Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Đăng ngày 21 March, 2023 bởi admin

Câu hỏi:

Trong quá trình sản xuất giống cây ngô cần?

A. Loại bỏ ngay cây xấu trước khi tung phấn .

B. Loại bỏ cây xấu sau khi tung phấn .

C. Các hạt của các cây giống cần để riêng.

Bạn đang đọc:

D. Bỏ qua khâu nhìn nhận dòng .

Đáp án đúng A.

Trong quá trình sản xuất giống cây ngô, cần vô hiệu ngay cây xấu trước khi tung phân, đây là nội dung của Đánh giá thế hệ chọn – việc cần làm trong vụ thứ hai trong tiến trình sản xuất giống .

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Mục đích của công tác làm việc sản xuất giống cây cối là :
– Duy trì, củng cố độ thuần chủng, sức sống và tính trạng nổi bật của giống
– Tạo ra số lượng giống thiết yếu để phân phối cho sản xuất đại trà phổ thông
– Đưa giống tốt thông dụng nhanh vào sản xuất
Hệ thống sản xuất giống gồm 3 quy trình tiến độ :
– Giai đoạn một : Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng ( SNC ) :

Hạt giống SNC là hạt giống có chất lượng và độ thuần khiết rất cao

Tiến hành tại những nhà máy sản xuất, những TT sản xuất giống chuyên trách
– Giai đoạn hai : Sản xuất hạt giống nguyên chủng ( NC ) từ siêu nguyên chủng ( SNC ) :
Hạt giống NC là hạt giống chất lượng cao được nhân ra từ hạt giống SNC
Tiến hành tại những công ty hoặc những TT giống cây cối
– Giai đoạn ba : Sản xuất hạt giống xác nhận ( XN ) :
Hạt giống XN được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng để phân phối cho nông dân sản xuất đại trà phổ thông
Tiến hành tại những cơ sở nhân giống link giữa những công ti, TT và cơ sở sản xuất .
Đối với cây cối thụ phấn chéo ( ngô và một số ít cây xanh khác ), quy trình tiến độ sản xuất giống được thực thi như sau :

Vụ thứ nhất: Lựa chọn ruộng sản xuất giống ở khu cách li và thành 500 ô. Gieo hạt của ít nhất 3000 cây của giống SNC vào các ô. Mỗi ô chọn một cây đúng giống, thu lấy hạt và gieo thành một hàng ở vụ tiếp theo trong khu cách li

Vụ thứ hai: Đánh giá thế hệ chọn – Loại bỏ tất cả các hàng không đạt yêu cầu và những cây xấu trên hàng cây đạt yêu cầu trước khi tung phấn. Thu hạt của cây còn lại, trộn lẫn với nhau, ta có lô hạt siêu nguyên chủng

Vụ thứ ba: Nhân hạt giống siêu nguyên chủng ở khu cách li. Loại bỏ các cây không đạt yêu cầu trước khi tung phấn. Thu hạt của các cây còn lại, ta được lô hạt nguyên chủng

Vụ thứ tư: Nhân hạt giống nguyên chủng ở khu cách li. Loại bỏ cây xấu trước khi tung phấn. Hạt của các cây còn lại là hạt xác nhận.

Source: https://vh2.com.vn
Category : Công Nghệ