Networks Business Online Việt Nam & International VH2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Đăng ngày 20 March, 2023 bởi admin
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

A. TỔNG QUAN

Nguồn: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

I. Thông tin chung

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh: 

Tuyển sinh những đối tượng người tiêu dùng đã tốt nghiệp trung học phổ thông ( theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục liên tục ) có đủ sức khỏe thể chất để học tập theo lao lý hiện hành .

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước 

3. Phương thức tuyển sinh:

– Xét tuyển theo phương pháp tuyển sinh riêng của Trường ;- Xét tuyển theo hiệu quả thi nhìn nhận năng lượng do ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai- Xét tuyển theo hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ;- Xét tuyển theo tác dụng học tập trung học phổ thông ( xét tuyển học bạ ) ;

II. Các ngành tuyển sinh

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 

 Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành, theo từng phương thức xét tuyển

TT

Mã ngành/chuyên ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Mã phương thức xét tuyển

Tên phương thức xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp môn xét tuyển

1 7140214 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 100 KQ thi TN 19 A00, A01, C01, D01
200 Học bạ 8
301 Tuyển thẳng 1  
303 Tuyển thẳng theo CSĐT 2  
2 7480201 Công nghệ thông tin 100 KQ thi TN 104 A00, A01, C01, D01
200 Học bạ 32
301 Tuyển thẳng 1  
303 Tuyển thẳng theo CSĐT 3  
402 KQ thi ĐGNL 10  
3 7510103 Công nghệ kỹ thuật thiết kế xây dựng 100 KQ thi TN 74 A00, A01, C01, D01
200 Học bạ 34
301 Tuyển thẳng 1  
303 Tuyển thẳng theo CSĐT 1  
4 7510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông vận tải 100 KQ thi TN 14 A00, A01, C01, D01
200 Học bạ 14
301 Tuyển thẳng 1  
303 Tuyển thẳng theo CSĐT 1  
5 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 100 KQ thi TN 89 A00, A01, C01, D01
200 Học bạ 39
301 Tuyển thẳng 1  
303 Tuyển thẳng theo CSĐT 1  
6 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 100 KQ thi TN 79 A00, A01, C01, D01
200 Học bạ 29
301 Tuyển thẳng 1  
303 Tuyển thẳng theo CSĐT 1  
7 7510205 Công nghệ kỹ thuật xe hơi 100 KQ thi TN 89 A00, A01, C01, D01
200 Học bạ 28
301 Tuyển thẳng 1  
303 Tuyển thẳng theo CSĐT 2  
402 KQ thi ĐGNL 10  
8 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 100 KQ thi TN 49 A00, A01, C01, D01
200 Học bạ 29
301 Tuyển thẳng 1  
303 Tuyển thẳng theo CSĐT 1  
9 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 100 KQ thi TN 99 A00, A01, C01, D01
200 Học bạ 38
301 Tuyển thẳng 1  
303 Tuyển thẳng theo CSĐT 2  

 

10

 

7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 100 KQ thi TN 44 A00, A01, C01, D01
200 Học bạ 24
301 Tuyển thẳng 1  
303 Tuyển thẳng theo CSĐT 1  
11 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa 100 KQ thi TN 89 A00, A01, C01, D01
200 Học bạ 39
301 Tuyển thẳng 1  
303 Tuyển thẳng theo CSĐT 1  
12 7580210 Kỹ thuật hạ tầng 100 KQ thi TN 14 A00, A01, C01, D01
200 Học bạ 14
301 Tuyển thẳng 1  
303 Tuyển thẳng theo CSĐT 1  
13 7510406 Công nghệ kỹ thuật thiên nhiên và môi trường 100 KQ thi TN 14 A00, A01, B00, D01
200

Học bạ

14
301 Tuyển thẳng 1  
303 Tuyển thẳng theo CSĐT 1  
13 7540102 Kỹ thuật thực phẩm 100 KQ thi TN 29 A00, A01, B00, D01
200 Học bạ 29
301 Tuyển thẳng 1  
303 Tuyển thẳng theo CSĐT 1  
14 7510402 Công nghệ vật tư 100 KQ thi TN 14 A00, A01, B00, D01
200 Học bạ 14
301 Tuyển thẳng 1  
303 Tuyển thẳng theo CSĐT 1  

 

15

 

7510101

 

