Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Doanh nghiệp – Wikipedia tiếng Việt

Đăng ngày 24 June, 2022 bởi admin

Doanh nghiệp hay doanh thương là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh[1].

Cũng theo Luật doanh nghiệp 2005 lý giải, Kinh doanh là việc triển khai liên tục một, 1 số ít hoặc toàn bộ những quy trình của quy trình góp vốn đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ loại sản phẩm hoặc đáp ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi. Như vậy doanh nghiệp là tổ chức triển khai kinh tế tài chính vị lợi, mặc dầu trong thực tiễn một số ít tổ chức triển khai doanh nghiệp có những hoạt động giải trí không trọn vẹn nhằm mục đích tiềm năng doanh thu .

Phân loại doanh nghiệp[sửa|sửa mã nguồn]

Theo thực chất kinh tế tài chính của chủ sở hữu[sửa|sửa mã nguồn]

Bộ môn Kinh tế vi mô chia những tổ chức triển khai doanh nghiệp ra làm ba mô hình chính dựa trên hình thức và số lượng giới hạn nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu :

Thông thường doanh nghiệp tư nhân chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng số các doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn lại chiếm tỷ trọng lớn nhất về doanh thu, đặc biệt trong các lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn như sản xuất hàng hóa, tài chính,…[2]

Số liệu thống kê ở Nước Ta từ năm 2005 đến 2008 cho thấy số lượng doanh nghiệp tăng nhanh từ khoảng chừng 11 vạn lên hơn 20 vạn, trong đó tỷ trọng doanh nghiệp tư nhân giảm dần từ khoảng chừng hơn 30 % xuống hơn 20 %, trong khi tỷ trọng doanh nghiệp nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn và công ty CP tăng từ hơn 57 % lên 67 %. Tỷ trọng doanh nghiệp hợp danh không đáng kể [ 3 ] .

Căn cứ vào hình thức pháp lý doanh nghiệp[sửa|sửa mã nguồn]

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 thì hình thức pháp lý của những mô hình doanh nghiệp ở Nước Ta gồm có :

Căn cứ vào chính sách nghĩa vụ và trách nhiệm[sửa|sửa mã nguồn]

Căn cứ vào chính sách nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn toàn có thể phân loại những doanh nghiệp thành có chính sách nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn và chính sách nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạnDoanh nghiệp tư nhân – thuộc loại nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạncông ty tnhh – thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạncông ty CP – thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn

Doanh nghiệp có chính sách nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn[sửa|sửa mã nguồn]

Doanh nghiệp có chính sách nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn là mô hình doanh nghiệp mà ở đó chủ sở hữu doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm phải trả nợ thay cho doanh nghiệp bằng tổng thể gia tài của mình, khi doanh nghiệp không đủ gia tài để thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của nó. [ 4 ] Theo pháp lý Nước Ta, có hai loại doanh nghiệp có chính sách nghĩa vụ và trách nhiệm vô hạn là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh .

Thực chất chế độ trách nhiệm vô hạn của loại doanh nghiệp này là chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân và của thành viên hợp danh công ty hợp danh. Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng về mọi nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp mà không giới hạn ở phần tài sản chủ doanh nghiệp, các thành viên hợp dan đã bỏ vào đầu tư kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh. Điều này có nghĩa là nếu tài sản của doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh không đủ để thực hện các nghĩa vụ về tài chính của doanh nghiệp khi các doanh nghiệp này phải áp dụng thủ tục thanh lý trong thủ tục phá sản, chủ sở hữu doanh nghiệp và các thành viên hợp danh phải sử dụng cả tài sản riêng không đầu tư vào doanh nghiệp để thanh toán cho các khoản nợ của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có chính sách nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn[sửa|sửa mã nguồn]

Theo pháp luật Việt Nam, các doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm hữu hạn cụ thể gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài không tiến hành đăng ký lại theo Nghị định 101/2006/NĐ-CP.

Những doanh nghiệp có chính sách nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn là những doanh nghiệp mà ở đó chủ sở hữu chỉ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về mọi khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính của doanh nghiệp trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là khi số gia tài của doanh nghiệp không đủ để trả nợ thì chủ sở hữu không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải trả nợ thay cho doanh nghiệp. [ 5 ]Chế độ nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn của những loại doanh nghiệp trên thực ra là chính sách nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn của những nhà đầu tư – thành viên / chủ chiếm hữu công ty .

Căn cứ vào tư cách pháp nhân[sửa|sửa mã nguồn]

Các thuật ngữ khác[sửa|sửa mã nguồn]

Ngoài ra còn có những thuật ngữ sau :

 • Nhóm công ty là tập hợp các công ty có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác. Nó gồm có các hình thức sau: công ty mẹ – công ty con, tập đoàn kinh tế…
 • Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại.

Văn hoá và giá trị[sửa|sửa mã nguồn]

Văn hoá doanh nghiệp hoàn toàn có thể được hiểu là hàng loạt những giá trị văn hoá được kiến thiết xây dựng nên trong suốt quy trình sống sót và tăng trưởng của một doanh nghiệp, trở thành những giá trị, những ý niệm và tập quán, truyền thống lịch sử ăn sâu vào hoạt động giải trí của doanh nghiệp ấy và chi phối tình cảm, nếp tâm lý và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và triển khai những mục tiêu chung. Marvin Bower – Tổng giám đốc, McKinsey Co. đã nói ‘ Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ những thành tố mà tất cả chúng ta đang thực thi trong quy trình kinh doanh thương mại và di sản để lại cho thế hệ tiếp nối ‘ .

 • Các giá trị cốt lõi là yếu tố cần thiết và là niềm tin lâu dài của một tổ chức. Là một nhóm nhỏ các nguyên lý hướng dẫn ngàn đời, các giá trị cốt lõi không đòi hỏi sự minh chứng bên ngoài, chúng có giá trị và tầm quan trọng nội tại đối với những ai trong tổ chức đó.
 • Ví dụ: Những giá trị cốt lõi của Công ty hoạt hình Walt Disney là trí tưởng tượng và lợi ích cho sức khỏe con người – những thứ này không xuất phát từ những nhu cầu của thị trường mà từ niềm tin nội tại của người sáng lập rằng: người ta phải nuôi dưỡng trí tưởng tượng và lợi ích cho sức khỏe con người và chỉ vậy mà thôi.
 • Hệ thống giá trị cốt lõi là động lực chủ yếu thúc đẩy mọi người làm việc, hạt nhân liên kết mọi người trong doanh nghiệp với nhau, liên kết doanh nghiệp với khách hàng, đối tác của doanh nghiệp, liên kết doanh nghiệp với xã hội nói chung.
 1. ^ Luật doanh nghiệp 2005
 2. ^ Nguyễn Thị Huỳnh Giao, Bài giảng Kinh tế vi mô, Đại học Ngoại Thương Cơ sở II .
 3. ^

  Bộ Công thương

 4. ^ Nguyễn Việt Khoa, Từ Thanh Thảo, sđd, trang 15
 5. ^ Nguyễn Việt Khoa, Từ Thanh Thảo, sđd, trang 14
 • ThS. Nguyễn Việt Khoa; ThS. Từ Thanh Thảo (2010), Luật kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Phương Đông.