao phí để sản xuất ra hàng hóa đó. Giá trị hàng hóa được bộc lộ bằng tiền gọi là giá thành hàng hóa. Hay nói cách khác, Ngân sách chi tiêu là hình thức biểu lộ bằng tiền của giá trị hàng hóa .
Giá cả hàng hóa chịu ảnh hưởng tác động của những tác nhân sau đây :
+ Giá trị hàng hóa .
+ Giá trị của tiền .
+ Quan hệ cung – cầu về hàng hóa .
Nhưng vì giá trị hàng hóa là nội dung của Chi tiêu nên trong ba tác nhân nêu trên thì giá trị vẫn là tác nhân quyết định hành động Chi tiêu .
Để tiền làm được tính năng thước đo giá trị thì bản thân tiền tệ cũng phải được lao lý một đơn vị chức năng tiền tệ nhất định làm tiêu chuẩn thống kê giám sát giá thành của hàng hóa. Đơn vị đó là một khối lượng nhất định của sắt kẽm kim loại dùng làm tiền tệ. Ở mỗi nước, đơn vị chức năng tiền tệ này có tên gọi khác nhau

– Phương tiện lưu thông

Với công dụng làm phương tiện đi lại lưu thông, tiền làm môi giới trong quy trình trao đổi hàng hóa. Để làm tính năng lưu thông hàng hóa yên cầu phải có tiền mặt. Trao đổi hàng hóa lấy tiền làm môi giới gọi là lưu thông hàng hóa .
Công thức lưu thông hàng hóa là : H – T – H, khi tiền làm môi giới trong trao đổi hàng hóa đã làm cho hành vi bán và hành vi mua hoàn toàn có thể tách rời nhau cả về thời hạn và khoảng trống. Sự không nhất trí giữa mua và bán tiềm ẩn mầm mống của khủng hoảng kinh tế .
Trong lưu thông, lúc đầu tiền tệ Open dưới hình thức vàng thỏi, bạc nén. Dần dần nó được sửa chữa thay thế bằng tiền đúc. Trong quy trình lưu thông, tiền đúc bị hao mòn dần và mất một phần giá trị của nó. Nhưng nó vẫn được xã hội đồng ý như tiền đúc đủ giá trị .

Như vậy, giá trị thực của tiền tách rời giá trị danh nghĩa của nó.Sở dĩ có tình trạng này vì tiền làm phương lện lưu thông chỉ đóng vai trò chốc lát.Người ta đổi hàng lấy tiền rồi lại dùng nó để mua hàng mà mình cần.Làm phương tiện lưu thông, tiền không nhất thiết phải có đủ giá trị. Lợi dụng tình hình đó, khi đúc tiền nhà nước tìm cách giám bớt hàm lượng kim loại của đơn vị tiền tệ.

Giá trị thực của tiền đúc ngày càng thấp so với giá trị danh nghĩa của nó. Thực tiễn đó dẫn đến sự sinh ra của tiền giấy. Nhà nước hoàn toàn có thể in tiền giấy ném vào lưu thông. Nhưng vì bản thân tiền giấy không có giá trị mà chỉ là ký hiệu của nén vàng, nên nhà nước không hề tùy ý in bao nhiêu tiền giấy cũng được, mà phải tuân theo quy luật lưu thông tiền giấy .
Quy luật đó là : “ việc phát hành tiền giấy phải được số lượng giới hạn trong số lượng vàng ( hay bạc ) do tiền giấy đó tượng trưng, lẽ ra phải lưu thông thực sự ”. Khi khối lượng tiền giấy do nhà nước phát hành và lưu thông vượt quá khối lượng tiền cần cho lưu thông, thì giá trị của tiền tệ sẽ bị giảm xuống, thực trạng lạm phát kinh tế sẽ Open .

