Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì ? Khái niệm và đặc điểm Công ty TNHH

Đăng ngày 21 March, 2023 bởi admin

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì ? Khái niệm và đặc điểm theo quy định đối với loại hình công ty TNHH. Các lưu ý khi thành lập.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì ?

Công ty trách nhiệm hữu hạn thường viết tắt là Công ty TNHH. Đây là một trong những mô hình doanh nghiệp phổ biển ở nước ta .

Theo khoản 7 Điều 4 luật doanh nghiệp 2020, Công ty trách nhiệm hữu hạn gồm có hai mô hình. Đó là : công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên .

Những người góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Người góp vốn sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Công ty gọi là thành viên góp vốn.

Xem thêm : Thủ tục xây dựng công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn 

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn có những đặc thù tối ưu và cũng có đặc thù hạn chế .

Công ty TNHH có tư cách pháp nhân

Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân. Do đó công ty có gia tài độc lập, có con dấu riêng, trụ sở riêng và hoàn toàn có thể tự nhân danh mình tham gia quan hệ pháp lý một cách độc lập mà không bị phụ thuộc vào tư cách của chủ chiếm hữu .

Chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn 

Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của doanh nghiệp trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp .Đây là một ưu điểm lớn của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn cũng giống như công ty CP. Việc những thành viên góp vốn vào công ty chỉ chịu trách nhiệm trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp, tách bạch gia tài cá thể bảo vệ sự bảo đảm an toàn nhất định cho những người tham gia kinh doanh thương mại .

Về huy động vốn

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn được kêu gọi vốn trải qua hoạt động giải trí vay vốn, tín dụng thanh toán từ những cá thể, tổ chức triển khai. Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn cũng có quyền phát hành trái phiếu .Cả công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên lẫn công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên không được phép phát hành CP. Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn không được phép phát hành nhiều loại Chứng khoán dưới hình thức chứng từ, bút toán ghi sổ hoặc tài liệu điện tử phát hành như công ty CP .>> Xem thêm : Loại trái phiếu, điều kiện kèm theo phát hành trái phiếu của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn

Về thành viên góp vốn

Như trên đã nói, thành viên góp vốn là người ( cá thể hoặc tổ chức triển khai ) chiếm hữu một phần hoặc hàng loạt vốn điều lệ của Công ty .Đối với công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên chỉ duy nhất có một thành viên góp vốn làm chủ trọn vẹn công ty. Nếu muốn thêm thành viên góp vốn, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên phải quy đổi thành công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty CP .>> Xem thêm :Chuyển đổi công ty tnhh một thành viên sang công ty tnhh hai thành viên trở lênChuyển đổi công ty tnhh một thành viên sang công ty CPĐối với công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên sẽ tối thiểu là hai thành viên và nhiều nhất là năm mươi thành viên góp vốn. Nếu muốn thêm thành viên vượt quá năm mươi, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên phải quy đổi thành công ty CP .>> Xem thêm : Chuyển đổi công ty tnhh thành công ty CP

Tìm hiểu thêm về công ty TNHH một thành viên

Là mô hình công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn nên Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên cũng có khái niệm và đặc thù chung như trên. Tuy nhiên mô hình này có một số ít điểm đặc biệt quan trọng như :Theo Luật doanh nghiệp 2020, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức triển khai hoặc một cá thể làm chủ chiếm hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp .Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên có cơ cấu tổ chức ngặt nghèo. Nếu chủ sở hữu công ty là tổ chức triển khai hoàn toàn có thể lựa chọn cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của công ty theo một trong hai quy mô : quản trị công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên ; hoặc Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên .Nếu chủ sở hữu là cá thể, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của công ty gồm : quản trị công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc .Tuy nhiên, vì là công ty một chủ nên dù được tổ chức triển khai theo hình thức nào, chủ sở hữu cũng có quyền tuyệt đối so với với những hoạt động giải trí của công ty .>> Xem thêm : Thủ tục xây dựng công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên

Tìm hiểu thêm về Công ty TNHH hai thành viên trở lên 

Cũng giống như Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên cũng có những đặc thù chung của mô hình công ty tnhh như : chịu trách nhiệm hữu hạn, không được phát hành CP … Ngoài ra còn có những đặc thù riêng không liên quan gì đến nhau như :Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên có số thành viên từ hai và tối đa là không quá năm mươi. Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm nghĩa vụ và trách nhiệm nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào công ty .

Công ty TNHH hai thành viên có cơ cấu tổ chức gồm: Hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên,  giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty. Nếu số lượng thành viên từ 11 trở đi phải thành lập ban kiểm soát công ty.

