Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Rừng sản xuất là gì? Đối tượng nào được Nhà nước giao và cho thuê rừng sản xuất? Quy định về việc sử dụng rừng sản xuất như thế nào?

Đăng ngày 21 March, 2023 bởi admin

Cho tôi hỏi đối tượng nào được Nhà nước giao và cho thuê rừng sản xuất? Quy định về việc sử dụng rừng sản xuất như thế nào? Anh Hữu (Cà Mau) thắc mắc.

Thế nào là rừng sản xuất?

Căn cứ theo lao lý tại khoản 4 Điều 5 Luật Lâm nghiệp 2017 lao lý về khái niệm rừng sản xuất đơn cử như sau :

Phân loại rừng

Rừng sản xuất được sử dụng chủ yếu để cung cấp lâm sản; sản xuất, kinh doanh lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

Theo đó, rừng sản xuất được sử dụng hầu hết để phân phối lâm sản ; sản xuất, kinh doanh thương mại lâm, nông, ngư nghiệp tích hợp ; du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi ; đáp ứng dịch vụ thiên nhiên và môi trường rừng .

Thế nào là rừng sản xuất? Đối tượng nào được Nhà nước giao và cho thuê rừng sản xuất? Quy định về việc sử dụng rừng sản xuất như thế nào?

Rừng sản xuất là gì? Đối tượng nào được Nhà nước giao và cho thuê rừng sản xuất? Quy định về việc sử dụng rừng sản xuất như thế nào? (Hình từ Internet)

Đối tượng nào được Nhà nước giao và cho thuê rừng sản xuất?

Giao rừng sản xuất không thu phí sử dụng rừng

Căn cứ theo pháp luật tại khoản 3 Điều 16 Luật Lâm nghiệp 2017 lao lý việc Nhà nước giao rừng sản xuất không thu tiền sử dụng rừng cho những đối tượng người tiêu dùng sau đây :- Hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư cư trú hợp pháp trên địa phận cấp xã nơi có diện tích quy hoạnh rừng ;- Đơn vị vũ trang ;- Ban quản trị rừng đặc dụng, ban quản trị rừng phòng hộ so với diện tích quy hoạnh rừng sản xuất xen kẽ trong diện tích quy hoạnh rừng đặc dụng, rừng phòng hộ được giao cho ban quản trị rừng đó .

Cho thuê rừng sản xuất

Tại Điều 17 Luật Lâm nghiệp 2017 lao lý về cho thuê rừng sản xuất đơn cử như sau :

Nhà nước cho tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuê rừng sản xuất là rừng tự nhiên, rừng sản xuất là rừng trồng trả tiền thuê rừng một lần hoặc hằng năm để sản xuất lâm nghiệp; sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp; kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

Theo đó, Nhà nước cho tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ mái ấm gia đình, cá thể thuê rừng sản xuất là rừng tự nhiên, rừng sản xuất là rừng trồng trả tiền thuê rừng một lần hoặc hằng năm để sản xuất lâm nghiệp ; sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp tích hợp ; kinh doanh thương mại du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi .

Quy định về việc sử dụng rừng sản xuất như thế nào?

Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên

Theo lao lý tại Điều 58 Luật Lâm nghiệp 2017 pháp luật về khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên đơn cử như sau :

Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên

1. Điều kiện khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên được quy định như sau:

a) Chủ rừng là tổ chức phải có phương án quản lý rừng bền vững được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư khai thác gỗ có đề nghị và được Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận.

2. Việc khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên thực hiện theo quy định của Luật này và Quy chế quản lý rừng.

Theo đó, điều kiện kèm theo khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên gồm có :

– Chủ rừng là tổ chức phải có phương án quản lý rừng bền vững được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Chủ rừng là hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư khai thác gỗ có đề xuất và được Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng ý chấp thuận .

Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng trồng

Điều 59 Luật Lâm nghiệp 2017 pháp luật về khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng trồng đơn cử như sau :- Chủ rừng quyết định hành động khai thác rừng trồng thuộc chiếm hữu của mình .- Trường hợp rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chủ rừng phải lập hồ sơ khai thác lâm sản trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nguồn vốn quyết định hành động .- Việc khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng trồng thực thi theo quy định Luật Lâm nghiệp 2017 và Quy chế quản trị rừng .

Các hoạt động khác trong rừng sản xuất

Đối với lao lý về những hoạt động giải trí khác trong rừng sản xuất thì tại Điều Điều 60 Luật Lâm nghiệp 2017 lao lý đơn cử như sau :- Được trồng xen cây nông nghiệp, cây lâm sản ngoài gỗ ; chăn nuôi và nuôi trồng thủy hải sản dưới tán rừng, không làm suy giảm chất lượng rừng .- Được sử dụng diện tích quy hoạnh đất chưa có rừng để sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp tích hợp, không làm thoái hóa, ô nhiễm đất ; không chuyển mục tiêu sử dụng đất rừng .

– Được kết hợp kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập.

– Được tự tổ chức triển khai, hợp tác, liên kết kinh doanh, link hoặc cho tổ chức triển khai, cá thể thuê rừng, thuê môi trường tự nhiên rừng tương thích với quyền của chủ rừng để kinh doanh thương mại du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi .- Được kiến thiết xây dựng khu công trình ship hàng du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, vui chơi .

Trên đây là một số ít thông tin chúng tôi cung ứng gửi tới bạn. Trân trọng !

Source: https://vh2.com.vn
Category : Công Nghệ