Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ

Đăng ngày 20 March, 2023 bởi admin
01

Tài chính – Ngân hàng

40 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành:

01

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm

Hệ đào tạo:
Cao đẳng

Địa điểm học:
Cần Thơ

02

Kế toán

180 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Kế toán

Mã ngành:
02

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Kế toán – Kiểm toán

Hệ đào tạo:
Cao đẳng

Địa điểm học:
Cần Thơ

24

Kế toán doanh nghiệp

45 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Kế toán doanh nghiệp

Mã ngành:
24

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Kế toán – Kiểm toán

Hệ đào tạo:
Trung cấp

Địa điểm học:
Cần Thơ

03

Quản trị kinh doanh

280 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Quản trị kinh doanh thương mại

Mã ngành:
03

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Quản trị – Quản lý

Hệ đào tạo:
Cao đẳng

Địa điểm học:
Cần Thơ

08

Kinh doanh xuất nhập khẩu

25 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Kinh doanh xuất nhập khẩu

Mã ngành:
08

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Kinh doanh và quản trị

Hệ đào tạo:
Cao đẳng

Địa điểm học:
Cần Thơ

05

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

90 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành:
05

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Du lịch / Thương Mại Dịch Vụ và nhiệm vụ du lịch

Hệ đào tạo:
Cao đẳng

Địa điểm học:
Cần Thơ

09

Kinh doanh thương mại

60 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Kinh doanh thương mại

Mã ngành:
09

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Kinh doanh và quản trị

Hệ đào tạo:
Cao đẳng

Địa điểm học:
Cần Thơ

07

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp

20 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Quản lý và kinh doanh thương mại nông nghiệp

Mã ngành:
07

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Nông, lâm nghiệp và thủy hải sản

Hệ đào tạo:
Cao đẳng

Địa điểm học:
Cần Thơ

10

Dịch vụ pháp lý

20 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Thương Mại Dịch Vụ pháp lý

Mã ngành:
10

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Pháp luật

Hệ đào tạo:
Cao đẳng

Địa điểm học:
Cần Thơ

11

Công nghệ thông tin

220 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Công nghệ thông tin

Mã ngành:
11

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Máy tính và công nghệ thông tin

Hệ đào tạo:
Cao đẳng

Địa điểm học:
Cần Thơ

12

Công nghệ thực phẩm

180 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Công nghệ thực phẩm

Mã ngành:
12

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

Hệ đào tạo:
Cao đẳng

Địa điểm học:
Cần Thơ

13

Chế biến và bảo quản thuỷ sản

35 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thủy hải sản

Mã ngành:
13

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Nông, lâm nghiệp và thủy hải sản

Hệ đào tạo:
Cao đẳng

Địa điểm học:
Cần Thơ

14

Nuôi trồng thuỷ sản

40 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Nuôi trồng thủy hải sản

Mã ngành:
14

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Nông, lâm nghiệp và thủy hải sản

Hệ đào tạo:
Cao đẳng

Địa điểm học:
Cần Thơ

16

Quản lý đất đai

20 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Quản lý đất đai

Mã ngành:
16

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Môi trường và bảo vệ môi trường tự nhiên

Hệ đào tạo:
Cao đẳng

Địa điểm học:
Cần Thơ

15

Quản lý Tài nguyên và môi trường

20 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Quản lý Tài nguyên và thiên nhiên và môi trường

Mã ngành:
15

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Môi trường và bảo vệ thiên nhiên và môi trường

Hệ đào tạo:
Cao đẳng

Địa điểm học:
Cần Thơ

34

Bảo vệ thực vật

35 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Bảo vệ thực vật

Mã ngành:
34

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Nông, lâm nghiệp và thủy hải sản

Hệ đào tạo:
Trung cấp

Địa điểm học:
Cần Thơ

18

Dịch vụ thú y

100 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Dịch Vụ Thương Mại thú y

Mã ngành:
18

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Thú y / Dịch Vụ Thương Mại thú y

Hệ đào tạo:
Cao đẳng

Địa điểm học:
Cần Thơ

30

Nuôi trồng thủy sản

20 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Nuôi trồng thủy hải sản

Mã ngành:
30

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Nông, lâm nghiệp và thủy hải sản

Hệ đào tạo:
Trung cấp

Địa điểm học:
Cần Thơ

17

Bảo vệ thực vật

110 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Bảo vệ thực vật

Mã ngành:
17

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Nông, lâm nghiệp và thủy hải sản

Hệ đào tạo:
Trung cấp

Địa điểm học:
Cần Thơ

35

Chăn nuôi thú y

35 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Chăn nuôi thú y

Mã ngành:
35

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Nông, lâm nghiệp và thủy hải sản

