Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích gì?

Đăng ngày 21 March, 2023 bởi admin

Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích gì ?

Câu 1. Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích gì?

A. Tạo ra nhiều hạt giống phục vụ gieo trồng.

B. Tăng hiệu suất cây trồng .C. Tạo ra nhiều hạt giống, cây con giống ship hàng gieo trồng .D. Tăng vụ gieo trồng .

Câu 2. Hãy điền các tên phương pháp nhân giống cây trồng phù hợp với mô tả trong bảng.

Phương pháp nhân giống Mô tả
Cắt một đoạn cành, cắm xuống đất để tạo cây mới .
Tách vỏ một đoạn cành trên cây đang sống, dùng đất bó lại để hình thành rễ và tách đem trồng .
Ghép mắt hoặc cành của cây mang những đặc tính mong ước vào một cây khác để tạo thành một cây mới .
Tách lấy mô của cây, nuôi cấy trong môi trường tự nhiên đặc biệt quan trọng để tạo cây con .

Câu 3. Phương pháp nào dưới đây không phải là phương pháp sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính?

A. Lai tạo giống .B. Giâm cành .D. Chiết cành .C. Ghép mắt .

Câu 4. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính thường được áp dụng cho các loại cây nào?

A. Cây ăn quả .B. Cây ngũ cốc .C. Cây họ đậu .D. Cây họ cải .

Câu 5. Hãy điền từ/cụm từ cho sẵn vào chỗ trống thích hợp.

cây con rễ giâm cành chồiKhi ……….., tất cả chúng ta cần chọn những cành có mắt và chồi to khỏe vì mắt và chồi được xem là những điểm sinh trưởng của cành, từ mắt When hoàn toàn có thể đâm ra những ………… giúp cành hút nước và muối khoáng, từ ……………. sẽ mọc lên những mần nin thiếu nhi, giúp cành lớn lên và tăng trưởng thành ………….

Câu 6. Thứ tự các bước của quy trình giâm cành là:

A. Xử lí cành giâm → Cắt cành → Cắm cành → Chăm sóc cành giâm .B. Cắt cành cành giâm. → Xử lí cành giâm Cắm cành giâm Chăm sóc ->C. Cắt cành → Cắm cành → Xử lí cành giâm → Chăm sóc cành giâm .

D. Xử lí cành giâm. Cắm cành → Cắt cành → Chăm sóc cành giâm.

Câu 7.

Tại sao phải cắt bớt phiến lá khi giâm cành ?A. Tăng năng lực hút nước của cành giâm .B. Tăng lực ( áp lực đè nén ) khi cắm cành giâm .C. Giảm sự thoát hơi nước của cành giâm .D. Tăng năng lực ra rễ của cành giâm .

Câu 8. Tại sao cần cắt vát cành giâm khi giâm cành?

Câu 9. Nhúng cành giâm vào dung dịch thuốc kích thích ra rễ trong thời gian

bao lâu ? A. 5 – 10 phút .B. 10 – 15 phút .C. 5 – 10 giây .D. 15 – 20 giây .

Câu 10. Hãy kể tên một số loại cây có thể nhân giống bằng phương pháp giâm cành.

Câu 1. ( C )Câu 2 .

Phương pháp nhân giống Mô tả
Giâm cành Cắt một đoạn cành, cắm xuống đất để tạo cây mới .
Chiết cành Tách vỏ một đoạn cành trên cây đang sống, dùng đất bó lại để hình thành rễ và tách đem trồng .
Ghép cây Ghép mắt hoặc cành của cây mang những đặc tính mong ước vào một cây khác để tạo thành một cây mới .
Nuôi cấy mô Tách lấy mô của cây, nuôi cấy trong môi trường tự nhiên đặc biệt quan trọng để tạo cây con .

Câu 3. ( A )Câu 4. ( A )Câu 5. 1 – giâm cành ; 2 – rễ ; 3 – chồi, 4 – cây con -Câu 6. ( B )Câu 7. ( C )

Câu 8. Cắt vát cành giâm có tác dụng tăng lực (áp lực) khi cắm cành giâm và tăng khả năng hút nước của cành giâm.

Câu 9. ( C )Câu 10. Một số ví dụ :

Cây thân gỗ : nhãn, vải, cam, chanh, bưởi, cafe, chè … Cây rau, hoa : hoa cúc, hoa hồng, giâm bụt, rau ngót, rau lang …

Source: https://vh2.com.vn
Category : Công Nghệ