Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Báo cáo thành tích văn thư, lưu trữ | HoiCay – Top Trend news

Đăng ngày 30 August, 2022 bởi admin

Mẫu Báo cáo công tác văn thư lưu trữ cần có những nội dung gì? Cách hoàn thành mẫu báo cáo ra sao? Khách hàng đang quan tâm, tìm hiểu đến những nội dung trên vui lòng tham khảo nội dung bài viết dưới đây của Luật Hoàng Phi.

Nội dung cần đề cập trong mẫu báo cáo?

Thông thường vào cuối năm thì các đơn vị, tổ chức, cơ quan, trường học thường phải thực hiện Mẫu báo cáo công tác văn thư lưu trữ để tổng kết lại một năm vừa qua và trình bày các nhiệm vụ trọng tâm của công tác văn thư trong năm mới.

Dựa theo đó thì trong báo cáo công tác văn thư sẽ phải đầy đủ những nội dung về:

– Các trách nhiệm trọng tâm của công tác làm việc văn thư, lưu trữ trong năm tới là gì ?
– Thực hiện những trách nhiệm tiếp tục như thế nào ?
– Phương hướng, trách nhiệm trọng tâm trong năm tiếp theo
– Đề xuất đề xuất kiến nghị để thực thi công tác làm việc văn thư lưu trữ được hiệu suất cao hơn .

Hướng dẫn cách hoàn thành nội dung báo cáo

Với những nội dung mà chúng tôi vừa đề cập thì trong số lượng giới hạn bài viết này chúng tôi sẽ hướng Khách hàng làm sáng tỏ một số ít nội dung chính như cách triển khai trách nhiệm liên tục và phương hướng trong những năm tiếp theo .
Với việc triển khai những trách nhiệm liên tục thì cần làm sáng tỏ những ý về :
– Việc tiến hành, thực thi những văn bản của nhà nước, Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và những cấp – Về tổ chức triển khai cỗ máy văn thư, lưu trữ của nhà trường
– Ban hành những văn bản về công tác làm việc văn thư, lưu trữ
– Kết quả triển khai những hoạt động giải trí nhiệm vụ văn thư, lưu trữ
– Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác làm việc văn thư, lưu trữ
Vì những nội dung tương đối dài, nên chúng tôi sẽ tập trung chuyên sâu nhắc đến 1 số ít số ý :
– Về tổ chức triển khai cỗ máy văn thư, lưu trữ của nhà trường thì lúc bấy giờ :
+ Nhà trường Có 01 nhân viên cấp dưới biên chế làm công tác làm việc văn thư, lưu trữ, Trình độ trình độ : sơ cấp .

+ Đã bố trí cán bộ đủ và đúng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ theo quy định Nhà nước.

+ Nhân viên văn thư đã tham gia tập huấn, tu dưỡng nhiệm vụ do huyện và Phòng GD&ĐT triệu tập ; chưa tham gia lớp giảng dạy nâng cao trình độ trình độ do đã lớn tuổi .
– Về Ban hành những văn bản về công tác làm việc văn thư, lưu trữ thì lúc bấy giờ Nhà trường đã thiết kế xây dựng, phát hành Quy chế hoạt động giải trí về công tác làm việc văn thư, lưu trữ, hạng mục hồ sơ tài liệu nộp lưu và bảng thời hạn dữ gìn và bảo vệ. – Kết quả thực thi những hoạt động giải trí nhiệm vụ văn thư, lưu trữ :
+ Soạn thảo và phát hành văn bản bảo vệ đúng theo hướng dẫn lao lý tại Thông tư số 01/2011 / TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình diễn văn bản hành chính. Chất lượng những văn bản vận dụng Thông tư số 01/2011 / TT-BNV đúng theo lao lý .
+ Việc quản trị văn bản đi và đến đã được thực thi rõ ràng, nề nếp Cập nhật vào sổ ; sắp xếp, lưu không thiếu những văn bản đến, Cập nhật vào sổ và gửi văn bản đi bảo vệ đúng thời hạn theo nhu yếu, Sắp xếp bản lưu văn bản đi bảo vệ đúng theo pháp luật, Sử dụng dấu “ Đến ” đúng mẫu lao lý, chưa có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị văn bản .
+ Quản lý và sử dụng con dấu đúng theo lao lý của pháp lý .
+ Tình hình khai thác, sử dụng tài liệu của nhà trường : cán bộ, viên chức thường tập trung chuyên sâu khai thác và sử dụng những tài liệu như : Sổ chủ nhiệm, sổ kế hoạch, sổ kiểm tra, nghị quyết, lịch báo giảng của tổ, hồ sơ hội giảng giáo viên dạy giỏi, hồ sơ tự nhìn nhận chất lượng giáo dục trường tiểu học …
+ Có sắp xếp phòng kho, phòng đọc, tủ đựng tài liệu sắp xếp ngăn nắp, ngăn nắp và có những trang thiết bị máy tính, máy photocopy, bình chữa cháy Giao hàng tốt cho công tác làm việc dữ gìn và bảo vệ hồ sơ, tài liệu lưu trữ .
+ Tổ chức việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị : Nhà trường không có tài liệu hết giá trị phải tiêu hủy .
– Về phương hướng, trách nhiệm : Trên cơ sở những văn bản chỉ huy, hướng dẫn nhiệm vụ công tác làm việc văn thư, lưu trữ của ngành và Phòng Nội vụ huyện thì trong năm sắp tới nhà trường sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để thực thi tốt những trách nhiệm trọng tâm sau :
+ Tiếp tục không cho trong đội ngũ Cán bộ giáo viên, nhân viên cấp dưới, viên chức cần khám phá kỹ những pháp luật pháp lý về Luật Lưu trữ cùng những văn bản hướng dẫn có tương quan .
+ Các bộ phận, cán bộ, viên chức lập hồ sơ việc làm năm 2021 và nộp lưu vào nhà trường ( Hoàn thành trong tháng 2/2021 ; + Lập hạng mục hồ sơ việc làm ; thiết kế xây dựng bảng thời hạn dữ gìn và bảo vệ hồ sơ tài liệu ;

+ Quản lý văn bản đi, đến theo đúng hướng dẫn của Cục Văn thư, lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến;

+ Thực hiện đúng lao lý chính sách báo cáo tổng kết, thống kê công tác làm việc văn thư, lưu trữ theo Quyết định của Bộ Nội vụ .
+ Quản lý và sử dụng con dấu của nhà trường ngặt nghèo theo đúng pháp luật của pháp lý .

Trên đây là những chia sẻ của Luật Hoàng Phi về Mẫu báo cáo công tác văn thư lưu trữ. Khách hàng quan tâm cần tư vấn kỹ hơn, xin vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6557 để được hỗ trợ sớm nhất.

Source: https://vh2.com.vn
Category : Lưu Trữ VH2