Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Tiền tệ là gì? Các chức năng của tiền tệ

Đăng ngày 01 October, 2022 bởi admin
Tiền tệ là một phạm trù kinh tế tài chính và cũng là một phạm trù lịch sử dân tộc. Sự Open của tiền là một ý tưởng vĩ đại của loài người, nó làm đổi khác bộ mặt của nền KT – XH. Vậy tiền tệ là gì, tính năng của tiền tệ sẽ được lý giải trong bài viết sau đây ?
Chức năng quan trọng nhất của tiền tệ là gì?

1.  Sự ra đời của tiền tệ

Theo Mác, tiền tệ Open sau một quy trình tăng trưởng lâu dài hơn của trao đổi và những hình thái giá trị. Quá trình tăng trưởng của những hình thái giá trị để đi đến hình thái giá trị diễn ra như sau :
Hình thái trao đổi đơn thuần hay ngẫu nhiên

1 tấm bò = 2 cái rìu

Hình thái giá trị tương đối – vật ngang giá chung
Giá trị của bò được bộc lộ ở rìu, còn rìu là cái được dùng làm phương tiện đi lại để biểu lộ giá trị của bò. Hàng hoá ( bò ) mà giá trị của nó được biểu lộ ở một hàng hoá khác ( rìu ) thì gọi là hình thái giá trị tương đối. Còn hàng hoá rìu mà giá trị sử dụng của nó bộc lộ giá trị của hàng hoá khác ( bò ) gọi là hình thái vật ngang giá chung .
– Hình thái giá trị hàng loạt hay lan rộng ra Open sau lần phân công lao động lần thứ nhất – bộ lạc du mục tách rời khỏi toàn bộ lạc yên cầu có sự trao đổi bằng nhiều hàng hoá khác nhưng vẫn trực tiếp. Lúc này giá trị của vật không riêng gì bộc lộ trải qua giá trị sử dụng của một vật mà còn bộc lộ trải qua giá trị sử dụng của nhiều hàng hoá khác
Ví dụ : 1 con gà = 10 kg thóc / 1 cái rìu / 1 m vải / 0,1 chỉ vàng ( chưa cố định và thắt chặt )
– Hình thái giá trị chung khi sự phân công lao động lần thứ 2, thủ công nghiệp tách rời khỏi nông nghiệp -> SX HH tăng trưởng thì hình thức trao đổi trực tiếp thể hiện những điểm yếu kém của nó, yên cầu phải có một loại hàng hoá đặc biệt giữ vai trò vật ngang giá chung của quy trình trao đổi
Ví dụ : 10 kg thóc
2 con gà = 1 m vải ( vật ngang giá nhưng chưa cố định và thắt chặt )
0,1 chỉ vàng
– Hình thái tiền tệ khi vật ngang giá chung cố định và thắt chặt ở một thứ hàng hoá, đó là sắt kẽm kim loại ( kẽm, đồng, sắt, bạc, vàng. ) chỉ đến lúc này thì hình thái tiền tệ mới được xác lập và vàng với tư cách là vật ngang giá chung và đã trở thành tiền tệ, gọi là kim tệ. Vì vậy, vàng – tiền tệ được coi là một HH đặc biệt .
Kết luận :
– Tiền tệ là một phạm trù kinh tế tài chính và cũng là một phạm trù lịch sử dân tộc. Sự Open của tiền là một ý tưởng vĩ đại của loài người, nó làm đổi khác bộ mặt của nền KT – XH
– Sự sinh ra và sống sót của tiền tệ gắn liền với sự sinh ra và sống sót của sản xuất và trao đổi HH. Và trong quy trình này nó xuất hiện vật ngang giá chung .
– Vàng – tiền tệ được coi là một hàng hoá đặc biệt .
Các chức năng của tiền tệ

