Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Danh sách các quốc gia Đông Nam Á – Wikipedia tiếng Việt

Đăng ngày 27 October, 2022 bởi admin

Đông Nam Á

Địa hình của Đông Nam ÁĐịa hình của Đông Nam Á

Dưới đây là danh sách các quốc gia Đông Nam Á theo một số tiêu chí.

Địa lý, chủ quyền lãnh thổ, dân cư[sửa|sửa mã nguồn]

Danh sách những quốc gia Đông Nam Á theo 1 số ít cơ dữ liệu về Địa lý chủ quyền lãnh thổ, dân cư, kinh tế tài chính và chính trị là một bảng thống kê tóm tắt những số liệu và thông tin về diện tích quy hoạnh, tỉ lệ mặt nước, dân số, tỷ lệ dân số, Tổng sản phẩm quốc nội, GDP / người, Chỉ số tăng trưởng con người, tiền tệ, Thành Phố Hà Nội. thành phố lớn nhất và mạng lưới hệ thống chính trị quốc gia của 11 nước thuộc Đông Nam Á. Các thành phần tài liệu được thống kê đa phân trong năm 2009, trong đó Tổng diện tích được cung ứng bởi Liên hiệp quốc – 2007, tỉ lệ mặt nước được lấy từ nguồn CIA – Facbook, Chỉ sô HDI được cung ứng bởi UNDP – 2009, những cơ sở tài liệu kinh tế tài chính và tiền tệ được phân phối bởi những tổ chức triển khai Quỹ tiền tệ quốc tế – IMF, Ngân hàng quốc tế – WB, CIA – Factbook đều từ năm 2009. Các thông tin về chính trị được update đến tháng 2.2011 ( Quốc hội, nhà nước … ) .

Đông Nam Á là một khu vực chiến lược về kinh tế và chính trị, trên con đường biển giao thương giữa Đông và Tây, nằm ở phía Đông Nam của châu Á. Theo các khái niệm của Liên hiệp quốc và các tổ chức thế giới, Đông Nam Á gồm có 11 quốc gia, trong đó có 10 quốc gia là thành viên chính thức của Tổ chức ASEAN và quốc gia còn lại là quan sát viên của tổ chức này (Đông Timor).

Tham khảo

 • Danh sách các quốc gia theo GDP danh nghĩa 2009, IMF
 • Danh sách các quốc gia theo GDP trên người 2009, IMF
 • Danh sách các quốc gia theo Diện tích 2007, UN
 • Danh sách các quốc gia theo Dân số và mật độ dân số 2009, UN, IMF (số liệu dân số mà IMF dùng làm cơ sở dữ liệu tính GDP/người ở mỗi quốc gia)
 • Danh sách các quốc gia theo tỉ lệ mặt nước, CIA – Facbook

Theo diện tích quy hoạnh quốc gia[sửa|sửa mã nguồn]

Danh sách các quốc gia Đông Nam Á theo lãnh thổ quốc gia, là một bảng thống kê tổng thể về tổng diện tích, tỉ lệ mặt nước, diện tích mặt nước và diện tích mặt đất của 11 quốc gia Đông Nam Á.

Đông Nam Á là một khu vực nằm phía Đông Nam châu Á, gồm có 11 quốc gia, trong đó có 5 quốc đảo ( thuộc quần đảo Mã Lai ) và 6 quốc gia nằm trên bán đảo Trung Ấn, có tổng diện tích quy hoạnh 4.494.047 km² .

Thứ tự Quốc gia Tổng diện tích (km²) Tỉ lệ mặt nước (%) Diện tích mặt đất (km²) Diện tích mặt nước (km²)
1 Indonesia 1,860,360 4.85 1,770,132 90,228
2 Myanma 676,578 3.06 655,875 20,703
3 Thái Lan 513,120 0.43 510,914 2,206
4 Việt Nam 331,212 1.27 327,006 4,206
5 Malaysia 330,803 0.32 329,612 1,191
6 Philippines 300,000 0.61 298,170 1,830
7 Lào 236,800 2.53 230,809 5,991
8 Campuchia 181,035 2.50 176,509 4,526
9 Đông Timor 14,874 ? ? ?
10 Brunei 5,765 8.67 5,265 500
11 Singapore 705 1.44 694 11

Trích nguồn

 • Tổng diện tích được cập nhật từ UN – 2007.
 • Tỉ lệ mặt nước được cập nhật từ CIA Facbook.
 • Diện tích mặt nước & diện tích đất liền cập nhật từ CIA Facbook & UN – 2007

Dân số và tỷ lệ dân số ( 2009 )[sửa|sửa mã nguồn]

Danh sách các quốc gia Đông Nam Á theo dân số và mật độ dân số 2009 là bảng thống kê cập nhật về dân số và mật độ dân số năm 2009 của 11 quốc gia Đông Nam châu Á. Trong bảng thống kê này Indonesia là quốc gia có dân số đứng đầu Đông Nam Á, với 231.591.670, trong đó Singapore là quốc gia có mật độ dân cư lớn nhất khu vực, với 7.105,3 người/km². Bảng thống kê được cập nhật từ các số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF – 2009; Liên Hợp Quốc (UN – 2007).

