Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Phân tích sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp?>

Đăng ngày 21 March, 2023 bởi admin
 • Phân tích cấu tạo hữu cơ của tư bản?
  Trong quy trình tích góp tư bản, tư bản chẳng những tăng lên về quy mô, mà còn không ngừng đổi khác trong cấu trúc của nó. C. Mác phân biệt cấu trúc kỹ thuật, cấu trúc giá trị và cấu trúc hữu cơ của tư bản .
 • Tích tụ và tập trung tư bản? Vai trò của tập trung tư bản trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản?
  – Tích tụ tư bản + Khải niệm : Tích tụ tư bản là sự tăng thêm quy mô của tư bản riêng biệt bằng cách tư bản hóa giá trị thặng dư trong một xí nghiệp sản xuất nào đó, nó là hiệu quả trực tiếp của tích góp tư bản .
 • Thế nào là tuần hoàn và các hình thái tuần hoàn của tư bản công nghiệp?
  Sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất biện chứng giữa quy trình sản xuất, và quy trình lưu thông. Lưu thông của tư bản, theo nghĩa rộng, là sự hoạt động của tư bản .
 • Thế nào là chu chuyển, thời gian chu chuyển và tốc độ chu chuyển của tư bản?

  Nghiên cứu tuần hoàn của tư bản là nghiên cứu mặt chất của sự vận động tư bản, còn nghiên cứu chu chuyển tư bản là nghiên cứu mặt lượng hay nghiên cứu tốc độ vận động của tư bản.

 • Thế nào là tư bản cố định và tư bản lưu động? Ý nghĩa của việc phân chia cặp phạm trù trên?
  Tư bản sản xuất gồm nhiều bộ phận và có thời hạn chu chuyển khác nhau về mặt giá trị, do đó tác động ảnh hưởng đến thời hạn chu chuyển của hàng loạt tư bản .
 • Tác dụng và biện pháp nâng cao tốc độ chu chuyển của tư bản?

  – Tác dụng của việc nâng cao tốc độ chu chuyển của tư bản: + Nâng cao tốc độ chu chuyển của tư bản cố định sẽ tiết kiệm được chi phí bảo quản, sửa chữa tài sản cố định

 • Phân tích sự hình thành lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất?

  Trong chủ nghĩa tư bản, do những đặc điểm, điều kiện khác nhau, nên cùng một lượng tư bản như nhau đầu tư vào các ngành sản xuất khác nhau, thì tỷ suất lợi nhuận đạt được lại khác nhau.

 • Tại sao nói tư bản thương nghiệp vừa thống nhất, phụ thuộc, vừa độc lập tương đối với tư bản công nghiệp?
  Ra đời từ tư bản công nghiệp, tuy nhiên lại thực thi một công dụng trình độ riêng tách rời khỏi công dụng sản xuất của tư bản công nghiệp nên tư bản thương nghiệp có đặc thù là vừa phụ thuộc vào vào tư bản công nghiệp lại vừa độc lập so với tư bản công nghiệp .
 • Phân biệt tư bản ngân hàng với tư bản cho vay?
  Tư bản ngân hàng nhà nước có điểm độc lạ cơ bản so với tư bản cho vay, biểu lộ ở điểm sau dây : – Tư bản cho vay là tư bản tiềm thế, tư bản gia tài, là tư bản không hoạt động giải trí .

 • Các chu kỳ của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản?
  Khủng hoảng kinh tế tài chính Open làm cho quy trình sản xuất tư bản chủ nghĩa mang tính chu kỳ luân hồi. Chu kỳ kinh tế tài chính của chủ nghĩa tư bản là khoảng chừng thời hạn nền kinh tế tài chính tư bản chủ nghĩa hoạt động từ đầu cuộc khủng hoảng cục bộ này đến đầu cuộc khủng hoảng cục bộ sau .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Công Nghệ