Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Cách chuyển tiền ACB Online, hạng mức, phí chuyển khoản ngân hàng ACB

Đăng ngày 16 August, 2022 bởi admin

Trước đây, để chuyển khoản, bạn phải đến các phòng giao dịch hoặc trụ ATM của ngân hàng. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển khoản ngân hàng ACB bằng ứng dụng ACB Online Banking nhanh và đơn giản.

Cách chuyển tiền ACB online, hạng mức và phí chuyển khoản ngân hàng ACB

Cách chuyển tiền ACB online, hạng mức và phí giao dịch chuyển tiền ngân hàng nhà nước ACB

I. Cách chuyển tiền ACB Online Banking

1. Chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng

Hướng dẫn nhanh

Mở ứng dụng ACB Online Banking > Nhấn chọn Đăng nhập > Đăng nhập vào tài khoản ACB Online > Nhấn chọn mục Chuyển tiền > Chọn mục Tài khoản ngân hàng > Điền thông tin người nhận > Nhập số tiền và nội dung chuyển khoản (bắt buộc) > Nhấn chọn Tiếp tục > Kiểm tra lại thông tin giao dịch > Nhấn chọn Xác nhận > Điền mã OTP để xác thực giao dịch và hoàn tất việc chuyển khoản.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng ACB Online Banking > Nhấn chọn Đăng nhập.

Nhấn chọn Đăng nhập

Nhấn chọn Đăng nhập

Bước 2: Nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu > Nhấn chọn Đăng nhập.

Nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu > Nhấn chọn Đăng nhập” class=”lazy” height=”1020″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1301383//2-800×1020.jpg” title=”Nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu > Nhấn chọn Đăng nhập” width=”800″/></p>
<p>Nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu > Nhấn chọn Đăng nhập</p>
<p><strong>Bước 3:</strong> Nhấn chọn mục<strong> Chuyển tiền</strong> > Chọn mục <strong>Tài khoản ngân hàng</strong>.</p>
<p class=Nhấn chọn mục Chuyển tiền > Chọn mục Tài khoản ngân hàng” class=”lazy” height=”1020″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1302500//1-800×1020.jpg” title=”Nhấn chọn mục Chuyển tiền > Chọn mục Tài khoản ngân hàng” width=”800″/></p>
<p>Nhấn chọn mục Chuyển tiền > Chọn mục Tài khoản ngân hàng nhà nước</p>
<p><strong>Bước 4:</strong> Sau đó, bạn cần điền thông tin người nhận bao gồm:</p>
<ul>
<li>Ngân hàng của người nhận.</li>
<li>Số tài khoản của người nhận.</li>
</ul>
<p class=Điền thông tin người nhận

Điền thông tin người nhận

Lưu ý:

 • Có 2 hình thức chuyển khoản cho bạn lựa chọn là chuyển nhanh và chuyển thường.
 • Đối với hình thức chuyển khoản thường, bạn cần nhập thêm các thông tin bao gồm chi nhánh ngân hàng, tên người nhận và có thể lựa chọn thời gian chuyển như chuyển ngay, chuyển sau và chuyển theo thời gian xác định.

Những lưu ý khi lựa chọn hình thức chuyển khoản thường

Những quan tâm khi lựa chọn hình thức giao dịch chuyển tiền thường

Bước 5: Nhập số tiền và nội dung chuyển khoản (bắt buộc) > Nhấn chọn Tiếp tục.

Nhập số tiền và nội dung chuyển khoản (bắt buộc) > Nhấn chọn Tiếp tục” class=”lazy” height=”1020″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1302500//4-800×1020.jpg” title=”Nhập số tiền và nội dung chuyển khoản (bắt buộc) > Nhấn chọn Tiếp tục” width=”800″/></p>
<p>Nhập số tiền và nội dung chuyển khoản qua ngân hàng ( bắt buộc ) > Nhấn chọn Tiếp tục</p>
<p><strong>Lưu ý:</strong> Đối với hình thức chuyển khoản thường, bạn có thể lựa chọn bên chuyển hay bên nhận sẽ phải thanh toán phí giao dịch.</p>
<p class=Lựa chọn bên chịu phí giao dịch khi chuyển khoản thường

Lựa chọn bên chịu phí thanh toán giao dịch khi giao dịch chuyển tiền thường

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin giao dịch > Nhấn chọn Xác nhận.

Kiểm tra lại thông tin giao dịch > Nhấn chọn Xác nhận” class=”lazy” height=”1020″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1302500//5-800×1020.jpg” title=”Kiểm tra lại thông tin giao dịch > Nhấn chọn Xác nhận” width=”800″/></p>
<p>Kiểm tra lại thông tin thanh toán giao dịch > Nhấn chọn Xác nhận</p>
<p><strong>Bước 7:</strong> Lúc này, mã OTP sẽ gửi về tin nhắn của số điện thoại mà bạn đã đăng ký tài khoản. Cuối cùng, bạn chỉ cần sao chép mã và điền vào khung yêu cầu của hệ thống để hoàn tất giao dịch.</p>
<p class=Mã OTP sẽ được gửi về số điện thoại đã đăng ký tài khoản

Mã OTP sẽ được gửi về số điện thoại cảm ứng đã ĐK thông tin tài khoản

2. Chuyển tiền qua thẻ ngân hàng

Hướng dẫn nhanh

Mở ứng dụng ACB Online Banking > Nhấn chọn Đăng nhập > Đăng nhập vào tài khoản ACB Online > Nhấn chọn mục Chuyển tiền > Chọn mục Thẻ ngân hàng > Nhập số thẻ của người nhận > Nhập số tiền và nội dung chuyển khoản (bắt buộc) > Nhấn chọn Tiếp tục > Kiểm tra lại thông tin giao dịch > Nhấn chọn Xác nhận > Điền mã OTP để xác thực giao dịch và hoàn tất việc chuyển khoản.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng ACB Online Banking > Nhấn chọn Đăng nhập.

