Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Harrison/Handy – https://vh2.com.vn

Đăng ngày 04 August, 2022 bởi admin

CHƯƠNG 3 VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

3.3.1. Các dạng văn hoá doanh nghiệp của Harrison/Handy

Harrison ( 1972 ) đã đưa ra cách phân loại văn hoá doanh nghiệp gồm bốn loại : văn hoá quyền lực tối cao ( power ), văn hoá vai trò ( role ), văn hoá việc làm ( task ) và văn hoá cá thể ( person ). Handy ( 1978 ) tăng trưởng ý tưởng sáng tạo này trên nền sáng tạo độc đáo của

Thần thoại Hy Lạp thành những sơ đồ đơn giản giúp dễ dàng nhận ra bản chất quan
hệ điển hình tạo nên đặc trưng văn hoá của một tổ chức.

Sơ đồ 3.1: Các dạng văn hóa theo Handy

Văn hoá quyền lực (power culture)

Tập trung quyền lực tối cao duy nhất ở vị trí TT, từ đó phát ra các “ chùm tác động ảnh hưởng ” đến mọi vị trí trong tổ chức triển khai gắn các vị trí tính năng và tác nghiệp với nhau nhằm mục đích thống nhất việc phối hợp hành vi. Cấu trúc này còn được gọi là “ văn hoá câu lạc bộ ”, hoàn toàn có thể biến thành cấu trúc “ mạng nhện rác rưởi ” ( web ) .
Văn hóa quyền lực tối cao được thiết kế xây dựng, tăng trưởng đa phần dựa vào sự đáng tin cậy, đồng cảm và mối quan hệ cá thể, phần nhiều không cần thủ tục hành chính, ít quy tắc mà việc trấn áp được thực thi trực tiếp từ vị trí quyền lực tối cao và trải qua những đại diện thay mặt được ủy quyền tối cao .
Ưu điểm của văn hóa quyền lực tối cao là năng lực phản ứng nhanh, linh động ; còn hạn chế là chất lượng nhờ vào nhiều vào năng lượng của người ở vị trí quyền lực tối cao và khó có năng lực tăng trưởng ở quy mô lớn .

Văn hoá vai trò (role culture)

Được phản ánh qua chính sách hành chính với nguyên tắc tổ chức triển khai mang tính logic và hài hòa và hợp lý, bộc lộ ở tính chuyên môn hóa theo công dụng ( sản xuất, marketing, shopping, kinh tế tài chính … ) được phối hợp và trấn áp thống nhất bởi nhóm quản trị cấp cao. Các tính năng chuyên môn hóa được ví như những cột trụ của đền thờ thần Hy Lạp ( Greek Temple ), trong khi sự điều phối của nhóm các nhà quản trị hạng sang được ví như những thanh giằng hay xà ngang đỡ mái đền .

Đặc trưng của môi trường tổ chức văn hóa vai trò là quy tắc, thủ tục, mô tả
công việc chính thức. Kết quả thực hiện công việc của mỗi cá nhân được coi là
thước đo chủ yếu để thưởng phạt.

Ưu điểm là tính hài hòa và hợp lý trong cấu trúc mang lại hiệu suất cao về ngân sách và sự không thay đổi trong hoạt động giải trí. Hạn chế là sự cứng ngắc, tính ngưng trệ, chậm phản ứng trước những đổi khác .

Văn hoá công việc (task culture)

Thường Open khi toàn bộ nỗ lực trong tổ chức triển khai đều tập trung chuyên sâu vào việc triển khai việc làm hay dự án Bất Động Sản đơn cử và quyền lực tối cao được quyết định hành động bởi năng lượng trình độ chứ không phải do vị trí hay uy tín trong tổ chức triển khai. Về cấu trúc, văn hóa việc làm có hình thức giống lưới mắt cáo ( lattice ) hay ma trận .
Ưu điểm của văn hóa việc làm là tính dữ thế chủ động, linh động, thích ứng tốt và yếu tố năng lượng được chú trọng hơn tuổi tác, vị thế. Loại văn hóa này tương thích với thiên nhiên và môi trường cạnh tranh đối đầu, chu kỳ luân hồi loại sản phẩm, việc làm hay dự án Bất Động Sản ngắn và yên cầu sự phát minh sáng tạo. Hạn chế là tính hiệu suất cao trong quản trị không cao do có sự ngang hàng giữa các vị trí, khó tăng trưởng sâu về trình độ ; phụ thuộc hầu hết vào năng lượng, trình độ cá thể ; khi gặp khó khăn vất vả và từ các quy tắc, thủ tục hay có sự can thiệp

bằng áp lực chính trị, văn hóa công việc dễ chuyển thành văn hóa vai trò hay văn
hóa quyền lực.

Văn hoá cá nhân (person culture)

Hình thành khi một nhóm người tự tổ chức triển khai thành tập thể để đạt quyền lợi cao nhất. Mỗi người sẽ tự quyết định hành động phần việc của mình từ quy tắc, phương pháp, chính sách hợp tác riêng và họ có quyền tự quyết trọn vẹn việc làm của mình ; việc san sẻ tác động ảnh hưởng, quyền lực tối cao ( nếu có ) hầu hết do năng lượng ( trí lực ) .
Ưu điểm là tính tự chủ và tự quyết dành cho mỗi cá thể rất cao bên cạnh hạn chế cơ bản là năng lực hợp tác cũng như tính ngặt nghèo kém, không hiệu suất cao về quản trị và khai thác nguồn lực. Loại văn hóa doanh nghiệp này ít được tổ chức triển khai vận dụng .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Doanh Nghiệp