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

100 KQ thi TN 24 V00, V01, V02, A01
301 Tuyển thẳng 1
406 Học bạ và thi NK 15  

Mã phương thức xét tuyển: 

100 : Xét hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022200 : Xét tác dụng học bạ trung học phổ thông301 : Tuyển thẳng theo pháp luật của Quy chế tuyển sinh303 : Xét tuyển theo đề án riêng của trường402 : Xét tác dụng kỳ thi nhìn nhận năng lượng406 : Xét tích hợp tác dụng học bạ với điểm thi năng khiếu sở trường

Mã tổ hợp xét tuyển:

STT

Mã tổ hợp

Tổ hợp môn xét tuyển

1 A00 Toán, Vật lý, Hóa học
2 A01 Ngữ văn. Lịch sử, Địa lý
3 B00 Toán, Vật lý, Hóa học
4 D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng anh
5 V00 Toán, Vật lý, Vẽ MT
6 V01 Toán, Ngữ văn, Vẽ MT
7 V02 Toán, Tiếng anh, Vẽ MT

2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT:

* Đối với ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp thuộc nghành nghề dịch vụ khoa học giáo dục và đào tạo và giảng dạy giáo viên :Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp theo toàn bộ những phương pháp xét tuyển của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phải phân phối những nhu yếu theo quy định tuyển sinh trình độ đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo .* Đối với những ngành khác thuộc những nghành nghề dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ tiên tiến kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và kiến thiết xây dựng :- Với phương pháp xét tuyển dựa vào tác dụng thi trung học phổ thông năm 2022 : Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông ( theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục liên tục ), đã dự thi trung học phổ thông 2022 theo tổng hợp xét tuyển tương ứng với ngành lựa chọn, có điểm thi đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào do nhà trường công bố sau khi có hiệu quả thi THPT. Trường hợp những thí sinh bằng điểm sẽ ưu tiên xét điểm môn Toán .- Với phương pháp xét tuyển dựa vào tác dụng học bạ trung học phổ thông : Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông ( theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục tiếp tục ), có tổng điểm những môn học theo tổng hợp xét tuyển đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào là 16 hoặc 18 điểm trở lên tùy theo ngành và không có môn nào dưới 5,0. Trường hợp những thí sinh bằng điểm sẽ ưu tiên xét điểm môn Toán .- Với phương pháp xét tuyển dựa vào tác dụng kỳ thi Đánh giá năng lượng do ĐHQG Tp Hồ Chí Minh tổ chức triển khai : Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông ( theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục tiếp tục ), có tổng điểm bài thi từ 600 điểm trở lên. Thí sinh có quyền nộp tác dụng cao nhất trong những đợt thi nhìn nhận năng lượng tổ chức triển khai trong năm 2022 để tham gia ĐK xét tuyển. Xét tuyển theo thứ tự từ điểm trên cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết

3. Các thông tin cần thiết khác

– Mã Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng : DSK- Mã ĐK xét tuyển, tổng hợp môn xét tuyển, phân chia chỉ tiêu : như bảng nêu trên- Các thông tin thiết yếu khác để thí sinh ĐKXT vào những ngành của trường : tìm hiểu thêm thêm tại Đề án tuyển sinh 2022 .