Nhấn chọn Đăng nhập

Bước 2: Nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu > Nhấn chọn Đăng nhập.

Nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu > Nhấn chọn Đăng nhập

Bước 3: Nhấn chọn mục Chuyển tiền > Chọn mục Thẻ ngân hàng.

Nhấn chọn mục Chuyển tiền > Chọn mục Thẻ ngân hàng” class=”lazy” height=”1020″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1302500//2-800×1020.jpg” title=”Nhấn chọn mục Chuyển tiền > Chọn mục Thẻ ngân hàng” width=”800″/></p>
<p>Nhấn chọn mục Chuyển tiền > Chọn mục Thẻ ngân hàng nhà nước</p>
<p><strong>Bước 4:</strong> Nhập số thẻ của người nhận.</p>
<p class=Nhập số thẻ của người nhận

Nhập số thẻ của người nhận
Lưu ý : Bạn cần điền đúng số thẻ ( dãy số gồm 12 ký tự in trên thẻ ATM ) của người nhận. Chỉ khi điền đúng số thẻ, mạng lưới hệ thống sẽ giúp bạn truy vấn thông tin thông tin tài khoản gồm có ngân hàng nhà nước và họ tên của người nhận .

Bước 5: Nhập số tiền và nội dung chuyển khoản (bắt buộc) > Nhấn chọn Tiếp tục.

Nhập số tiền và nội dung chuyển khoản (bắt buộc) > Nhấn chọn Tiếp tục” class=”lazy” height=”1020″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1302500//9-800×1020.jpg” title=”Nhập số tiền và nội dung chuyển khoản (bắt buộc) > Nhấn chọn Tiếp tục” width=”800″/></p>
<p>Nhập số tiền và nội dung chuyển khoản qua ngân hàng ( bắt buộc ) > Nhấn chọn Tiếp tục</p>
<p><strong>Bước 6:</strong> Kiểm tra lại thông tin giao dịch > Nhấn chọn <strong>Xác nhận</strong>.</p>
<p class=Kiểm tra lại thông tin giao dịch > Nhấn chọn Xác nhận” class=”lazy” height=”1020″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1302500//10-800×1020.jpg” title=”Kiểm tra lại thông tin giao dịch > Nhấn chọn Xác nhận” width=”800″/></p>
<p>Kiểm tra lại thông tin thanh toán giao dịch và chọn Xác nhận</p>
<p><strong>Bước 7:</strong> Lúc này, mã OTP sẽ gửi về tin nhắn của số điện thoại mà bạn đã đăng ký tài khoản. Cuối cùng, bạn chỉ cần sao chép mã và điền vào khung yêu cầu của hệ thống để hoàn tất giao dịch.</p>
<p>Mã OTP sẽ được gửi về số điện thoại cảm ứng đã ĐK thông tin tài khoản</p>
<h3>II. Hạng mức chuyển khoản ngân hàng ACB</h3>
<table border= Phương thức xác thực Hạn mức tổng Hạn mức của từng loại giao dịch Chuyển khoản trong ACB Chuyển khoản ngoài ACB OTP Ma trận

Theo hạn mức đã đăng ký. Tuy nhiên phải đáp ứng:

 • ≤ 100.000.000VND/ giao dịch
 • ≤ 300.000.000VND/ ngày
 • ≤ 100.000.000 VND/ giao dịch
 • ≤ 100.000.000 VND/ ngày
 • ≤ 100.000.000 VND/ giao dịch
 • ≤ 100.000.000 VND/ ngày
OTP SMS OTP Token OTP SafeKey cơ bản
 • ≤ 500.000.000 VND/ giao dịch
 • ≤ 1.000.000.000 VND/ ngày
 • ≤ 500.000.000 VND/ giao dịch
 • ≤ 1.000.000.000 VND/ ngày
OTP SafeKey nâng cao Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn CA Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn

III. Phí giao dịch chuyển khoản ngân hàng ACB

Lưu ý: Bảng phí giao dịch áp dụng từ nay đến ngày 31/12/2020.

  Chi phí mỗi lần giao dịch (VND)
Chuyển khoản trong ACB Miễn phí
Chuyển tiền ngoài ngân hàng Chuyển tiền NHANH ngoài ACB
 • Số tiền giao dịch ≤ 500.000VND: 2.000VND/ giao dịch
 • 500.000VND < Số tiền giao dịch ≤ 2.000.000VND: 5.000VND/ giao dịch
 • Số tiền giao dịch > 2.000.000VND: 0.025%; tối thiểu 10.000VND/ giao dịch; tối đa 1.000.000VND/ giao dịch
Chuyển khoản ngoài ACB 0.0175%; tối thiểu 7.500VND/ giao dịch; tối đa 500.000VND/ giao dịch

Bài viết là những san sẻ của mình về những thao tác chuyển tiền trải qua ACB Online Banking nhằm mục đích tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn triển khai thanh toán giao dịch tại ngân hàng nhà nước hoặc những điểm ATM. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn khi sử dụng dịch vụ và thực thi những giao dịch chuyển khoản nhanh gọn, bảo đảm an toàn. Chúc bạn thao tác thành công !

Nguồn tham khảo:

Source: https://vh2.com.vn
Category : Intenet