Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Tiền công thực tế tỉ lệ thuận với – Tốp 10 Dẫn Đầu Bảng Xếp Hạng Tổng Hợp Leading10

Đăng ngày 01 October, 2022 bởi admin
Không nên nhầm với Tiền côngNội dung chính

  • Các hình thứcSửa đổi
  • Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tếSửa đổi
  • Tham khảoSửa đổi

Tiền công lao động hay tiền công là khái niệm của kinh tế chính trị Marx-Lenin, biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa sức lao động và là giá cả của hàng hóa sức lao động. Theo Mác, có thể dễ có sự lầm tưởng, trong xã hội tư bản, tiền công là giá cả của lao động vì nhà tư bản trả tiền công cho công nhân sau khi công nhân đã lao động để sản xuất ra hàng hóa và tiền công được trả theo thời gian lao động (giờ, ngày, tuần, tháng…), hoặc theo số lượng hàng hóa đã sản xuất được. Tuy nhiên, cái mà nhà tư bản mua của công nhân không phải là lao động, mà là sức lao động. Tiền công không phải là giá trị hay giá cả của lao động, mà chỉ là giá trị hay giá cả của hàng hóa sức lao động.

Bạn đang đọc : Tiền công thực tế tỉ lệ thuận với

Mác – người đã nêu và nghiên cứu và phân tích khái niệm tiền công lao động

Các hình thứcSửa đổi

  • Tiền công tính theo thời gian là hình thức tiền công tính theo thời gian lao động của công nhân dài hay ngắn (giờ, ngày, tuần, tháng).
  • Tiền công tính theo sản phẩm là hình thức tiền công tính theo số lượng sản phẩm đã làm ra, hoặc số lượng công việc đã hoàn thành trong một thời gian nhất định.

Mỗi một mẫu sản phẩm được trả công theo một đơn giá nhất định, gọi là đơn giá tiền công. Để pháp luật đơn giá tiền công, người ta lấy tiền công trung bình một ngày của một công nhân chia cho số lượng loại sản phẩm của một công nhân sản xuất ra trong một ngày lao động thông thường .

Tiền công tính theo mẫu sản phẩm, một mặt, giúp cho nhà tư bản trong việc quản trị, giám sát quy trình lao động của công nhân thuận tiện hơn, mặt khác, kích thích công nhân lao động tích cực, khẩn trương tạo ra nhiều loại sản phẩm để thu được lượng tiền công cao hơn .

Xem thêm: Tiền công thực tế tỉ lệ nghịch với tỉ lệ thuận với

Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tếSửa đổi

Bài chi tiết cụ thể : Tiền công danh nghĩaTiền công danh nghĩa là số tiền mà người công nhân nhận được do bán sức lao động của mình cho nhà tư bản .

Tiền công thực tế là tiền công được bộc lộ bằng số lượng hàng hóa tư liệu tiêu dùng và dịch vụ mà người công nhân mua được bằng tiền công danh nghĩa của mình .
Xem thêm : Luật sư Hoàng Duy Hùng : Góp ý hay gieo rắc ‘ độc dược chính trị ’ ?
Tiền công danh nghĩa là giá cả hàng hóa sức lao động. Nó trọn vẹn hoàn toàn có thể tăng lên hay giảm xuống tuỳ theo sự di dời trong quan hệ cung – cầu về hàng hóa sức lao động trên thị trường. Trong một thời hạn nào đó, nếu tiền công danh nghĩa vẫn giữ nguyên, nhưng giá cả tư liệu tiêu dùng và dịch vụ tăng lên hay giảm xuống thì tiền công thực tế giảm xuống hoặc tăng lên. Tiền công danh nghĩa là khoản tiền mà người lao động thỏa thuận hợp tác hợp tác với chủ doanh nghiệp khi kí hợp đồng giữa hai bên. ( Trần Hoài Phương Trang )

Tham khảoSửa đổi

  • Giáo trình Kinh tế học Chính trị Mác  Lê nin (tái bản), Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học Mác  Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, năm 2005
  • Kinh tế Chính trị Mác  Lênin (in lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung), Vũ Anh Tuấn, Phạm Quang Phân, Tô Đức Hạnh, Nhà xuất bản Tổng hợp, Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2007
  • 100 câu hỏi và bài tập kinh tế chính trị Mác  Lênin (tái bản lần thứ 5), An Như Hải, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội, năm 2008
  • Chính trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo  Chủ biên: Lê Thế Lạng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, năm 2004 (tái bản có bổ sung, sửa chữa)
Kinh tế chính trị Marx-Lenin

Source: https://vh2.com.vn
Category : Vận Chuyển