3.1 Xác định điểm trúng tuyển với từng phương thức xét

3.1.1 Xét tuyển theo phương pháp tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật :- Xét trúng tuyển vào ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp của Nhà trường so với thí sinh tốt nghiệp những trường trung học phổ thông chuyên cấp tỉnh / thành phố thường trực Trung ương thỏa mãn nhu cầu một trong hai tiêu chuẩn sau :+ Nhóm 1 : Học sinh trường chuyên đoạt giải Nhất, Nhì, Ba học viên giỏi những môn văn hóa truyền thống cấp tỉnh / thành phố thường trực Trung ương dành cho học viên lớp 12 thuộc những năm 2020, 2021, 2022 .+ Nhóm 2 : Học sinh trường trung học phổ thông chuyên có 03 năm học trung học phổ thông đạt học viên giỏi .Nguyên tắc xét tuyển : Thí sinh được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên từ Nhóm 1 đến Nhóm 2 cho đến đủ chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết. Mỗi thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển những nguyện vọng tiếp theo. Đối với Nhóm 1, xét theo thứ tự giải từ cao xuống thấp. Đối với Nhóm 2, xét theo điểm trung bình của 03 năm học trung học phổ thông từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh đồng hạng vượt quá chỉ tiêu sẽ xét đến điểm trung bình môn Toán của lớp 12 .- Xét trúng tuyển vào những ngành ngoài sư phạm ( trừ ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc ) so với thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 2022 và cung ứng được 01 trong 03 tiêu chuẩn sau :+ Nhóm 3 : thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba HSG lớp 12 cấp tỉnh / thành phố thường trực Trung ương những môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Tin học ở những năm 2020, 2021, 2022 .+ Nhóm 4 : thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật ( khoa học kỹ thuật ) cấp tỉnh / thành phố thường trực Trung ương những năm 2020, 2021, 2022 vào học một số ít những ngành tương ứng với nghành nghề dịch vụ thi khoa học kỹ thuật đạt giải của thí sinh .+ Nhóm 5 : thí sinh đạt thương hiệu HSG lớp 12, 02 năm lớp 10, 11 đạt thương hiệu học viên Khá trở lên ở những trường trung học phổ thông và có tổng điểm 03 môn ở lớp 12 trong những môn thuộc tổng hợp xét tuyển tối thiểu từ 21 điểm trở lênNguyên tắc xét tuyển : Thí sinh hoàn toàn có thể ĐK xét tuyển vào nhiều ngành khác nhau. Thí sinh được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên từ Nhóm 3 đến Nhóm 5 cho đến đủ chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết. Mỗi thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển những nguyện vọng tiếp theo. Đối với Nhóm 3, xét theo thứ tự giải HSG từ cao xuống thấp. Đối với Nhóm 4, xét theo thứ tự giải cuộc thi khoa học kỹ thuật từ cao xuống thấp. Đối với Nhóm 5, xét ưu tiên theo thứ tự tổng điểm 03 môn ở lớp 12 trong những môn thuộc tổng hợp xét tuyển từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh đồng hạng vượt quá chỉ tiêu sẽ xét đến điểm trung bình môn Toán của lớp 12 .3.1.2 Xét tuyển theo hiệu quả kỳ thi Đánh giá năng lượng do ĐHQG Tp Hồ Chí Minh tổ chức triển khai :

Điểm xét tuyển = Tổng điểm bài thi + Điểm ưu tiên tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
3.1.3 Xét tuyển theo kết quả thi THPT 2022 của thí sinh:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm những bài thi / môn thi theo từng tổng hợp xét tuyển của mỗi ngành + Điểm ưu tiên tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành3.1.4 Xét tuyển theo tác dụng học tập trung học phổ thông ( xét học bạ ) của thí sinhĐiểm xét tuyển = Tổng điểm những môn học theo từng tổng hợp xét tuyển của mỗi ngành + Điểm ưu tiên tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành. Điểm môn học trong tổng hợp xét tuyển là trung bình cộng của điểm trung bình môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12, làm tròn đến 2 số lẻ .

3.2 Tiêu chí phụ xét tuyển

– Trường hợp tổng số thí sinh trúng tuyển của một ngành < 15, những thí sinh sẽ được phép ĐK chuyển sang ngành giảng dạy khác có cùng tổng hợp xét tuyển, cùng phương pháp tuyển và có điểm xét tuyển cao hơn điểm trúng tuyển của ngành sẽ chuyển sang .- Đối với phương pháp xét học bạ, môn Tiếng Anh dùng trong xét tuyển là ngoại ngữ chính ( ngoại ngữ 1 ) hoặc ngoại ngữ phụ ( ngoại ngữ 2 ) ghi trong học bạ .- Đối với ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử ( Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung ứng điện ) sinh viên được phân chuyên ngành từ học kỳ thứ 2 của năm học tiên phong .- Đối với ngành Kỹ thuật thực phẩm ( Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm ) sinh viên được phân chuyên ngành từ học kỳ thứ 1 của năm học thứ 3 .- Đối với ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, thí sinh phải dự thi tuyển sinh môn Vẽ mỹ thuật do Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN tổ chức triển khai trong cùng năm tuyển sinh nếu sử dụng những tổng hợp xét tuyển có môn Vẽ mỹ thuật để xét tuyển .

