Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Lịch sử hình thành VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

Đăng ngày 20 March, 2023 bởi admin
Tây Nguyên có vị trí kế hoạch quan trọng về kinh tế tài chính và quốc phòng của cả nước. Hoạt động lâm nghiệp vùng Tây Nguyên có vai trò đáng kể trong ngành lâm nghiệp, trong việc tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội Tây NguyênTây Nguyên có vị trí kế hoạch quan trọng về kinh tế tài chính và quốc phòng của cả nước. Hoạt động lâm nghiệp vùng Tây Nguyên có vai trò đáng kể trong ngành lâm nghiệp, trong việc tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội Tây Nguyên và cả so với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ( Diện tích rừng Tây Nguyên khoảng chừng 3,14 triệu ha, trữ lượng gỗ 238,9 triệu m3, chiếm tỉ lệ 31,9 % diện tích quy hoạnh và 36,3 % trữ lượng rừng toàn nước ). Vùng Nam Trung Bộ với nguồn tài nguyên phong phú cả về lâm nghiệp và môi trường sinh thái, đóng vai trò trọng điểm trong tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội của khu vực Trung Bộ – Nước Ta. Chính vì thế, trách nhiệm thiết kế xây dựng và tăng trưởng rừng cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan trọng chăm sóc. Trong đó công tác làm việc nghiên cứu và điều tra khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến giữ vị trí quan trọng, bảo vệ cho sự thành công xuất sắc của những chương trình, dự án Bất Động Sản và cả kế hoạch tăng trưởng lâm nghiệp Vùng và Quốc gia .
Nhằm hình thành một tổ chức triển khai nghiên cứu và điều tra chuyên ngành Lâm Nghiệp, ship hàng cho tăng trưởng sản xuất lâm nghiệp và kinh tế tài chính – xã hội vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, ngang tầm với những Viện nghiên cứu và điều tra khác trong vùng và hình thành mạng lưới hệ thống đồng nhất những tổ chức triển khai nghiên cứu và điều tra khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong Vùng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cần được xây dựng để phát huy những hiệu quả đã đạt được, kịp thời phân phối nhu yếu tăng trưởng Lâm nghiệp trong Vùng và cả nước .

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm có các đơn vị hợp thành: Trung tâm NCTN Lâm sinh Lâm Đồng, Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới  và Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Thiện Nghiệp (thuộc Phân viện Nghiên cứu Khoa học Lâm Nghiệp Nam Bộ), là các đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Tiền thân là Trạm thực nghiệm lâm học Lang Hanh được xây dựng năm 1932 và Trạm thực nghiệm lâm học Măng Lin được xây dựng năm 1947. Đến năm 1953, Trung tâm có tên gọi là Trung tâm thực nghiệm lâm sản cao nguyên thuộc Trung tâm Quốc gia Khảo cứu Khoa học và Kỹ thuật thường trực Bộ Quốc gia Giáo dục và đến năm 1956 thường trực Nha Khảo cứu Lâm sản – Bộ Canh nông. Vào quy trình tiến độ mới được xây dựng, Trung tâm là một cơ sở thuộc Viện Khảo cứu Đông Dương của Pháp ( IRAFI ). Từ sau năm 1975, Trung tâm có tên là Trại Thí nghiệm Lâm nghiệp Lâm Đồng thuộc Viện Lâm nghiệp – Bộ Lâm nghiệp. Đến năm 1986, được đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Lâm sinh Lâm Đồng – thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Nước Ta theo Quyết định xây dựng số 877 / TCCB ngày 16 / 10 / 1986 của Bộ Lâm nghiệp ( nay là Bộ NN và PTNT ) .
– Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới : Trụ sở chính tại P. Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai .

Trung tâm được thành lập theo quyết định số 06/TC-LĐ ngày 05/01/1990 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT); và được phê duyệt Dự án khả thi xây dựng Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới số 373/NN-KHĐT ngày 27/06/1995. Ngày 14/06/2001 Bộ Nông nghiệp và PTNT có quyết định số 67/2001/QĐ-BNN/TCCB sáp nhập Trung tâm Lâm nghiệp Kon Hà Nừng vào Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

– Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Thiện Nghiệp : Trụ sở chính tại xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận .
Trạm được hình thành theo Quyết định số 210 / QĐ-KHLN-TC ngày 14/5/2007 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nước Ta Về việc xây dựng Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Thiện Nghiệp thuộc Phân viện Nghiên cứu Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ .

 

Trụ sở chính : Số 9, 11 Hùng Vương – thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : 0633.822.131

Source: https://vh2.com.vn
Category : Công Nghệ