Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên (Cập nhật 2023)

Đăng ngày 04 May, 2023 bởi admin
Vậy, hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên là gì ? Làm sao hoàn toàn có thể soạn thảo và sẵn sàng chuẩn bị một hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên không thiếu nội dung và bảo vệ tính pháp lý. Đây luôn là những yếu tố mà những người mua có nhu yếu luôn chăm sóc. Do đó, bài viết này sẽ làm rõ thực chất của hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên, một số ít nội dung quan trọng trong hợp đồng hợp tác 3 bên và phương pháp làm thế nào để hoàn toàn có thể soạn thảo một bản hợp đồng khá đầy đủ từ góc nhìn kinh tế tài chính đến góc nhìn pháp lý. Ngoài ra, bài viết cũng đưa ra mẫu hợp đồng để người mua tìm hiểu thêm .
Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên

1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên là gì?

Theo quy định của pháp luật, hợp đồng hợp tác kinh doanh (gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế. Như vậy, có thể hiểu hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên là việc có 3 tổ chức hoặc cá nhân nào đó ký kết hợp đồng với nhau nhằm mục đích kinh doanh để cùng phân chia lợi nhuận. Đặc điểm của hợp đồng này là một  hợp đồng hợp tác 3 bên. 

Trên thực tế sẽ tồn tại hợp đồng hợp tác 3 bên giữa công ty và  cá nhân hoặc hợp đồng hợp tác 3 bên là cá nhân.

2. Hình thức thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên

hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên có thể được ký kết dưới những hình thức sau:

( 1 ) Hợp đồng được ký kết giữa những tổ chức triển khai, cá thể trong nước thực thi theo pháp luật của pháp lý về dân sự .( 2 ) Hợp đồng được ký kết giữa những tổ chức triển khai, cá thể trong nước với những tổ chức triển khai, cá thể quốc tế hoặc giữa những những tổ chức triển khai, cá thể quốc tế triển khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK góp vốn đầu tư theo lao lý tại Luật góp vốn đầu tưLưu ý : Các bên tham gia hợp đồng hoàn toàn có thể xây dựng ban điều phối để triển khai hợp đồng. Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của ban điều phối do những bên thỏa thuận hợp tác .

3. Một số nội dung quan trọng trong hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên

 1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên gồm có những nội dung đa phần sau đây :
 1. a ) Tên, địa chỉ, người đại diện thay mặt có thẩm quyền của những bên tham gia hợp đồng ; địa chỉ thanh toán giao dịch hoặc khu vực triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ;
 2. b ) Mục tiêu và khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kinh doanh ;
 3. c ) Đóng góp của những bên tham gia hợp đồng và phân loại tác dụng góp vốn đầu tư kinh doanh giữa những bên ;
 4. d ) Tiến độ và thời hạn thực thi hợp đồng ;

đ ) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên tham gia hợp đồng ;

 1. e ) Sửa đổi, chuyển nhượng ủy quyền, chấm hết hợp đồng ;
 2. g ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương pháp xử lý tranh chấp .
 1. Trong quy trình triển khai hợp đồng, những bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận hợp tác sử dụng gia tài hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để xây dựng doanh nghiệp theo lao lý của pháp lý về doanh nghiệp .
 2. Các bên tham gia hợp đồng có quyền thỏa thuận hợp tác những nội dung khác không trái với lao lý của pháp lý .

4. Hướng dẫn chuẩn bị và soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên

Bước 1: Chuẩn bị ngành nghề kinh doanh và lựa chọn đối tác cá nhân

Bước 2: Soạn thảo các nội dung trong hợp đồng:

