Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Có thể xem báo cáo tài chính của tất cả các doanh nghiệp được không?

Đăng ngày 04 August, 2022 bởi admin
Có thể xem báo cáo tài chính của tổng thể các doanh nghiệp được không ?

Nơi nhận báo cáo tài chính (BCTC) năm của doanh nghiệp là: cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thống kê. Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao thì ngoài việc nộp BCTC năm cho các cơ quan theo quy định (cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thống kê) còn phải nộp BCTC năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.

Xem báo cáo tài chính của các doanh nghiệp khácXem báo cáo tài chính của các doanh nghiệp khác.

Báo cáo tài chính được hiểu như thế nào?

Báo cáo tài chính (BCTC) là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Nói cách khác, báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho những người quan tâm (chủ doanh nghiệp nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng,…). Cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thống kê, doanh nghiệp cấp trên, cơ quan tài chính (đối với doanh nghiệp nhà nước và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) (Điều 110 TT 200/2014/TT-BTC).

Quy định về báo cáo tài chính ra sao?

Theo chính sách lao lý, tổng thể các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế tài chính đều phải lập và trình diễn BCTC năm. Với các công ty, tổng công ty có các đơn vị chức năng thường trực, ngoài BCTC năm còn phải lập BCTC tổng hợp hoặc BCTC hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên BCTC của các đơn vị chức năng thường trực .
Đối với các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp niêm yết trên kinh doanh thị trường chứng khoán, ngoài BCTC năm còn phải lập BCTC giữa niên độ ( báo cáo quý – trừ Quý IV ) dạng vừa đủ .
Riêng so với tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước có các đơn vị chức năng kế toán thường trực còn phải lập BCTC tổng hợp hoặc BCTC hợp ( BCTC hợp nhất giữa niên độ được thực thi bắt buộc từ năm 2008 ) .
Bắt đầu từ năm 2008, các công ty mẹ và tập đoàn lớn phải lập BCTC hợp nhất giữa niên độ và báo cáo hợp nhất cuối niên độ kế toán và BCTC hợp nhất sau khi hợp nhất kinh doanh thương mại .
This image has an empty alt attribute; its file name is Quy-dinh-ve-bao-cao-tai-chinh-1.jpg

Có thể xem báo cáo tài chính của tất cả các doanh nghiệp được không?

Tuy tất cả các doanh nghiệp đều nộp báo cáo tài chính đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuy nhiên không phải ai cũng có thể xem được những thông tin này. Theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật chứng khoản 2019. Ngoài ra, Tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng, Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam cũng có nghĩa vụ phải công bố báo cáo tài chính định kỳ. (Điều 120-123 Luật chứng khoán 2019)

Như vậy, hiện tại bạn có thể tra cứu và xem báo cáo của các công ty đại chúng theo quy định của pháp luật. Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng công bố công khai dữ liệu thông tin báo cáo tài chính định kỳ của các công ty đại chúng thông qua hệ thống công bố thông tin công ty đại chúng http://congbothongtin.ssc.gov.vn/. Ngoài ra, đối với thông tin báo cáo tài chính của các loại hình doanh nghiệp khác thông thường bạn sẽ không thể tiếp cận và tham khảo chi tiết được.

Trên đây là các nội dung tư vấn về hoàn toàn có thể xem báo cáo tài chính của tổng thể các doanh nghiệp được không ? Trường hợp hành khách có vướng mắc hoặc cần tư vấn đơn cử, hãy liên hệ Phan Law Vietnam theo thông tin sau đây .

PHAN LAW VIETNAM
Hotline: 0794.80.8888
Email: [email protected]

Chia sẻ :
Pin on PinterestPinterestShare on LinkedInLinkedin

Source: https://vh2.com.vn
Category : Doanh Nghiệp