2. Tiền tệ là gì?

Tiền tệ là một phạm trù lịch sử vẻ vang, nó là loại sản phẩm tự phát của nền kinh tế tài chính hàng hóa, loại sản phẩm của sự tăng trưởng những hình thái giá trị. Đồng thời cũng là loại sản phẩm của sự tăng trưởng xích míc giữa lao động và phân công lao động xã hội trong sản xuất hàng hóa. Sự sinh ra và tăng trưởng của tiền tệ gắn liền với sự sinh ra và tăng trưởng của sản xuất và trao đổi hàng hóa .
Theo Mac, tiền tệ là một thứ hàng hoá đặc biệt, được tách ra khỏi quốc tế hàng hoá, dùng để giám sát và bộc lộ giá trị của tất cả những loại hàng hoá khác. Nó trực tiếp bộc lộ lao động xã hội và biểu lộ quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hóa .
Theo những nhà kinh tế tài chính tân tiến : Tiền được định nghĩa là bất kỳ cái gì được đồng ý chung trong việc thanh toán giao dịch để nhận hàng hoá, dịch vụ hoặc trong việc trả nợ .

3. Các chức năng của tiền tệ

3.1 Chức năng thước đo giá trị (standard of value)

Tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi tiền tệ đo lường và biểu hiện giá trị của các hàng hóa khác.

Chúng ta giám sát những giá trị của hàng hóa và dịch vụ bằng tiền giống như tất cả chúng ta đo khối lượng bằng kilogram hoặc đo khoảng cách bằng kilomét. Để thấy vì sao công dụng này lại quan trọng, tất cả chúng ta nhìn vào nền kinh tế tài chính đổi chác, trong đó tiền không thực thi công dụng này .
Nếu nền kinh tế tài chính chỉ có ba loại sản phẩm, ví dụ : vải, gạo, muối thì chỉ có ba giá để hoàn toàn có thể trao đổi thứ này với thứ khác : giá của một mét vải tính bằng bao nhiêu kiliogram gạo, giá của một mét vải tính bằng bao nhiêu kilogram muối và giá của một kilogram gạo tính bằng bao nhiêu kilogram muối. Nếu có mười mẫu sản phẩm, tất cả chúng ta sẽ có 45 giá để trao đổi loại sản phẩm này với loại sản phẩm khác, với 100 loại sản phẩm tất cả chúng ta có đến 4950 giá, với 1000 mẫu sản phẩm có 499.500 giá .
Công thức cho tất cả chúng ta biết số giá ta cần khi có N mẫu sản phẩm : N ( N – 1 ) / N

3.2 Chức năng phương tiện trao đổi (Medium of exchange)

Tiền tệ thực thi công dụng phương tiện đi lại trao đổi khi tiền tệ môi giới cho quy trình trao đổi hàng hóa .
Khi tiền tệ Open, hình thái trao đổi trực tiếp bằng hiện vật từ từ nhường chỗ cho hình thái trao đổi gián tiếp thực thi trải qua trung gian của tiền tệ. Hình thái trao đổi này trở thành phương tiện đi lại và động lực thôi thúc nền kinh tế tài chính tăng trưởng nhanh gọn, kinh doanh trở nên thuận tiện, sản xuất thuận tiện. Có thể ví tiền tệ như một chất nhớt bôi trơn guồng máy sản xuất và lưu thông hàng hóa. Khi mức dộ tiền tệ hóa ngày càng cao thì hoạt động giải trí giao lưu kinh tế tài chính càng được diễn ra thuận tiện, trôi chảy .
Nghiệp vụ trao đổi giá tiếp thực thi qua trung gian của tiền tệ, gồm hai vế :
– Vế thứ nhất : bán hàng để lấy tiền : H-T
– Vế thứ hai : dùng tiền để mua hàng T – H
Nhưng đôi lúc hai vế này không di liền với nhau. Tiền tệ là phương tiện đi lại làm trung gian trao đổi từ từ trở thành tiềm năng trong những cuộc trao đổi và được ưu thích .