– Phương tiện cất trữ

Làm phương tiện đi lại cất trữ, tức là tiền được rút khỏi lưu thông đi vào cất trữ. Sở dĩ tiền làm được tính năng này là vì : tiền là đại biểu cho của cải xã hội dưới hình thái giá trị, nên cất trữ tiền là một hình thức cất trữ của cải. Để làm công dụng phương tiện đi lại cất trữ, tiền phải có đủ giá trị, tức là tiền, vàng, bạc. Chức năng cất trữ làm cho tiền trong lưu thông thích ứng một cách tự phát với nhu yếu tiền thiết yếu cho lưu thông. Nếu sản xuất tăng, lượng hàng hóa nhiều thì tiền cất trữ được đưa vào lưu thông. Ngược lại, nếu sản xuất giảm, lượng hàng hóa lại ít thì một phần tiền vàng rút khỏi lưu thông đi vào cất trữ .

– Phương tiện thanh toán

Làm phương tiện đi lại giao dịch thanh toán, tiền được dùng để trả nợ, nộp thuế, trả tiền mua chịu hàng … Khi sản xuất và trao đổi hàng hóa tăng trưởng đến trình độ nào đó tất yếu phát sinh việc mua bán chịu. Trong hình thức thanh toán giao dịch này, thứ nhất tiền làm công dụng thước đo giá trị để định giá cả hàng hóa. Nhưng vì là mua bán chịu nên đến kỳ hạn tiền mới được đưa vào lưu thông để làm phương tiện đi lại thanh toán giao dịch. Sự tăng trưởng của quan hệ mua bán chịu này một mặt tạo năng lực trả nợ bằng cách giao dịch thanh toán khấu trừ lẫn nhau không dùng tiền mặt. Mặt khác, trong việc mua bán chịu người mua trở thành con nợ, người bán trở thành chủ nợ. Khi mạng lưới hệ thống chủ nợ và con nợ tăng trưởng thoáng rộng, đến kỳ giao dịch thanh toán, nếu một khâu nào đó không thanh toán giao dịch được sẽ gây khó khăn vất vả cho những khâu khác, phá vỡ mạng lưới hệ thống, năng lực khủng hoảng kinh tế tăng lên .

– Tiền tệ thế giới

Khi trao đổi hàng hóa vượt khỏi biên giới vương quốc thì nên làm tính năng tiền tệ quốc tế. Với tính năng này, tiền phải có đủ giá trị, phải trở lại hình thái bắt đầu của nó là vàng. Trong công dụng này, vàng được dùng làm phương tiện đi lại mua và bán hàng hóa, phương tiện đi lại giao dịch thanh toán quốc tế và bộc lộ của cải nói chung của xã hội .
Năm tính năng của tiền trong nền kinh tế tài chính hàng hóa quan hệ mật thiết với nhau. Sự tăng trưởng những công dụng của tiền phản ánh sự tăng trưởng của sản xuất và lưu thông hàng hóa .

Quy luật lưu thông tiền tệ

Quy luật lưu thông tiền tệ là quy luật pháp luật số lượng tiền cần cho lưu thông hàng hóa ở mỗi thời kỳ nhất định .
( Mác cho rằng, số lượng tiền tệ cần cho lưu thông do ba tác nhân lao lý : số lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, giá thành trung bình của hàng hóa và vận tốc lưu thông cua những đơn vị chức năng tiền tệ cùng loại. Sự ảnh hưởng tác động của ba tác nhân này so với khối lượng tiền tệ cần cho lưu thông diễn ra theo quy luật phổ cập là : Tổng số Chi tiêu của hàng hóa chia cho ô vòng lưu thông của những đồng xu tiền cùng loại trong một thời hạn nhất định .
+ Khi tiền mới chỉ thực thi tính năng là phương tiện đi lại lưu thong, thì số lượng tiền thiết yếu cho lưu thong được tính theo công thức :
M = P * Q. / V
Trong đó :
là phương tiện đi lại thiết yếu cho lưu thông

là mức giá cả

Q. : là khối lượng hàng hóa đem ra lưu thông
V : là số vòng luân chuyển trung bình của một đơn vị chức năng tiền tệ

Trên đây là những thông tin tư vấn của chúng tôi về vấn đề Tiền tệ là gì?Hy vọng những thông tin tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý độc giả trong quá trình nghiên cứu, học tập cũng như giải quyết các vấn đề thực tế.

Source: https://vh2.com.vn
Category : Vận Chuyển