 1. a ) Tên, địa chỉ, người đại diện thay mặt có thẩm quyền của những bên tham gia hợp đồng ; địa chỉ thanh toán giao dịch hoặc khu vực triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư: Ghi rất đầy đủ tên, và thông tin của tổ chức triển khai cá thể và khu vực triển khai hoạt động giải trí kinh doanh ;
 2. b ) Mục tiêu và khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kinh doanh : Kinh doanh với dự tính gì, khoanh vùng phạm vi về ngành nghề kinh doanh, khoanh vùng phạm vi về khoảng trống và thời hạn : Ghi đầy
 3. c ) Đóng góp của những bên tham gia hợp đồng và phân loại tác dụng góp vốn đầu tư kinh doanh giữa những bên :tỷ suất vốn góp của những bên là bao nhiêu, tỉ lệ phân loại doanh thu là bao nhiêu ?
 4. d )Tiến độ và thời hạn thực thi hợp đồng :ghi rõ thời hạn hợp đồng là năm, hoặc tháng ;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng: liệt kê đầy đủ các quyền và nghĩa vụ các bên.

 1. e ) Sửa đổi, chuyển nhượng ủy quyền, chấm hết hợp đồng :nguyên do sửa đổi, chuyển nhượng ủy quyền chấm hết và hình thức triển khai ;
 2. g ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương pháp xử lý tranh chấp :nghĩa vụ và trách nhiệm đơn cử như bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm ; phương pháp xử lý hoàn toàn có thể là trọng tài hoặc TANDTC .

Bước 3: Kiểm tra lại nội dung hợp đồng và ký kết vào hợp đồng (nếu cần có thể công chứng để đảm bảo tính pháp lý)

Chuẩn bị tối thiểu 3 bản hợp đồng, nếu hợp tác với đối tác chiến lược quốc tế phải sẵn sàng chuẩn bị hợp đồng song ngữ hoặc hợp đồng cả tiếng anh lẫn tiếng việt .

 • Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên

Dưới đây là mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên lĩnh vực kinh doanh thép:

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Số: …../HDHTKD

……., ngày…. tháng ……năm …….

Chúng tôi gồm có:

 1. Công ty … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

( gọi tắt là Bên A ) :Trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..GCNĐKKD số : … … … … … … … … … … … …. …. … .. … …. do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư … … … … … cấp ngày : … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Người đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Và

 1. Công ty … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … …. ( gọi tắt là Bên B ) :

Trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .GCNĐKKD số : … … … … … … … … … … … …. …. … .. … …. do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư … … … … … … … … … … … … … … … …. … .. cấp ngày : … … … … … .thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Người đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Được ủy quyền theo Giấy ủy quyền số : … … … … … … …. Ngày … … … … .. tháng … … … …. năm … … … .

 1. Công ty … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … …. ( gọi tắt là Bên C :

Trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .GCNĐKKD số : … … … … … … … … … … … …. …. … .. … …. do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư … … … … … … … … … … … … … … … …. … .. cấp ngày : … … … … … .thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Người đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Được ủy quyền theo Giấy ủy quyền số : … … … … … … …. Ngày … … … … .. tháng … … … …. năm … … … .

Cùng thỏa thuận ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh này với các điều khoản và điều kiện sau đây:

Điều 1. Mục tiêu và phạm vi  hợp tác kinh doanh

Bên A, Bên B và Bên C nhất trí cùng nhau hợp tác … … … … … … … … … … … … … …

Điều 2. Thời hạn hợp đồng.

Thời hạn hợp tác là … …. ( năm ) năm khởi đầu kể từ ngày … .. tháng … … năm … … … đến hết ngày … .. tháng … … .. năm … … …. Thời hạn trên hoàn toàn có thể được lê dài theo sự thỏa thuận hợp tác của hai bên .

Điều 3. Góp vốn và phân chia kết quả kinh doanh

3.1. Góp vốn

Bên A góp vốn bằng hàng loạt giá trị lượng phế liệu nhập khẩu về Nước Ta để tái chế tương thích với năng lực sản xuất của Nhà máy. Giá trị trên gồm có hàng loạt những ngân sách để hàng nhập về tới Nhà máy .Bên B góp vốn bằng hàng loạt quyền sử dụng nhà xưởng, kho bãi, máy móc, dây chuyền sản xuất, thiết bị của Nhà máy thuộc quyền sở hữu của mình để Giao hàng cho quy trình sản xuất .Bên C góp số tiền 3.000.000 tỷ đồng bằng tiền mặt .

