Networks Business Online Việt Nam & International VH2

So sánh quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn và thụ phấn chéo

Đăng ngày 21 March, 2023 bởi admin
Câu hỏi : So sánh quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn và thụ phấn chéo ?
Lời giải :

Giống nhau : Đều có những giai đoạn sản xuất hạt siêu nguyên chủng, hạt nguyên chủng và hạt xác nhận.

Khác nhau
* Cây tự thụ phấn : 
– Vật liệu khởi đầu là hạt tác giả, hạt nhập nội, hoặc hạt bị thoái hoá 
– Không đòi hỏi yêu cầu cách ly cao 
* Cây thụ phấn chéo : 
– Vật liệu khởi đầu là hạt SNC: hạt tác giả 
– Yêu cầu cách ly nghiêm ngặt 

[CHUẨN NHẤT] So sánh quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn và thụ phấn chéo

CÙNG TOP LỜI GIẢI ÔN LẠI KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐẾN CÂU HỎI NHÉ!!!

Hệ thống sản xuất giống gồm 3 quy trình tiến độ :
– Giai đoạn một : Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng ( SNC ) :
+ Hạt giống SNC là hạt giống có chất lượng và độ thuần khiết rất cao
+ Tiến hành tại những nhà máy sản xuất, những TT sản xuất giống chuyên trách
– Giai đoạn hai : Sản xuất hạt giống nguyên chủng ( NC ) từ siêu nguyên chủng ( SNC ) :
+ Hạt giống NC là hạt giống chất lượng cao được nhân ra từ hạt giống SNC
+ Tiến hành tại những công ty hoặc những TT giống cây trồng
– Giai đoạn ba : Sản xuất hạt giống xác nhận ( XN ) :
+ Hạt giống XN được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng để cung ứng cho nông dân sản xuất đại trà phổ thông
+ Tiến hành tại những cơ sở nhân giống link giữa những công ti, TT và cơ sở sản xuất

[CHUẨN NHẤT] So sánh quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn và thụ phấn chéo (ảnh 2)

Năm thứ nhất : Gieo hạt tác giả ( hạt SNC ), chọn cây xuất sắc ưu tú
Năm thứ hai : Hạt của cây xuất sắc ưu tú gieo thành từng dòng. Chọn những dòng đúng giống, thu hoạch hỗn hợp hạt. Những hạt đó là hạt siêu nguyên chủng
Năm thứ ba : Nhân giống nguyên chủng từ giống siêu nguyên chủng

Năm thứ tư: Sản xuất hạt giống xác nhận từ giống nguyên chủng

Các giống nhập nội, những giống bị thoái hóa ( không còn giống siêu nguyên chủng ) sản xuất hạt giống theo sơ đồ phục tráng .
[CHUẨN NHẤT] So sánh quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn và thụ phấn chéo (ảnh 3)

Năm thứ nhất: Gieo hạt của vật liệu khởi đầu (cần phục tráng) chọn cây ưu tú

[CHUẨN NHẤT] So sánh quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn và thụ phấn chéo (ảnh 4)

Năm thứ hai: Đánh giá dòng lần 1. Gieo hạt cây ưu tú thành dòng, chọn hạt của 4 đến 5 dòng tốt nhất để gieo ở năm thứ ba

[CHUẨN NHẤT] So sánh quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn và thụ phấn chéo (ảnh 5)

Năm thứ ba: Đánh giá dòng lần 2. Hạt của dòng tốt nhất chia làm hai để nhân sơ bộ và so sánh giống. Hạt thu được là hạt siêu nguyên chủng đã phục tráng

[CHUẨN NHẤT] So sánh quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn và thụ phấn chéo (ảnh 6)

Năm thứ tư: Nhân hạt giống nguyên chủng từ hạt siêu nguyên chủng

[CHUẨN NHẤT] So sánh quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn và thụ phấn chéo (ảnh 7)Năm thứ năm : Sản xuất hạt giống xác nhận từ hạt giống nguyên chủng

– Vụ thứ nhất : Lựa chọn ruộng sản xuất giống ở khu cách li và thành 500 ô. Gieo hạt của tối thiểu 3000 cây của giống SNC vào những ô. Mỗi ô chọn một cây đúng giống, thu lấy hạt và gieo thành một hàng ở vụ tiếp theo trong khu cách li
– Vụ thứ hai : Đánh giá thế hệ chọn – Loại bỏ toàn bộ những hàng không đạt nhu yếu và những cây xấu trên hàng cây đạt nhu yếu trước khi tung phấn. Thu hạt của cây còn lại, trộn lẫn với nhau, ta có lô hạt SNC
– Vụ thứ ba : Nhân hạt giống SNC ở khu cách li. Loại bỏ những cây không đạt nhu yếu trước khi tung phấn. Thu hạt của những cây còn lại, ta được lô hạt NC
– Vụ thứ tư : Nhân hạt giống NC ở khu cách li. Loại bỏ cây xấu trước khi tung phấn. Hạt của những cây còn lại là hạt XN
Sản xuất giống ở cây trồng nhân giống vô tính
Quy trình sản xuất giống cây trồng nhân giống vô tính được thực thi qua 3 quy trình tiến độ :
– Chọn lọc duy trì thế hệ vô tính đạt tiêu chuẩn cấp SNC
– Tổ chức sản xuất củ giống hoặc vật tư giống cấp NC từ giống SNC
– Sản xuất củ giống hoặc vật tư giống đạt tiêu chuẩn thương phẩm từ giống NC

– Cây rừng có đời sống dài ngày. Từ lúc gieo trồng đến khi thu hoạch hạt thường phải mất từ 10 đến 15 năm, nhanh nhất cũng phải mất từ 5 đến 7 năm. Vì vậy, công tác sản xuất giống cây rừng có nhiều khó khăn và phức tạp

– Quy trình sản xuất giống cây rừng hoàn toàn có thể tóm tắt như sau :
+ Chọn những cây trội, khảo nghiệm và chọn lấy những cây đạt tiêu chuẩn để thiết kế xây dựng rừng giống hoặc vườn giống

+ Lấy hạt giống từ rừng giống hoặc vườn giống sản xuất cây con để cung ứng cho sản xuất. Giống cây rừng hoàn toàn có thể nhân ra bằng hạt hoặc bằng công nghệ tiên tiến nuôi cấy mô và giâm hom

Source: https://vh2.com.vn
Category : Công Nghệ