Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG-HCM | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng

Đăng ngày 20 March, 2023 bởi admin

1

The development of durable  high performance concrete in Viet Nam. JSCE-VIFCEA Joint seminar on concrete engineering  in Viet Nam

Nguyễn Văn Chánh

Viet Nam  Federation of  Civil Engineering Associations- Ho Chi Minh city Society of Civil  Engineers – Japan Society of Civil Engineers, Ho Chi Minh City University of Technology 9/2005

2

Steel fiber reinforced concrete

Nguyễn Văn Chánh

Viet Nam  Federation of  Civil Engineering Associations- Ho Chi Minh city Society of Civil  Engineers – Japan Society of Civil Engineers, Ho Chi Minh City University of Technology 9/2005

3

Use of cheap building material from lightweight panels of foam concrete in low – income housing case study on subtainable material for Viet Nam

Nguyễn Văn Chánh

The 2005 International symposium on advanced engineering Pukyong National University, 12/2005

4

The development of durable  high performance concrete in Viet Nam

Nguyễn Văn Chánh

Viet Nam  Federation of  Civil Engineering Associations- Ho Chi Minh city Society of Civil  Engineers – Japan Society of Civil Engineers, Ho Chi Minh City University of Technology 9/2005

5

Numerical solution to predict the chloride penetration into concrete structures in tidal environment.

Trần Văn Miền

The 19th KKCNN Symposium on Civil Engineering. Kyoto-Japan, 2006

6

Chloride binding isotherms of various cement types.

Trần Văn Miền

The 20th KKCNN Symposium on Civil Engineering. KAIST-Korea, 2007

7

Model of fatigue deformation of plain concrete under flexural cyclic load.

Trần Văn Miền

The 21th KKCNN Symposium on Civil Engineering. NUS-Singapore, 2008

8

Simulation of fatigue deformation and chloride diffusion coefficient of plain concrete under flexural cyclic load.

Trần Văn Miền

The first Chulalongkorn University – University of Malaya Civil and Environmental Engineering Research Symposium. Bangkok-Thailand, 2008

9

Contribution of C-S-H and Afm hydrates to chloride binding isotherms of various cements.

Trần Văn Miền

The 3rd ACF/VCA 2008. HCM City-Vietnam, 2008

10

Chloride penetration into plain concrete using various cements under flexural cyclic load and tidal environment.

Trần Văn Miền

The first International Conference in Civil Engineering of AUN/SEED-Net. Bangkok-Thailand, March 2009

11

Specify chloride binding isotherms of C-S-H and Afm hydrates in various cement pastes by X-ray Diffraction Rietveld method.

Trần Văn Miền

The 6th Regional Symposium on Infrastructure Development. Bangkok-Thailand, January 2009

12

Properties of Asphalt concrete using steel slag as aggregate.

Trần Văn Miền

The 5th SEATUC Sumposium, 24-24 February 2011, Hanoi, Vietnam

13

Investigation on No fines concrete using steel slag as aggregate.

Trần Văn Miền

The 5th SEATUC Sumposium, 24-24 February 2011, Hanoi, Vietnam

14

Influence of Lithium compound on durability of concrete used for ground slab construction.

Trần Văn Miền

The 4th ACF, Nov 28 – Dec 01, 2010, Taiwan

15

Investigation on High Performance Concrete Used for Pretensioned Spun Concrete Piles.

Trần Văn Miền

The 4th ACF, Nov 28 – Dec 01, 2010, Taiwan

16

Time Dependent Diffusion of Concrete Basing on Accelerated Chloride Migration Test.

Trần Văn Miền

The 4th ASEAN Civil Engineering Conference, Nov 22 – 23, 2011, Yogyakarta, Indonesia

17

Simulation of Chloride Ingress into Concrete Subjected to Tidal Environment Coupled with Flexural Cyclic Load.

Trần Văn Miền

The 22th KKCNN Symposium on Civil Engineering, Chiangmai-Thailand, 2009

18

Elastic coefficient of Loess due to compressive strength

Lê Anh Tuấn

Proceeding of Korea Concrete Institute, Vol.18, No.2, 2006.11

19

Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng cho các công trình đô thi công cộn.

Nguyễn Văn Chánh

Hội nghị toàn quốc: ứng dụng các công nghệ bê tông tiên tiến trong xây dựng tháng 1- 2007 – Hội công nghiệp bê tông Việt Nam

20

Nghiên cứu công nghệ bê tông phun trong xây dựng vỏ hầm và mái dốc.

