Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Tiền công thực tế là gì?

Đăng ngày 01 October, 2022 bởi admin
Theo chủ nghĩa Mác – Lênin tiền công thực tế là tiền công được biểu lộ bằng số lượng hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ mà công nhân mua được bằng tiền công danh nghĩa của mình .

Để giúp quý bạn đọc nắm rõ hơn về Tiền công thực tế là gì? và các vấn đề liên quan chúng tôi sẽ chia sẻ nội dung này thông qua bài viết dưới đây.

Tiền công là gì?

– Nếu lao động là hàng hóa, thì nó có giá trị, nhưng lao động là thực thể và là thước đo nội tại của giá trị, nhưng bản thân lao động thì không có giá trị. Vì thế, lao động không phải là hàng hóa, cái mà công nhân bán cho nhà tư bản chính là sức lao động. Tiền công là sự biểu lộ bằng tiền của giá trị hàng hoá SLĐ, là giá cả của hàng hoá SLĐ. Tiền công là giá cả hàng hoá sức lao động, chứ không phải là giá cả của lao động. Sở dĩ thường có sự nhầm lẫn là vì :

+ Hàng hóa sức lao động không bao giờ tách khỏi người lao động, nó chỉ nhận được giá cả khi đã cung cấp giá trị sử dụng cho người mua, tức là lao động cho nhà tư bản, do đó, bề ngoài chỉ thấy nhà tư bản trả giá trị cho lao động.

Bạn đang đọc: Tiền công thực tế là gì?

+ Đối với công nhân, hàng loạt lao động trong cả ngày là phương pháp để có tiền sinh sống, do đó bản thân công nhân cũng tưởng rằng mình bán lao động, nên cũng nghĩ rằng cái mà họ mua là lao động .
+ Lượng của tiền công phụ thuộc vào vào thời hạn lao động hoặc só lượng mẫu sản phẩm sản xuất ra, điều đó làm người ta lầm tưởng tiền công là giá cả lao động .
– Hình thức tiền công cơ bản :
+ Tiền công tính theo thời hạn : là hình thức trả công theo thời hạn lao động của công nhân ( giờ, ngày, tháng ) .
Tiền công tính theo thời hạn = Giá trị hàng ngày của SLĐ / Ngày lao động với 1 số ít giờ nhất định
+ Tiền công tính theo loại sản phẩm : là hình thức tiền công tính theo số lượng loại sản phẩm sản xuất ra ( hoặc số lượng việc làm triển khai xong ) trong một thời hạn nhất định .
Tiền công tính theo loại sản phẩm : Mỗi một đơn vị chức năng mẫu sản phẩm được trả công theo một đơn giá nhất định gọi là đơn giá tiền công

Đơn giá tiền công = Tiền công trung bình 1 ngày của 1 công nhân / Số lượng sản phẩm của một công nhân trong 1 ngày

Tiền công gồm có tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế. Trong đó, Tiền công thực tế : là tiền công được bộc lộ bằng số lượng hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ mà công nhân mua được bằng tiền công danh nghĩa của mình. Còn Tiền công danh nghĩa : là số tiền mà người công nhân nhận được do bán sức lao động của mình cho nhà tư bản .

Tiền công tiếng Anh là gì?

Tiền công tiếng Anh là Wage .

Tiền công thực tế là gì?

Tiền công thực tế : là tiền công được biểu lộ bằng số lượng hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ mà công nhân mua được bằng tiền công danh nghĩa của mình .
Tiền công danh nghĩa : là số tiền mà người công nhân nhận được do bán sức lao động của mình cho nhà tư bản .
Tiền công danh nghĩa là giá cả sức lao động nên dịch chuyển theo thị trường. Trong một thời hạn nào đó, nếu tiền công danh nghĩa không đổi khác, nhưng giá cả tư liệu tiêu dùng và dịch vụ tăng lên hoặc giảm xuống, thì tiền công thực tế sẽ giảm xuống hoặc tăng lên .

Tiền công là giá cả của sức lao động, nên sự vận động của nó gắn liền với sự biến đổi của giá trị sức lao động. Lượng giá trị sức lao động chịu ảnh hưởng của các nhân tố tác động ngược chiều nhau. Nhân tố tác động làm tăng giá trị sức lao động như: sự nâng cao trình độ chuyên môn của người lao động, sự tăng cường độ lao động và sự tăng lên của nhu cầu cùng với sự phát triển của xã hội. Nhân tố tác động làm giảm giá trị sức lao động, đó là sự tăng năng suất lao động làm cho giá cả tư liệu tiêu dùng rẻ đi. Sự tác động qua lại của các nhân tố đó dẫn tới quá trình phức tạp của sự biến đổi giá trị sức lao động, do đó, dẫn tới sự biến đổi phức tạp của tiền công thực tế.

Tuy nhiên, Mác đã vạch ra rằng khuynh hướng chung của sản xuất tư bản chủ nghĩa không phải là nâng cao mức tiền công trung bình mà là hạ thấp mức tiền công ấy. Bởi lẽ trong quy trình tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản, tiền công danh nghĩa có khuynh hướng tăng lên, nhưng mức tăng của nó nhiều khi không theo kịp mức tăng giá cả tư liệu tiêu dùng và dịch vụ ; đồng thời thất nghiệp là hiện tượng kỳ lạ tiếp tục, khiến cho cung về lao động vượt quá cầu về lao động, điều đó cho phép nhà tư bản mua sức lao động dưới giá trị của nó, thế cho nên, tiền công thực tế của giai cấp công nhân có xu thế hạ thấp .
Nhưng, sự hạ thấp của tiền công thực tế chỉ diễn ra như một xu thế, vì có những khuynh hướng chống lại sự hạ thấp tiền công. Một mặt, đó là cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân đòi tăng tiền công. Mặt khác, trong điều kiện kèm theo của chủ nghĩa tư bản lúc bấy giờ, do sự ảnh hưởng tác động của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ tiên tiến nên nhu yếu về sức lao động có chất lượng cao ngày càng tăng đã buộc giai cấp tư sản phải nâng cấp cải tiến tổ chức triển khai lao động cũng như kích thích người lao động bằng quyền lợi vật chất. Đó cũng là một tác nhân cản trở xu thế hạ thấp tiền công .

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về nội dung Tiền công thực tế là gì? Chúng tôi hi vọng rằng nội dung bài viết sẽ hữu ích và giúp quý bạn đọc hiểu rõ về nội dung này.

Source: https://vh2.com.vn
Category : Vận Chuyển