Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Công nghệ 10 Bài 1: Bài mở đầu | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 10

Đăng ngày 24 June, 2022 bởi admin

A. Lý thuyết, Nội dung bài học

I – TẦM QUAN TRỌNG CỦA SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN

Nước ta nằm ở vùng nhiệt đới gió mùa, điều kiện kèm theo khí hậu và đất đai thích hợp sinh trưởng, tăng trưởng nhiều loại vật nuôi, cây cối
Những điều kiện kèm theo thuận tiện cho sản xuất nông nghiệp :

– Gần hai phần ba dân số sống bằng nghề nông

– Nhân dân siêng năng, chịu khó
Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp có những góp phần đáng kể trong nền kinh tế tài chính quốc dân .

1. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đóng góp một phần không nhỏ vào cơ cấu tổng sản phẩm trong nước

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 1: Bài mở đầu hay, ngắn gọn | Lý thuyết Công nghệ 10 đầy đủ nhất

Dựa vào biểu đồ em có nhận xét gì về góp phần của ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong cơ cấu tổ chức tổng sản phẩm trong nước ?

2. Ngành nông, lâm, ngư nghiệp sản xuất và cung cấp lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến

Em hãy nêu một số ít mẫu sản phẩm của nông, lâm, ngư nghiệp được sử dụng làm nguyên vật liệu cho công nghiêp chế biến ?

3. Ngành nông, lâm, ngư nghiệp có vai trò quan trọng trong sản xuất hàng hóa và xuất khẩu

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 1: Bài mở đầu hay, ngắn gọn | Lý thuyết Công nghệ 10 đầy đủ nhất

Căn cứ vào số liệu trong bảng, em hãy cho biết : Sản phẩm của nông, lâm, ngư nghiệp chiếm bao nhiêu % giá trị hàng hoá xuất khẩu .

4. Hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp còn chiếm trên 50% tổng số lao động tham gia vào các ngành kinh tế

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 1: Bài mở đầu hay, ngắn gọn | Lý thuyết Công nghệ 10 đầy đủ nhất

II – TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY

1. Thành tựu

a) Thành tựu nổi bật nhất là sản xuất lương thực tăng liên tục

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 1: Bài mở đầu hay, ngắn gọn | Lý thuyết Công nghệ 10 đầy đủ nhất

So sánh vận tốc ngày càng tăng sản lượng lương thực quá trình từ năm 1995 đến 2000 với tiến trình từ 2000 đến năm 2004 .
Hãy cho biết vận tốc ngày càng tăng sản lượng lương thực từ trung bình trong tiến trình từ năm 1995 đến 2004 .
Sản lượng lương thực ngày càng tăng có ý nghĩa như thế nào trong việc bảo vệ bảo mật an ninh lương thực Quốc gia ?
b ) Thành tựu thứ hai là trong bước đầu đã hình thành 1 số ít ngành sản xuất sản phẩm & hàng hóa với những vùng sản xuất tập trung chuyên sâu, cung ứng nhu yếu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
c ) Một số mẫu sản phẩm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp được xuất khẩu ra thị trường quốc tế
Em hãy nêu 1 số ít loại sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp của nước ta đã xuất khẩu ra thị trường quốc tế ?

2. Hạn chế

Năng suất và chất lượng mẫu sản phẩm còn thấp
Hệ thống giống cây cối, vật nuôi ; cơ sở dữ gìn và bảo vệ, chế biến nông, lâm, thủy hải sản còn lỗi thời, chưa cung ứng được nhu yếu của nền sản xuất sản phẩm & hàng hóa chất lượng cao

III – PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP Ở NƯỚC TA

Trong thời hạn tới, ngành nông, lâm, ngư nghiệp nước ta cần triển khai tốt những trách nhiệm chính sau đây :
1. Tăng cường sản xuất lương thực để bảo vệ bảo mật an ninh lương thực vương quốc

2. Đầu tư phát triển chăn nuôi để đưa ngành này thành ngành sản xuất chính

3. Xây dựng nền nông nghiệp tăng trưởng nhanh và bền vững và kiên cố theo hướng nông nghiệp sinh thái xanh – đủ lương thực, thực phẩm cung ứng nhu yếu tiêu dùng trong nước, xuất khẩu nhưng không gây ô nhiễm thiên nhiên và môi trường .
4. Áp dụng khoa học công nghệ vào nghành chọn, tạo giống vật nuôi, cây cối để nâng cao hiệu suất, chất lượng mẫu sản phẩm .
5. Đưa văn minh khoa học kỹ thuật vào khâu dữ gìn và bảo vệ, chế biến sau thu hoạch

Source: https://vh2.com.vn
Category: Công Nghệ