>> Xem thêm : Các bước xây dựng công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên

Các lưu ý khi thành lập công ty TNHH 

Khi xây dựng công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, tất cả chúng ta cần quan tâm cách đặt tên, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh thương mại và trụ sở chính …

Về cách đặt tên công ty trách nhiệm hữu hạn 

Về cách đặt tên công ty, tất cả chúng ta sẽ địa thế căn cứ vào lao lý của pháp lý và 1 số ít chú ý quan tâm để đặt tên đẹp và đúng .Cấu trúc tên công ty tnhh như sau : Công ty + trách nhiệm hữu hạn ( hoặc Trách Nhiệm Hữu Hạn ) + tên riêngTên riêng bảo vệ là những ký tự trong bảng vần âm tiếng Việt, những chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu .Để đặt tên đẹp, tất cả chúng ta cần quan tâm : Tên riêng nên phát âm dễ, rõ ràng, không gây nhầm lẫn với tên công ty hay tổ chức triển khai khác. Tên riêng nên mang một ý nghĩa lớn, dễ làm tên thương hiệu .Xem thêm : Những điều cấm khi đặt tên doanh nghiệp

Vốn điều lệ công ty TNHH 

Vốn điều lệ là số vốn cam kết sẽ góp đủ trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp giấy ĐK doanh nghiệp hoặc một thời hạn nhỏ hơn pháp luật trong điều lệ .Một số ngành nghề lao lý vốn tối thiểu phải góp ( vốn pháp định ), còn hầu đa phần những ngành nghề kinh tế tài chính của Nước Ta không nhu yếu vốn tối thiểu hay tối đa .

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh thương mại theo pháp lý Nước Ta rất nhiều. Hầu hết tất cả chúng ta đều được tự do ĐK ngành nghề và kinh doanh thương mại. Tuy nhiên có 1 số ít chú ý quan tâm về ngành nghề kinh doanh thương mại bị cấm và ngành nghề kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo .Khi xây dựng công ty nói chung và công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn nói riêng, ngành nghề kinh doanh thương mại phải được ĐK và áp mã theo lao lý. Một số ngành nghề bị cấm kinh doanh thương mại. Một số ngành nghề có điều kiện kèm theo. Chủ doanh nghiệp phải chú ý để cung ứng những điều kiện kèm theo khi kinh doanh thương mại .Xem thêm : Ngành nghề kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo

Dịch vụ thành lập công ty TNHH của LawKey

Để phân phối tốt nhất nhu yếu xây dựng doanh nghiệp của người mua, lúc bấy giờ, LawKey có Bảng giá dịch vụ xây dựng công ty doanh nghiệp với nhiều gói tặng thêm dành cho người mua. Chúng tôi có goi dịch vụ ngân sách thấp cho những người mua có nhiều thời hạn, có gói dịch vụ triển khai đúng thời hạn cũng như gói dịch vụ theo nhu yếu của người mua .

Các công việc mà LawKey sẽ thực hiện bao gồm:

1. Tư vấn cho người mua về những mô hình doanh nghiệp hiện hành, giúp người mua lựa chọn quy mô doanh nghiệp tương thích. Tư vấn xây dựng công ty tnhh .2. Tư vấn sơ bộ cho người mua về điều kiện kèm theo kinh doanh thương mại so với ngành nghề dự kiến kinh doanh thương mại ;3. Tư vấn cho người mua về hoạt động giải trí quản trị nội bộ theo pháp luật của pháp lý và phòng tránh rủi ro đáng tiếc tranh chấp ;4. Soạn thảo hồ sơ xây dựng công ty tnhh ;5. Thực hiện thủ tục xây dựng công ty và nhận hiệu quả tại sở kế hoạch và góp vốn đầu tư .6. Đặt con dấu doanh nghiệp và thống báo phát hành con dấu theo pháp luật .7. Tư vấn tổng quan về kinh tế tài chính, kế toán, thuế trong quy trình hoạt động giải trí .8. Cung cấp dịch vụ kế toán thuế, ĐK thuế lần đầu nếu người mua có nhu yếu .

Công việc mà khách hàng cần phối hợp với LawKey bao gồm:

1. Cung cấp cho LawKey đúng mực những thông tin về doanh nghiệp dự kiến xây dựng : Tên, trụ sở, nghành hoạt động giải trí, vốn, thông tin thành viên / chủ chiếm hữu .

2. Ký vào hồ sơ và nhận kết quả khi LawKey bàn giao.

3. Chuẩn bị 01 bản sao CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu của thành viên / chủ chiếm hữu .

Trên đây là tổng quan về loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn (Công ty TNHH) mà luật sư LawKey biên tập gửi bạn đọc. Để được tư vấn thành lập công ty tnhh miễn phí, kính mời Quý khách liên hệ ngay với LawKey qua điện thoại. Hoặc tham khảo dịch vụ thành lập công ty siêu tốt của chúng tôi: Dịch vụ thành lập công ty 

>> Xem thêm : Công ty CP

Source: https://vh2.com.vn
Category : Công Nghệ