3.3 Chức năng phương tiện thanh toán (standard of deferred payment)

Các chức năng của tiền tệ
Quá trình lưu thông hàng hóa tăng trưởng, ngoài quan hệ hàng hóa – tiền tệ, còn phát sinh những nhu yếu vay mượn, thuế khóa, nộp địa tô … bằng tiền. Trong những trường hợp này, tiền tệ đồng ý tính năng giao dịch thanh toán .
Như vậy, khi thực thi công dụng phương tiện đi lại thanh toán giao dịch, tiền tệ không còn là môi giới của trao đổi hàng hóa, mà là khâu bổ trợ cho quy trình trao đổi, tức là tiền tệ hoạt động tách rời sự hoạt động của hàng hóa .
Tiền tệ khi thực thi công dụng làm phương tiện đi lại chi trả đã tạo ra năng lực làm cho số lượng tiền mặt thiết yếu cho lưu thông giảm đi tương đối vì sự mua bán chịu, thực thi thanh toán giao dịch bù trừ lẫn nhau .
Muốn được đồng ý làm phương tiện đi lại giao dịch thanh toán, tiền tệ phải có nhu cầu mua sắm không thay đổi, tương đối vững chắc theo thời hạn, chính nhu cầu mua sắm không thay đổi đã tạo cho người ta niềm tin và sự tin tưởng tiền tệ .
Đọc thêm về nguồn gốc của tích góp tư bản

3.4 Chức năng phương tiện tích lũy (store of value or store of purchasing power)

Tiền tệ chấp hành tính năng phương tiện đi lại tích góp khi tiền tệ trong thời điểm tạm thời rút khỏi lưu thông, trở vào trạng thái tĩnh, chuẩn bị sẵn sàng cho nhu yếu chi dùng trong tương lai .
Khi tiền tệ chưa Open, người ta thường thực thi tích góp dưới hình thái hiện vật, hình thái này không thuận tiện vì nó yên cầu phải có chỗ thoáng rộng, phải tốn nhiều ngân sách dữ gìn và bảo vệ, dễ hư hỏng, khó lưu thông và it sinh lời .

Khi tiền tệ xuất hiện, người ta dần dần thay thế tích lũy dưới hình thái hiện vật bằng hình thái tích lũy dưới dạng tiền tệ. Hình thái này có nhiều ưu điểm, điểm nổi bật là dễ lưu thông và thanh khoản. Tuy nhiên, tích lũy dưới hình thái tiền tệ có nhược điểm là có thể dễ mất giá khi nền kinh tế có lạm phát. Do vậy, để tiền tệ thực hiện được chức năng phương tiện tích lũy đòi hỏi hệ thống tiền tệ quốc gia phải đảm bảo được sức mua.

Nếu bạn gặp khó khăn khi viết luận văn chất lượng hãy liên hệ với đội ngũ Tri Thức Cộng Đồng để được hỗ trợ sử dụng dịch vụ LÀM LUẬN VĂN THUÊ của chúng tôi.

3.5 Chức năng tiền tệ thế giới (world currency)

Tiền tệ triển khai công dụng tiền tệ quốc tế khi tiền tệ thực thi bốn tính năng thước đo giá trị, phương tiện đi lại trao đổi, phương tiện đi lại thanh toán giao dịch, phương tiện đi lại tích góp ở khoanh vùng phạm vi ngoài vương quốc, nói cách khác là đồng tiền của một nước thực thi công dụng tiền tệ quốc tế khi tiền của vương quốc đó được nhiều nước trên quốc tế tin dùng và sử dụng như chính đồng tiền của nước họ .
Tóm lại, điều kiện kèm theo quan trọng nhất để cho một vật được sử dụng làm tiền tệ thực thi những công dụng : thước đo giá trị, phương tiện đi lại trao đổi, phương tiện đi lại giao dịch thanh toán, phương tiện đi lại tích góp, tiền tệ quốc tế là chúng phải có nhu cầu mua sắm không thay đổi, vững chắc, tạo được niềm tin và sự tin tưởng của dân chúng .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Vận Chuyển