Networks Business Online Việt Nam & International VH2

01. DANH SÁCH CÁC LĨNH VỰC KHKT- Khoa học kĩ thuật – Thư viện Stem – Steam

Đăng ngày 20 March, 2023 bởi admin
STT Lĩnh vực Lĩnh vực nâng cao

1

Khoa học động vật hoang dã Hành vi ; Tế bào ; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên tự nhiên ; Gen và di truyền ; Dinh dưỡng và tăng trưởng ; Sinh lí ; Hệ thống và tiến hóa ; … 2 Khoa học xã hội và hành vi Điều dưỡng và tăng trưởng ; Tâm lí ; Tâm lí nhận thức ; Tâm lí xã hội và xã hội học ; … 3 Hóa Sinh Hóa-Sinh nghiên cứu và phân tích ; Hóa-Sinh tổng hợp ; Hóa-Sinh-Y ; Hóa-Sinh cấu trúc ; … 4 Y Sinh và khoa học Sức khỏe Chẩn đoán ; Điều trị ; Phát triển và thử nghiệm dược liệu ; Dịch tễ học ; Dinh dưỡng ; Sinh lí học và Bệnh lí học ; … 5 Kĩ thuật Y Sinh Vật liệu Y Sinh ; Cơ chế Sinh học ; Thiết bị Y sinh ; Kỹ thuật tế bào và mô ; Sinh học tổng hợp ; … 6 Sinh học tế bào và phân tử Sinh lí tế bào ; Gen ; Miễn dịch ; Sinh học phân tử ; Sinh học thần kinh ; … 7 Hóa học Hóa nghiên cứu và phân tích ; Hóa học trên máy tính ; Hóa thiên nhiên và môi trường ; Hóa vô cơ ; Hóa vật liệu ; Hóa hữu cơ ; Hóa Lý ; … 8 Sinh học trên máy tính và Sinh – Tin Kĩ thuật Y sinh ; Dược lí trên máy tính ; Sinh học quy mô trên máy tính ; Tiến hóa sinh học trên máy tính ; Khoa học thần kinh trên máy tính ; Gen ; … 9 Khoa học Trái đất và Môi trường Khí quyển ; Khí hậu ; Ảnh hưởng của môi trường tự nhiên lên hệ sinh thái ; Địa chất ; Nước ; … 10 Hệ thống nhúng Kỹ thuật mạch ; Vi tinh chỉnh và điều khiển ; Giao tiếp mạng và tài liệu ; Quang học ; Cảm biến ; Gia công tín hiệu ; … 11

Năng lượng: Hóa học

Nhiên liệu sửa chữa thay thế ; Năng lượng hóa thạch ; Phát triển tế bào nguyên vật liệu và pin ; Vật liệu nguồn năng lượng mặt trời ; … 12 Năng lượng : Vật lí Năng lượng thủy điện ; Năng lượng hạt nhân ; Năng lượng mặt trời ; Năng lượng nhiệt ; Năng lượng gió ; … 13 Kĩ thuật cơ khí Kĩ thuật hàng không và ngoài hành tinh ; Kĩ thuật gia dụng ; Cơ khí trên máy tính ; Lí thuyết tinh chỉnh và điều khiển ; Hệ thống vận tải đường bộ mặt đất ; Kĩ thuật gia công công nghiệp ; Kĩ thuật cơ khí ; Hệ thống hàng hải ; … 14 Kĩ thuật môi trường tự nhiên Xử lí thiên nhiên và môi trường bằng giải pháp sinh học ; Khai thác đất ; Kiểm soát ô nhiễm ; Quản lí chất thải và tái sử dụng ; Quản lí nguồn nước ; … 15 Khoa học vật tư Vật liệu sinh học ; Gốm và Thủy tinh ; Vật liệu composite ; Lí thuyết và giám sát ; Vật liệu điện tử, quang và từ ; Vật liệu nano ; Pô-li-me ; … 16 Toán học Đại số ; Phân tích ; Rời rạc ; Lý thuyết trò chơi và Graph ; Hình học và Tô pô ; Lý thuyết số ; Xác suất và thống kê ; … 17 Vi Sinh Vi trùng và kháng sinh ; Vi sinh ứng dụng ; Vi khuẩn ; Vi sinh môi trường tự nhiên ; Kháng sinh tổng hợp ; Vi-rút ; … 18 Vật lí và Thiên văn Thiên văn học và Vũ trụ học ; Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học ; Lý – Sinh ; Vật lí trên máy tính ; Vật lí thiên văn ; Vật liệu đo ; Từ, Điện từ và Plasma ; Cơ học ; Vật lí hạt cơ bản và hạt nhân ; Quang học ; La-de ; Thu phát sóng điện từ ; Lượng tử máy tính ; Vật lí lí thuyết ; … 19 Khoa học Thực vật Nông nghiệp ; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên tự nhiên ; Gen và sinh sản ; Tăng trưởng và tăng trưởng ; Bệnh lí thực vật ; Sinh lí thực vật ; Hệ thống và tiến hóa ; … 20 Rô bốt và máy mưu trí Máy sinh học ; Lí thuyết điều khiển và tinh chỉnh ; Rô bốt động lực ; … 21 Phần mềm mạng lưới hệ thống

Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;…

22 Y học chuyển dời

Khám bệnh và chẩn đoán ; Phòng bệnh ; Điều trị ; Kiểm định thuốc ; Nghiên cứu tiền lâm sàng ; …

Source: https://vh2.com.vn
Category : Công Nghệ