Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Em hãy trình bày và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ.>

Đăng ngày 28 May, 2023 bởi admin
 • Em có nhận xét gì về chủ trương hạn chế việc nuôi và mua bán nô tì của nhà nước Lê sơ?
  Em có nhận xét gì về chủ trương hạn chế việc nuôi và mua và bán nô tì của nhà nước Lê sơ ?
 • Quan sát lược đồ nước Đại Việt thời Lê Sơ và danh sách 13 đạo thừa tuyên, em thấy có gì khác với nước Đại Việt thời Trần?
  Quan sát lược đồ nước Đại Việt thời Lê Sơ và list 13 đạo thừa tuyên, em thấy có gì khác với nước Đại Việt thời Trần ?
 • Việc tổ chức quân đội thời Lê sơ như thế nào? Em có nhận xét gì về chủ trương của nhà nước Lê sơ đối với lãnh thổ của đất nước qua đoạn trích trên?
  Việc tổ chức quân đội thời Lê sơ như thế nào ? Em có nhận xét gì về chủ trương của nhà nước Lê sơ so với chủ quyền lãnh thổ của quốc gia qua đoạn trích trên ?
 • Em hãy nhận xét về những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp.

  Em hãy nhận xét về những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp.

 • Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp thời Lê sơ?
  Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp thời Lê sơ ?
 • Em có nhận xét gì về tình hình văn học thời Lê sơ?
  Em có nhận xét gì về tình hình văn học thời Lê sơ ?
 • Em hãy kể những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong lĩnh vực văn học ở thế kỉ XV.
  Em hãy kể những góp phần của vua Lê Thánh Tông trong nghành văn học ở thế kỉ XV .
 • Em hãy nêu lên những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét sau đây của vua Lê Thánh Tông.

  Em hãy nêu lên những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét sau đây của vua Lê Thánh Tông.

 • Em hãy trình bày vài nét về những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong công cuộc xây dựng bộ máy nhà nước và luật pháp ?
  ◦ Vua Lê Thánh Tông là người có công góp phần làm cho bộ máy nhà nước Ngày càng không thiếu và ngặt nghèo hơn thời vua Lê Thái Tổ
 • Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê sơ
  Kinh tế thời Lê Sơ .
 • Thời Lê sơ, xã hội có những giai cấp và tầng lớp nào?
  – Giai cấp nông dân chiếm tuyệt đại đa số dân cư trong xã hội và sống hầu hết ờ nông thôn, họ có rất ít hoặc không có ruộng đất ,
 • Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về văn hoá, giáo dục của Đại Việt thời Lê sơ

  – Vua Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc tử giám ờ kinh đô Thăng Long. Ở các đạo, phủ đều có trường công, hằng năm mở khoa thi để tuyển chọn quan lại. Đa số dân đều có thể đi học, trừ kẻ phạm tội và làm nghề ca hát.

 • Vì sao quốc gia Đại Việt lại đạt được thành tựu nói trên?
  nêu lên được nhờ có những nỗ lực to lớn của nhân dân vượt qua những khó khăn vất vả sau cuộc chiến tranh, tích cực, cần cù lao động ,
 • Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt
  Nguyễn Trãi không những là một nhà chính trị, quân sự chiến lược tài ba, một anh hùng dân tộc bản địa mà còn là một danh nhân văn hóa quốc tế .

 • Em biết gì về vua Lê Thánh Tông?
  Lê Thánh Tông không những là một vị vua anh minh, một kĩ năng xuất sắc trên nhiều nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính, chính trị ,

Source: https://vh2.com.vn
Category : Đánh Giá