Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Đất cơ sơ sản xuất phi nông nghiệp có gồm đất thương mại dịch vụ không? Muốn chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở có phải xin phép cơ quan có thẩm quyền không?

Đăng ngày 21 March, 2023 bởi admin

Tôi hiện đang có một miếng đất là đất thương mại, tuy nhiên do nhu cầu của gia đình nên tôi muốn chuyển sang thành đất ở. Tôi có đọc các thông tư liên quan nhưng cũng không xác định được đây có phải đất phi nông nghiệp không và khi chuyển đổi mục đích sử dụng có cần xin phép cơ quan có thẩm quyền không? Rất mong được Thư viện pháp luật giải đáp!

Quy định về phân loại nhóm đất phi nông nghiệp

Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai 2013 pháp luật như sau :- Nhóm đất phi nông nghiệp gồm có những loại đất sau đây :+ Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị ;

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan;

+ Đất sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ;+ Đất thiết kế xây dựng khu công trình sự nghiệp gồm đất thiết kế xây dựng trụ sở của tổ chức triển khai sự nghiệp ; đất thiết kế xây dựng cơ sở văn hóa truyền thống, xã hội, y tế, giáo dục và giảng dạy, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ tiên tiến, ngoại giao và khu công trình sự nghiệp khác ;+ Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp ; đất thương mại, dịch vụ ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp ; đất sử dụng cho hoạt động giải trí tài nguyên ; đất sản xuất vật tư kiến thiết xây dựng, làm đồ gốm ;+ Đất sử dụng vào mục tiêu công cộng gồm đất giao thông vận tải ( gồm cảng hàng không quốc tế, trường bay, cảng đường thủy trong nước, cảng hàng hải, mạng lưới hệ thống đường tàu, mạng lưới hệ thống đường đi bộ và khu công trình giao thông vận tải khác ) ; thủy lợi ; đất có di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hóa truyền thống, danh lam thắng cảnh ; đất hoạt động và sinh hoạt hội đồng, khu đi dạo, vui chơi công cộng ; đất khu công trình nguồn năng lượng ; đất khu công trình bưu chính, viễn thông ; đất chợ ; đất bãi thải, giải quyết và xử lý chất thải và đất khu công trình công cộng khác ;+ Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng ;+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng ;+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng ;+ Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất ; đất kiến thiết xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ ship hàng cho sản xuất nông nghiệp và đất kiến thiết xây dựng khu công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh mà khu công trình đó không gắn liền với đất ở ;Theo đó, địa thế căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 10 Luật Đất Đai 2013 đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm có cả đất thương mại, dịch vụ .

Đất cơ sơ sản xuất phi nông nghiệp có gồm đất thương mại dịch vụ không?

Đất cơ sơ sản xuất phi nông nghiệp có gồm đất thương mại dịch vụ không ? 

Khi muốn chuyển sang đất ở thì cần làm gì?

( 1 ) Căn cứ khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 lao lý về chuyển mục tiêu sử dụng đất như sau :

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.”

Như vậy, so với trường hợp muốn chuyển từ đất thương mại, dịch vụ sang đất ở phải được phép của cơ quan có thẩm quyền địa thế căn cứ tại điểm e khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 .

Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

Căn cứ Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

– Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ so với trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ; hồ sơ gồm :+ Đơn xin chuyển mục tiêu sử dụng đất theo Mẫu số 01 phát hành kèm theo Thông tư này ;+ Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .- Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định hành động được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất gồm :+ Các sách vở lao lý tại Khoản 1 Điều này ;+ Biên bản xác định thực địa ;+ Bản sao bản thuyết minh dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư so với dự án Bất Động Sản không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án Bất Động Sản không phải cấp giấy ghi nhận góp vốn đầu tư ; bản sao báo cáo giải trình kinh tế tài chính – kỹ thuật của tổ chức triển khai sử dụng đất so với trường hợp không phải lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình ; văn bản thẩm định và đánh giá nhu yếu sử dụng đất ; thẩm định và đánh giá điều kiện kèm theo được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất pháp luật tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP đã lập khi cấp giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư hoặc xét duyệt dự án Bất Động Sản so với dự án Bất Động Sản phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phải cấp giấy ghi nhận góp vốn đầu tư ;+ Văn bản đánh giá và thẩm định nhu yếu sử dụng đất, đánh giá và thẩm định điều kiện kèm theo được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất pháp luật tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP so với dự án Bất Động Sản không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không phải cấp giấy ghi nhận góp vốn đầu tư và trường hợp không phải lập dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình .Trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể xin chuyển mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục tiêu thương mại, dịch vụ với diện tích quy hoạnh từ 0,5 héc ta trở lên thì phải bổ trợ văn bản đồng ý chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật tại Điểm a Khoản 2 Điều 59 của Luật Đất đai ;+ Trích lục map địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất ;+ Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định hành động được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất theo Mẫu số 05 phát hành kèm theo Thông tư này .

Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Căn cứ Điều 69 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP pháp luật về trình tự, thủ tục được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất như sau :- Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục tiêu sử dụng đất kèm theo Giấy ghi nhận đến cơ quan tài nguyên và thiên nhiên và môi trường .

– Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thì thực thi thủ tục chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất .- Người sử dụng đất triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo lao lý .

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi tương quan đến việc chuyển mục tiêu dử dụng đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp mà bạn chăm sóc .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Công Nghệ