Nguồn Tham khảo : Danh sách những quốc gia theo Dân số và tỷ lệ dân số 2009, UN, IMF ( số liệu dân số mà IMF dùng làm cơ sở tài liệu tính GDP / người ở mỗi quốc gia )

Theo tổng GDP ( 2009 )[sửa|sửa mã nguồn]

Danh sách các quốc gia Đông Nam Á theo tổng GDP 2009 là một bảng thống kê về tổng sản phẩm quốc nội của 11 quốc gia Đông Nam Á, với bảng thống kê này, Tổng GDP được thống kê dưới 7 móc số liệu với bảy loại tiền tệ mạnh là USD, EUR, GBP, AUD, CAD, CNY, JPY.
Bảng thống kê được cập nhật từ Quỷ tiền tệ quốc tế (IMF – 2009).

Trích nguồn

 • 1. Tổng GDP được cập nhật từ Quỷ tiền tệ quốc tế (IMF); Ngân hàng thế giới WB; CIA Facbook – 2009.
 • 2. http://www.xe.com/ict/?basecur=USD&historical=true&month=1&day=1&year=2009&sort_by=name&image.x=44&image.y=10link hỏng]
 • 3. Tỷ giá hối đoái USD = EUR = GBP được cập nhật từ ngày 1.1.2009, tại trang Web: http://www.xe.com

Theo trữ lượng và khai thác dầu thô ( 2009 )[sửa|sửa mã nguồn]

Đông Nam Á là một khu vực có tiềm năng biển vô cùng phong phú và đa dạng, trong đó có trữ lượng và khai thác dầu thô vào loại lớn trên quốc tế. Bảng list này sẽ đưa ra những số liệu về trữ lượng và sản lượng trong năm 2009 và 2010, do tổ chức triển khai CIA World Factbook của Mỹ thống kê. Bảng thống kê sẽ đề cập đến 11 quốc gia Đông Nam Á, nhằm mục đích khai thác thông tin về trữ lượng và sản lượng khai thác dầu thô ở khu vực này, ngoài những còn làm rõ sự so sánh giữa những quốc gia, khu vực này và những quốc gia, khu vực khác trên quốc tế .Số liệu trữ lượng dầu được lấy từ CIA World Factbook, trong đó ước tính trữ lượng dầu trên toàn quốc tế ngày 1.1.2010 là : 1,392,461,050,000 thùng. Số liệu sản lượng khai thác được update từ CIA World Faclbook những năm 2009, 2010 theo đó, số lượng dầu thô 1 ngày trên quốc tế khai thác được là 87,500,000 thùng. Bảng thống kê sẽ được thiết lập trên hầu hết những dạng đô lường, để bộc lộ tính trực quan trong nhận xét, vì người Mỹ thì thường dùng gallon, người Châu Âu thì dùng m3, trong khi đó trên sàng thanh toán giao dịch thì thường dùng đơn vị chức năng là thùng để chỉ số lượng dầu thô .

Bảng quy đổi đơn vị chức năng thống kê giám sát[sửa|sửa mã nguồn]

– Một thùng = 158.9873 lít .- Một m3 = 1000 lít .

– Một gallon = 0.0238 thùng (1 thùng = 42 gallons).

– Một tấn dầu thô = 7 thùng dầu .

Bảng thống kê[sửa|sửa mã nguồn]

( Đơn vị : thùng ; thùng / ngày )

Thứ
tự
Nước Trữ lượng
thùng
Tỉ lệ so với thế giới
 %
Sản lượng
thùng/ngày
Tỉ lệ so với thế giới
 %
1 Việt Nam 4.700.000.000 0,338 300,600 0,344
2 Indonesia 4.050.000.000 0,291 1.023.000 1,169
3 Malaysia 2.900.000.000 0,208 693.700 0,793
4 Brunei 1.100.000.000 0,079 146.000 0,167
5 Đông Timor 553,000,000 0,040 96.270 0,110
6 Thái Lan 430.000.000 0,031 380,000 0,434
7 Philippines 168.000.000 0,012 9.671 0,011
8 Myanma 50.000.000 0,004 18.880 0.022
9 Singapore 0.0 0,0 9.109 0,013
10 Lào 0.0 0,0 0.0 0,0
11 Campuchia 0.0 0,0 0.0 0,0

Source: https://vh2.com.vn
Category : Trái Đất