Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 25 SGK Công nghệ 7

Đăng ngày 24 June, 2022 bởi admin

Bài tập 1 trang 25 SGK Công nghệ 7

Giống cây xanh có vai trò như thế nào trong trồng trọt ?

Hướng dẫn giải bài 1 trang 25 SGK Công nghệ 7

– Tăng chất lượng loại sản phẩm
– Tăng hiệu suất / 1 vụ
– Tăng vụ trồng trọt / 1 năm
– Thay đổi cơ cấu tổ chức cây cối

Bài tập 2 trang 25 SGK Công nghệ 7

Thế nào là tạo giống bằng giải pháp tinh lọc ?

Hướng dẫn giải bài 2 trang 25 SGK Công nghệ 7

Tạo giống bằng chiêu thức tinh lọc là lấy những giống cây con, giống cây tốt đem đi cấy, chọn những loại hạt có hiệu suất cao đem giống đi sản xuất đại trà phổ thông .

Bài tập 3 trang 25 SGK Công nghệ 7

Thế nào là chiêu thức lai tạo giống ?

Hướng dẫn giải bài 3 trang 25 SGK Công nghệ 7

– Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn cho nhụy hoa của cây mẹ. Sau đó, lấy hạt của cây dùng làm mẹ đem gieo trồng ta được cây lai.

– Ngoài ra còn có chiêu thức ghép cành, chiết cành, .. để tạo giống .

Bài tập 4 trang 25 SGK Công nghệ 7

Thế nào là giải pháp tạo giống bằng gây đột biến ?

Hướng dẫn giải bài 4 trang 25 SGK Công nghệ 7

Sử dụng tác nhận vật lí ( như tia anpha, tia gamma ) hoặc những chất hoá học để xử lí những bộ phận của cây ( hạt, mầm, nụ hoa, hạt phấn … ) gây đột biến gen .
Gieo hạt của những cây đã được giải quyết và xử lý đột biến, chọn những dòng có đột biến có lợi để làm giống .

Bài tập 5 trang 25 SGK Công nghệ 7

Thế nào là giải pháp chọn tạo giống bằng nuôi cấy mô ?

Hướng dẫn giải bài 5 trang 25 SGK Công nghệ 7

Tách lấy mô ( hoặc tế bào ) sống của cây, nuôi cấy trong môi trường tự nhiên đặc biệt quan trọng .

Sau một thời gian từ mô (hoặc tế bào) sống đó sẽ hình thành cây, đem trồng và chọn lọc ta được giống mới.

Để tìm hiểu thêm hàng loạt nội dung những em hoàn toàn có thể đăng nhập vào tailieu.vn để tải về máy. Ngoài ra, những em hoàn toàn có thể xem cách giải bài tập trước và bài tập tiếp theo dưới đây :
>> Bài trước : Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 22 SGK Công nghệ 7
>> Bài tiếp theo : Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 27 SGK Công nghệ 7

Source: https://vh2.com.vn
Category: Công Nghệ