3.2. Phân chia kết quả kinh doanh

3.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động ………………………………………………………

Lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ suất : Bên A được hưởng … … … %, Bên B được hưởng … … … %, Bên C được hưởng … … … % trên tổng doanh thu sau khi đã hoàn thành xong những nghĩa vụ và trách nhiệm với Nhà nước .

Thời điểm chia lợi nhuận vào ngày cuối cùng của năm tài chính. Năm tài chính được tính bắt đầu kể từ ngày: ……………………………………………..

3.2.2 Chi phí cho hoạt động sản xuất bao gồm:

– Tiền mua phế liệu :– Lương nhân viên cấp dưới :– giá thành điện, nước :– Khấu hao gia tài :– Ngân sách chi tiêu bảo trì máy móc, thiết bị, nhà xưởng :– Chi tiêu khác …

Điều 4. Các nguyên tắc tài chính

Ba bên phải tuân thủ những nguyên tắc kinh tế tài chính kế toán theo pháp luật của pháp lý về kế toán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .Mọi khoản thu chi cho hoạt động giải trí kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, khá đầy đủ, xác nhận .

Điều 5. Ban điều hành hoạt động kinh doanh

Hai bên sẽ xây dựng một Ban quản lý và điều hành hoạt động giải trí kinh doanh gồm 03 người trong đó Bên A sẽ cử 01 ( một ), Bên B sẽ cử 01 ( một ), Bên C sẽ cử 01 ( một ) đại diện thay mặt khi cần phải đưa ra những quyết định hành động tương quan đến nội dung hợp tác được pháp luật tại Hợp đồng này. Mọi quyết định hành động của Ban quản lý sẽ được trải qua khi có tối thiểu hai thành viên chấp thuận đồng ý .Đại diện của Bên A là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …– Chức vụ : … … … … … … … … ..Đại diện của Bên B là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …– Chức vụ : … … … … … …Đại diện của Bên C là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …– Chức vụ : … … … … … …Trụ sở của ban điều hành quản lý đặt tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên A, Bên B

6.1 Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nhập khẩu … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..6.2 Tìm kiếm, đàm phán, ký kết, giao dịch thanh toán hợp đồng mua phế liệu với những nhà sản xuất phế liệu trong và ngoài nước .6.3 Cung cấp vừa đủ những hóa đơn, chứng từ tương quan để Giao hàng cho công tác làm việc hạch toán kinh tế tài chính quy trình kinh doanh .6.4 Được hưởng … … … … … … … … .. % doanh thu sau thuế .

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên C

7.1 Có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị, điều hành quản lý hàng loạt quy trình sản xuất. Đưa nhà xưởng, kho bãi, máy móc thiết bị thuộc quyền sở hữu của mình vào sử dụng. Đảm bảo phôi thép được sản xuất ra có chất lượng phân phối tiêu chuẩn của pháp lý hiện hành .7.2 Triệt để tuân thủ những pháp luật của pháp lý về bảo vệ môi trường tự nhiên và những pháp luật khác của pháp lý trong quy trình sản xuất .7.3 Có nghĩa vụ và trách nhiệm tiến hành bán loại sản phẩm – phôi thép trên thị trường Nước Ta .7.4 Hạch toán hàng loạt thu chi của quy trình sản xuất kinh doanh theo đúng những pháp luật của pháp lý về kinh tế tài chính kế toán của Nước Ta .7.5 Có nghĩa vụ và trách nhiệm kê khai, nộp không thiếu thuế và những nghĩa vụ và trách nhiệm khác với Nhà nước. Đồng thời quan hệ với cơ quan quản trị nhà nước ngành và địa phương, cơ quan thuế nơi có Nhà máy .7.6 Được hưởng … … … … … … … … … … … … … … … … … % doanh thu sau thuế .7.7 Trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tuyển dụng, quản trị, điều động cán bộ, công nhân tại Nhà máy. Lên kế hoạch Trả lương và những chính sách khác cho công nhân, cán bộ thao tác tại Nhà máy .