III. Thời gian tuyển sinh

– Thời gian nhận hồ sơ ĐK xét tuyển theo hiệu quả thi trung học phổ thông 2022 : theo lịch tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo .- Thời gian nhận hồ sơ ĐK xét tuyển theo phương pháp tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật : từ ngày 10/5/2022 đến 10/6/2022 ( tính theo dấu bưu điện ) .- Thời gian nhận hồ sơ ĐK xét tuyển theo tác dụng học tập trung học phổ thông ( xét học bạ ) và Đánh giá năng lượng do ĐHQG TP Hồ Chí Minh : theo kế hoạch tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng, từ ngày 10/5/2022 đến 15/6/2022 .

– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật: theo kế hoạch của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật. 

2. Hình thức nhận hồ sơ: 

– Với thí sinh ĐK xét tuyển theo hiệu quả thi trung học phổ thông 2022 : thí sinh thực thi ĐK theo lao lý của Bộ Giáo dục đào tạo Đào tạo .- Với thí sinh ĐK xét tuyển theo hiệu quả học tập trung học phổ thông ( xét học bạ ) : thí sinh thực thi ĐK trực tuyến theo hướng dẫn trên website tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng ( http://ts.udn.vn ) .- Với thí sinh ĐK xét tuyển theo hiệu quả kỳ thi Đánh giá năng lượng : thí sinh triển khai ĐK trực tuyến theo hướng dẫn trên website tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng ( http://ts.udn.vn ) .- Với thí sinh ĐK xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật : thí sinh thực thi ĐK theo hướng dẫn trên website tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật ( http://tuyensinh.ute.udn.vn ) và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 48 Cao Thắng, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng .- Với thí sinh ĐK xét tuyển thẳng theo pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo : thí sinh triển khai ĐK theo hướng dẫn trên website tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật ( http://tuyensinh.ute.udn.vn ) và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 48 Cao Thắng, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng .

3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm:

– Theo lịch chung của bộ GD&ĐT và theo thông tin của trường .

4. Việc cơ sở đào tạo thực hiện các cam kết đối với thí sinh giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro

IV. Chính sách ưu tiên: xem chi tiết tại Đề án tuyển sinh 2022 

V. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm 2022: 

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy ; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm ( nếu có ) .- Mức thu học phí năm học 2022 – 2023 : 14.500.000 đồng / năm học .- Mức học phí từ năm học 2023 – 2024 trở về sau tăng theo lộ trình do nhà nước pháp luật .

VI. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất

Lĩnh vực/Nhóm ngành/Ngành/Tổ hợp xét tuyển

Năm tuyển sinh 2020

Năm tuyển sinh 2021

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Chỉ tiêu

Số trúng tuyển

Điểm trúng tuyển

Khoa hoạc giáo dục và đào tạo giáo viên

           
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 20   18.9 – 21.56 30   19.1 – 22.32

Máy tính và công nghệ thông tin

           
Công nghệ thông tin 130   21.53 – 23.45ĐGNL : 699 140   24.25 – 24.48ĐGNL : 768

Công nghệ kỹ thuật

           
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc       50   19.3 – 19.74
Công nghệ kỹ thuật kiến thiết xây dựng 80   15.1 – 18.4 80   18-18. 06
Công nghệ kỹ thuật giao thông vận tải 50   15.2 – 18 30   15-17. 32
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 90   18.05 – 19.2 100   21.4 – 21.59
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 90   18.17 – 19.45 110   21.13 – 21.85ĐGNL : 653
Công nghệ kỹ thuật xe hơi 120   22.9 – 22.20ĐGNL : 818 130   23.5 – 24.75ĐGNL : 673
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 70   15.1 – 18 70   18.4 – 18.13
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 130   15.05 – 18.03 130   19.7 – 20.13
Công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông 60   16.15 – 18.10 70   19.45 – 20.17
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tư động 80   18.17 – 21.67 120   22.8 – 23.99ĐGNL : 653
Công nghệ vật tư 30   13.75 – 15.45      
Công nghệ kỹ thuật môi trường tự nhiên 12   19.13 15    

Sản xuất và chế biến

           
Kỹ thuật thực phẩm 70   15.05 – 18.34 70   15.1 – 17.62

Kiến trúc và xây dựng

           
Kỹ thuật hạ tầng 30   15.75 – 18 30   15.05 – 18.33

 

Chi tiết Đề án tuyển sinh 2022 TẠI ĐÂY

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp Hướng nghiệp 4.0 CDM ngày một hoàn thiện & phát triển.

 

Source: https://vh2.com.vn
Category : Công Nghệ