Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Mã ngạch, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp văn thư lưu trữ

Đăng ngày 30 August, 2022 bởi admin
Văn thư là một chức vụ trong những cơ quan, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có công dụng, nhiệm vụ soạn thảo văn bản, gửi và đảm nhiệm văn bản, quản lý tài liệu, tài liệu, sổ sách, quản trị và sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai đó. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu và khám phá cụ thể về lao lý mã, hạng chức vụ nghề nghiệp văn thư nhé !

Chức danh nghề nghiệp văn thư là gì?

Chức danh nghề nghiệp văn thư tàng trữ là một tên gọi biểu lộ năng lực, trình độ của những viên chức văn thư trong nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí của mình .

Nhiệm vụ chính của nhân viên văn thư bao gồm

  • Soạn thảo và ban hành văn bản. Đây là một nhiệm vụ bắt buộc phải nắm rõ.
  • Quản lý văn bản và các tài liệu khác trong quá trình hình thành hoạt động của cơ quan tổ chức.
  • Lập và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan.
  • Tổ chức quản lý, sử dụng các con dấu văn thư…

chức danh nghề nghiệp văn thư lưu trữ

Khoản 2 Điều 3 thông tư 02/2021 lao lý mã số chức vụ nghề nghiệp tàng trữ viên, đơn cử :

  • Văn thư viên chính: Mã số: 02.006
  • Văn thư viên: Mã số: 02.007
  • Văn thư viên trung cấp: Mã số: 02.008

chức danh nghề nghiệp lưu trữ viên

Xem thêm:

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức văn thư

Tiêu chuẩn Ngạch văn thư chính Ngạch văn thư viên Văn thư viên trung cấp
Chức năng Là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất về nghiệp vụ công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức hoạt động văn thư của cơ quan, tổ chức hoặc trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ văn thư có yêu cầu cao về trách nhiệm và bảo mật. Là công chức đảm nhiệm một hoặc một số nhiệm vụ văn thư theo yêu cầu cầu của vị trí việc làm trong bộ phận văn thư cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên. Là công chức đảm nhiệm một hoặc một số nhiệm vụ văn thư theo yêu cầu cầu của vị trí việc làm trong bộ phận văn thư cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên.
Nhiệm vụ Tham gia nghiên cứu, đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản quản lý về công tác văn thư theo thẩm quyền được giao.
Tham gia kiến thiết xây dựng và quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống quản lý tài liệu điện tử của cơ quan, tổ chức triển khai ; trực tiếp thực thi nhiệm vụ của văn thư cơ quan theo pháp luật .
Tham gia những hoạt động giải trí giảng dạy, tu dưỡng về trình độ nhiệm vụ công tác làm việc văn thư .
Vận hành hệ thống quản lý tài liệu điện tử của cơ quan, tổ chức.
Thực hiện quản trị lưu giữ hồ sơ, tài liệu theo pháp luật của công tác làm việc văn thư ; tổ chức triển khai việc thống kê tàng trữ những tài liệu, số liệu theo nhu yếu của nhiệm vụ công tác làm việc văn thư .
Trực tiếp thực thi nhiệm vụ công tác làm việc văn thư cơ quan và những nhiệm vụ khác được cấp trên giao .
Trực tiếp thực thi nhiệm vụ công tác văn thư cơ quan và các nhiệm vụ khác được cấp trên giao.
Tiêu chuẩn Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật về công tác văn thư; am hiểu kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công tác văn thư.

Có khả năng tổ chức lao động trong hoạt động văn thư; sử dụng thành thạo hệ thống quản lý tài liệu điện tử.

Có kỹ năng và kiến thức trấn áp việc bảo vệ tuân thủ đúng thể thức, quá trình, thủ tục, thẩm quyền phát hành văn bản hành chính theo pháp luật của pháp lý .
Có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư – tàng trữ, tàng trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành khác phải có chứng từ tu dưỡng nhiệm vụ văn thư do cơ sở huấn luyện và đào tạo có thẩm quyền cấp .
Có thời hạn giữ ngạch văn thư viên hoặc tương tự 9 năm trở lên .

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ giống với văn thư viên chính.

Trình độ tốt nghiệp đại học giống ngạch văn thư chính.

Tuy nhiên điểm khác là nhu yếu so với công chức dự thi nâng ngạch lên ngạch văn thư viên :
Có thời hạn giữ ngạch văn thư viên tầm trung và tương tự, trong đó nếu có thời hạn tương tự với ngạch văn thư viên tầm trung thì thời hạn giữ ngạch văn thư viên tầm trung tối thiểu 01 năm ( đủ 12 tháng ) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ ĐK dự thi nâng ngạch .

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Như vậy, trải qua bài viết này những bạn nắm rõ thông tin chi tiết cụ thể về chức vụ nghề nghiệp văn thư. Để hoàn toàn có thể có những vị trí việc làm cao nhất trong nghành nghề dịch vụ này quý anh / chị cần phấn đấu để đạt được những tiêu chuẩn trên .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Lưu Trữ VH2