Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Đất rừng sản xuất có được chuyển nhượng hay không?

Đăng ngày 21 March, 2023 bởi admin


Phương Duy   –  
Thứ năm, 18/03/2021 10 : 44 ( GMT + 7 )

Đất rừng sản xuất là gì?

Đất rừng sản xuất là đất được sử dụng để hầu hết vào mục tiêu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc nuôi trồng thủy hải sản. Theo pháp luật của pháp lý, đất rừng sản xuất thuộc loại đất nông nghiệp được pháp luật tại Điểm c, Khoản 1 Điều 10 của Luật Đất đai 2013. Đất rừng sản xuất thuộc nhóm đất nông nghiệp nên cần tuân thủ những pháp luật sử dụng của loại đất này .Rừng sản xuất được phân loại theo 2 đối tượng người tiêu dùng :Rừng sản xuất là rừng tự nhiên gồm có : Rừng tự nhiên và rừng được phục sinh bằng giải pháp khoanh nuôi triển khai tái sinh tự nhiênRừng sản xuất là rừng trồng gồm có : Rừng trồng bằng vốn ngân sách nhà nước, rừng trồng bằng vốn chủ rừng tự góp vốn đầu tư . Khi muốn chuyển nhượng đất rừng sản xuất chủ sở hữu cần nắm rõ một số quy định cụ thể. Ảnh: H.L Đất rừng sản xuất có được chuyển nhượng?Thứ nhất, điều kiện kèm theo chung về chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất

Trước hết, người sử dụng đất muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện sau: “Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây: Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; Trong thời hạn sử dụng đất”

Thứ hai, hạn mức chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất rừng sản xuất “ Đất rừng sản xuất là rừng trồng : Không quá 150 héc ta so với những xã, phường, thị xã ở đồng bằng ; Không quá 300 héc ta so với những xã, phường, thị xã ở trung du, miền núi ”Thứ ba, đối tượng người tiêu dùng được nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất rừng sản xuất .Pháp luật đất đai lao lý hộ mái ấm gia đình, cá thể không được chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất rừng sản xuất cho tổ chức triển khai kinh tế tài chính nếu không thuộc trường hợp được chuyển mục tiêu sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản .” Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ khắt khe, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện kèm theo chuyển ra khỏi phân khu đó thì chỉ được chuyển nhượng ủy quyền, Tặng Ngay cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng tích hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản cho hộ mái ấm gia đình, cá thể sinh sống trong phân khu đó. ”

Theo quy định của pháp luật, thì người nhận chuyển nhượng phải có sộ hộ khẩu đối với khu vực rừng muốn chuyển nhượng (Khoản 1 Điều 192, Luật Đất đai)

Thứ tư, mục tiêu sử dụng đất nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất rừng sản xuấtĐối với người nhận chuyển nhượng ủy quyền đất rừng sản xuất cũng phải có mục tiêu sử dụng diện tích quy hoạnh đất nhận chuyển nhượng ủy quyền tương thích với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt .

Như vậy, theo lao lý pháp lý đất đai, hộ mái ấm gia đình, cá thể muốn chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất rừng sản xuất thì phải phân phối những điều kiện kèm theo trên.

Source: https://vh2.com.vn
Category : Công Nghệ