 

Điều 8. Điều khoản chung           

8.1. Hợp đồng này được hiểu và chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .8.2. Hai bên cam kết thực thi toàn bộ những pháp luật đã cam kết trong hợp đồng. Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia ( trừ trong trường hợp bất khả kháng ) thì phải bồi thường hàng loạt thiệt hại xảy ra và chịu phạt vi phạm hợp đồng bằng 10 % giá trị hợp đồng .Trong quy trình triển khai hợp đồng nếu bên nào có khó khăn vất vả trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng 1 ( một ) tháng kể từ ngày có khó khăn vất vả trở ngại .8.3. Các bên có nghĩa vụ và trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến trình triển khai việc làm. Đảm bảo bí hiểm mọi thông tin tương quan tới quy trình sản xuất kinh doanh .Mọi sửa đổi, bổ trợ hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng .8.4 Mọi tranh chấp phát sinh trong quy trình thực thi hợp đồng được xử lý trước hết qua thương lượng, hòa giải, nếu hòa giải không thành việc tranh chấp sẽ được xử lý tại Tòa án có thẩm quyền .

Điều 9. Hiệu lực Hợp đồng

9.1. Hợp đồng chấm hết khi hết thời hạn hợp đồng theo pháp luật tại Điều 2 Hợp đồng này hoặc những trường hợp khác theo pháp luật của pháp lý .Khi kết thúc Hợp đồng, hai bên sẽ làm biên bản thanh lý hợp đồng. Nhà xưởng, nhà kho, máy móc, dây chuyền sản xuất thiết bị …. sẽ được trả lại cho Bên B .9.2. Hợp đồng này gồm … … … trang không hề tách rời nhau, được lập thành … … … bản bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ … … … .. bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký .ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên )

 

  ĐẠI DIỆN BÊN C                                             

( Ký, họ tên )

 • Một số câu hỏi liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên

Nội dung nào là quan trọng nhất trong hợp đồng hợp tác kinh doanh?

Tất cả những nội dung trong hợp đồng đều thiết yếu và phải thật cẩn trọng khi soạn thảo hợp đồng để bảo vệ quyền hạn của những bên .

Có yêu nào khi hợp tác kinh doanh với 1 bên là nhà đầu tư nước ngoài không?

Khi hợp tác với cá thể quốc tế, cần tuân thủ những điều kiện kèm theo về chủ thể và những hạn chế về ngành nghề kinh doanh theo lao lý của pháp lý .

Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên khác gì so với hợp đồng liên doanh?

hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên là việc một tổ chức hoặc cá nhân nào đó ký kết hợp đồng với một cá nhân khác  nhằm mục đích kinh doanh để cùng phân chia lợi nhuận. Trong khi đó hợp đồng liên doanh là sự hợp tác giữa hai hay nhiều doanh nghiệp với nhau.

Nên đề cập mức phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại là bao nhiêu trong hợp đồng?

Mức phạt vi phạm do những bên thỏa thuận hợp tác, tuy nhiên nếu những bên là thương nhân thì mức phạt tối đa là 8 %, nếu kinh doanh trong nghành nghề dịch vụ kiến thiết xây dựng thì mức phạt tối đa là 12 %. Trong khi đó bồi thường thiệt hại phải dựa trên thiệt hại trong thực tiễn .

ACC Group có dịch vụ soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên không?

ACC Group cung cấp toàn diện dịch vụ soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên. Ngoài ra, ACC Group còn cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên uy tín và hiệu quả.

Công ty Luật ACC – Đồng hành pháp lý cùng bạn

– Tư vấn: 1900.3330

– Mail: [email protected]

Trân trọng !

✅ Hợp đồng ⭕ hợp tác kinh doanh 3 bên
✅ Mẫu: ⭐ Chi tiết
✅ Liên hệ ⭕ Zalo hoặc 1900.3330
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

5/5 – ( 846 bầu chọn )

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác
✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Source: https://vh2.com.vn
Category : Doanh Nghiệp