Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Biện pháp điều hòa là biện pháp?

Đăng ngày 28 May, 2023 bởi admin

Câu hỏi:

Biện pháp điều hòa là biện pháp?

A. Giữ cho dịch hại tăng trưởng ở một mức độ nhất định

B. Dùng ánh sáng, bẫy, mùi, vị để phòng trừ dịch hại

C. Sử dụng các loài thiên địch để phòng trừ hại

D. Chọn và trồng những loại cây khỏe mạnh

Đáp án đúng A.

Biện pháp điều hòa là biện pháp giữ cho dịch hại tăng trưởng ở một mức độ nhất định nhằm mục đích giữ cân đối sinh thái xanh, ưu điểm của biện pháp này là giữ cân đối sinh thái xanh, tuy nhiên nhược điểm là yên cầu kiến thức và kỹ năng rộng .

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây cối là sử dụng phối hợp những biện pháp phòng trừ dịch hại cây cối một cách phải chăng nhằm mục đích phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm của mỗi biện pháp .Các biện pháp đa phần của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây cối là :

1/ Biện pháp kĩ thuật là một trong những biện pháp phòng trừ chủ yếu nhất. Những biện pháp kĩ thuật cụ thể: cày bừa, tiêu huỷ tàn dư cây trồng, tưới tiêu, luân canh cây trồng, gieo trồng đúng thời vụ… là những biện pháp đơn giản, dễ thực hiện.

2/ Biện pháp sinh học là biện pháp sử dụng sinh vật hoặc sản phẩm của chúng để ngăn chặn dịch hại, giảm thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Là một trong những biện pháp tiên tiến nhất để phòng trừ dịch hại cây trồng.

– Ưu điểm : Sử dụng bảo đảm an toàn, thân thiện với môi trường tự nhiên

– Nhược điểm: Khó áp dụng, phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên.

3/ Sử dụng giống cây trồng chống chịu sâu, bệnh là biện pháp sử dụng giống cây trồng mang gen chống chịu hoặc hạn chế, ngăn ngừa sự phát triển của dịch hại

– Ưu điểm : Không gây hại cho môi trường tự nhiên– Nhược điểm : Tạo lập khó khăn vất vả, số lượng giống cây còn hạn chế

4/ Biện pháp hóa học là biện pháp sử dụng thuốc hoá học để trừ dịch hại cây trồng. Chỉ được sử dụng khi dịch hại tới ngưỡng gây hại mà các biện pháp phòng trừ khác không hiệu quả và chỉ sử dụng các loại thuốc được Bộ Nông nghiệp cho phép sử dụng.

5/ Biện pháp cơ giới, vật lí là biện pháp quan trọng của phòng trừ dịch hại cây trồng. Những biện pháp cụ thể: Bẫy ánh sáng, mùi vị, bắt bằng vợt, bằng tay…

– Ưu điểm : Diệt trừ dịch hại trực tiếp, dễ triển khai– Nhược điểm : Khó thực thi với dịch lớn

6/ Biện pháp điều hòa là biện pháp giữ cho dịch hại chỉ phát triển ở mức độ nhât định nhằm giữ cân bằng sinh thái.

– Ưu điểm: Giữ cân bằng sinh thái

– Nhược điểm : Đòi hỏi một kiến thức và kỹ năng rộng .Các biện pháp trên được sử dụng phối hợp trong phòng trừ dịch hại cây cối .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Đánh Giá