Nguyễn Văn Chánh

Hội nghị toàn quốc: ứng dụng các công nghệ bê tông tiên tiến trong xây dựng tháng 1- 2007 – Hội công nghiệp bê tông Việt Nam

21

Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình dưỡng hộ chưng áp trong công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông cường độ cao.

Nguyễn Văn Chánh

Hội nghị toàn quốc: ứng dụng các công nghệ bê tông tiên tiến trong xây dựng tháng 1- 2007 – Hội công nghiệp bê tông Việt Nam

22

Nghiên cứu bê tông đặc biệt cốt sợi phân tán ứng dụng trong xây dựng các công trình hạ tầng.

Nguyễn Văn Chánh

Hội nghị toàn quốc: ứng dụng các công nghệ bê tông tiên tiến trong xây dựng tháng 1- 2007 – Hội công nghiệp bê tông Việt Nam

23

Công nghệ bê tông tự lèn chất lượng cao để thi công kết cấu bê tông cốt thép công trình nhà cao tầng.

Nguyễn Văn Chánh

Hội nghị toàn quốc : vật liệu xây dựng – thiết bị-  và cộng nghệ mới trong thi công nhà cao tầng tháng 12-2007 – Bộ Xây Dựng – Hội Vật Liệu Xây Dựng

24

Vật liệu mới trong thi công hoàn thiện công trình nhà cao tầng.

Nguyễn Văn Chánh

Hội nghị toàn quốc : vật liệu xây dựng – thiết bị-  và cộng nghệ mới trong thi công nhà cao tầng tháng 12-2007 – Bộ Xây Dựng – Hội Vật Liệu Xây Dựng

25

Phóng xạ tự nhiên trong vật liệu xây dựng.

Nguyễn Văn Chánh

Hội nghị toàn quốc : vật liệu xây dựng – thiết bị-  sử dụng đảm bảo an toàn, thiết bị năng lượng, thân thiện môi trường trong công trình xây dựng tháng 05-2008 – Bộ Xây Dựng – Hội Vật Liệu Xây Dựng

26

Vật liệu chống thấm bền vững cho công trình trong điều kiện nóng ẩm ở Việt Nam.

Nguyễn Văn Chánh

Hội nghị toàn quốc : vật liệu xây dựng – thiết bị –  sử dụng đảm bảo an toàn, thiết bị năng lượng, thân thiện môi trường trong công trình xây dựng tháng 05-2008 – Bộ Xây Dựng – Hội Vật Liệu Xây Dựng

27

Mô phỏng sự thẩm thấu ion clo vào trong bêtông sử dụng ở môi trường thủy triều biển

Trần Văn Miền

Tạp chí Xây dựng số 06/2012

28

Nghiên cứu phương pháp điện hóa sử dụng dung dịch điện phân LiOH để tách muối clo nhằm cải thiện độ bền chống xâm thực cho công trình bêtông cốt thép

Trần Văn Miền

Tạp chí Xây dựng số 07/2012

29

Behavior of Composite Beam Made of Ultra High Performance Concrete.

Bùi Đức Vinh

1st International Conference on Modern Design, Construction and Maintenance of Structures, 10-11 December 2007, Hanoi, Vietnam

30

Perfobond rib shear connection for composite beams

Made of uhpc – experimental study.

Bùi Đức Vinh

Eleventh East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering & Construction (EASEC-11) “Building a Sustainable Environment” November 19-21, 2008, Taipei, TAIWAN

31

Influence of soil grading on properties of compressed cement-soil

Lê Anh Tuấn

KSCE Journal of Civil Engineering, 2010

32

Improvement of the strength of acrylic emulsion polymer-modified mortar in high temperature and high humidity by blast furnace slag

Lê Anh Tuấn

KSCE Journal of Civil Engineering, 2009

33

Experimental Study for the Effect of Natural Crack Characteristics on the Chloride Penetration

Vũ Quốc Hoàng

2011, Annual Concrete Conference 7 (ACC7), Rayong, Thailand.

34

Experimental study on chloride penetration depth of cracked concrete

Vũ Quốc Hoàng

The twenty-fourth KKCNN Symposium on Civil Engineering, 2011, Japan

35

A concept for 2D model of chloride diffusivity into cracked reinforced concrete structures

Vũ Quốc Hoàng

The twenty-fourth KKCNN Symposium on Civil Engineering, 2011, Japan

Source: https://vh2.com.vn
Category : Công Nghệ