Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Bài giảng kỹ thuật điện tử

Đăng ngày 20 March, 2023 bởi admin
Bài giảng kỹ thuật điện tử

Xem thêm: Tin tuyển sinh Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2022

Tài liệu “Nguyên lý kỹ thuật điện tử” trình bày về nguyên tắc hoạt động cơ bản của các linh kiện và mạch điện tử thông dụng. Ngày nay kỹ thuật điện tử được áp dụng hết sức rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ và đời sống. Ta có thể thấy sự hiện diện của các mạch điện tử ngay trong các thiết bị tại gia đình, công sở như từ chiếc máy thu vô tuyến truyền hình tới hệ thống máy vi tính hiện đại. Kiến thức cơ bản về điện tử là hành trang không thể thiếu được cho các sinh viên chuyên ngành mà còn có thể là công cụ tốt cho cán bộ và sinh viên các ngành khác liên quan ham muốn tìm hiểu kỹ thuật tiên tiến. Do đó tàii liệu này cố gắng biên soạn sao cho đảm bảo đủ những nội dung cơ bản nhưng vẫn cập nhật được những vấn đề hiện đại trong một khuôn khổ hạn chế, được dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên bắt đầu học về kỹ thuật điện tử trong các ngành.

Điện tử – Viễn thông, Công nghệ thông tin, Vật lý kỹ thuật, …trong những năm gần đây. Do vậy những kiến thức tiên quyết đòi hỏi người đọc không nhiều hiểu biết liên quan đến các cơ sở toán học và vật lý. Sách được chia thành 9 chương. những khái niệm cơ bản liên quan đến tín hiệu, mạch điện và hệ thống điện tử. bán dẫn – là những linh kiện chủ yếu của kỹ thuật điện tử hiện đại – cũng như các mạch điện tử khuếch đại cơ bản nhất sử dụng các linh kiện nμy. về các mạch OPM, một thành phần rất hay gặp trong các hệ thống điện tử. Đó là các mạch điều chế, giải điều chế, trộn tần, … dùng nhiều trong kỹ thuật thông tin, phát thanh, truyền hình, kỹ thuật, v.v… một lĩnh vực giáp ranh giữa kỹ điện tử tương tự (analog) và điện tử số (digital), đó là các mạch biến đổi D/A và A/D.

Chương 1: Chất bán dẫn
Chương 2: Đio chỉnh lưu và các mạch
Chương 3: Transistor lưỡng cực BJT
Chương 4: Mạch khuyết đại dùng BJT
Chương 5: Khuyết đại thuật toán OPM
Chương 6: Mạch ổn áp một chiều
Chương 7: Linh kiện nhiều tiếp xúc P-N
Chương 8: Kỹ thuật xung
Chương 9: Kỹ thuật số

Source: https://vh2.com.vn
Category : Công Nghệ