Hệ đào tạo:
Trung cấp

Địa điểm học:
Cần Thơ

04

Quản lý siêu thị

30 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Quản lý siêu thị nhà hàng

Mã ngành:
04

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Quản trị – Quản lý

Hệ đào tạo:
Cao đẳng

Địa điểm học:
Cần Thơ

06

Quản lý vận tải và dịch vụ Logistic

30 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Quản lý vận tải đường bộ và dịch vụ Logistic

Mã ngành:
06

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Quản trị – Quản lý

Hệ đào tạo:
Cao đẳng

Địa điểm học:
Cần Thơ

23

Tài chính – Ngân hàng

30 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành:
23

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm

Hệ đào tạo:
Trung cấp

Địa điểm học:
Cần Thơ

25

Kế toán hành chính sự nghiệp

15 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Kế toán hành chính sự nghiệp

Mã ngành:
25

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Kế toán – Kiểm toán

Hệ đào tạo:
Trung cấp

Địa điểm học:
Cần Thơ

26

Kinh doanh thương mại và dịch vụ

60 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Kinh doanh thương mại và dịch vụ

Mã ngành:
26

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Kinh doanh / Thương mại / Marketing

Hệ đào tạo:
Trung cấp

Địa điểm học:
Cần Thơ

27

Du lịch lữ hành

45 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Du lịch lữ hành

Mã ngành:
27

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Du lịch / Dịch Vụ Thương Mại và nhiệm vụ du lịch

Hệ đào tạo:
Trung cấp

Địa điểm học:
Cần Thơ

28

Dịch vụ pháp lý

30 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Thương Mại Dịch Vụ pháp lý

Mã ngành:
28

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Luật / Thương Mại Dịch Vụ và nhiệm vụ pháp lý

Hệ đào tạo:
Trung cấp

Địa điểm học:
Cần Thơ

36

Tin học ứng dụng

80 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Tin học ứng dụng

Mã ngành:
36

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
CNTT và tiếp thị quảng cáo

Hệ đào tạo:
Trung cấp

Địa điểm học:
Cần Thơ

37

Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm

30 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Công nghệ kỹ thuật chế biến và dữ gìn và bảo vệ thực phẩm

Mã ngành:
37

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Sản xuất và chế biến

Hệ đào tạo:
Trung cấp

Địa điểm học:
Cần Thơ

29

Chế biến và bảo quản thuỷ sản

25 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Chế biến và dữ gìn và bảo vệ thủy hải sản

Mã ngành:
29

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Thủy sản

Hệ đào tạo:
Trung cấp

Địa điểm học:
Cần Thơ

31

Quản lí đất đai

25 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Quản lí đất đai

Mã ngành:
31

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Quản trị – Quản lý

Hệ đào tạo:
Trung cấp

Địa điểm học:
Cần Thơ

32

Quản lí tài nguyên và môi trường

25 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Quản lí tài nguyên và môi trường tự nhiên

Mã ngành:
32

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Quản lý tài nguyên và thiên nhiên và môi trường

Hệ đào tạo:
Trung cấp

Địa điểm học:
Cần Thơ

33

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

25 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Công nghệ kỹ thuật trắc địa

Mã ngành:
33

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Công nghệ kỹ thuật

Hệ đào tạo:
Trung cấp

Địa điểm học:
Cần Thơ

20

Tiếng anh thương mại

20 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Tiếng anh thương mại

Mã ngành:
20

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và khu công trình thiết kế xây dựng

Hệ đào tạo:
Cao đẳng

Địa điểm học:
Cần Thơ

21

Chăn nuôi – Thú y

60 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Chăn nuôi – Thú y

Mã ngành:
21

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Hệ đào tạo:
Cao đẳng

Địa điểm học:
Cần Thơ

22

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

20 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

Mã ngành:
22

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Tiếng Anh

Hệ đào tạo:
Cao đẳng

Địa điểm học:
Cần Thơ

38

Tiếng anh thương mại

20 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Tiếng anh thương mại

Mã ngành:
38

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và khu công trình thiết kế xây dựng

Hệ đào tạo:
Trung cấp

Địa điểm học:
Cần Thơ

39

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

20 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

Mã ngành:
39

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Hệ đào tạo:
Trung cấp

Địa điểm học:
Cần Thơ

40

tiếng anh thương mại

20 Xét tuyển Từ 04/05/2020 đến 15/09/2020 Đăng ký

Tên ngành học:
tiếng anh thương mại

Mã ngành:
40

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:
Tiếng Anh

Hệ đào tạo:
Trung cấp

Địa điểm học:
Cần Thơ

15

Quản lý tài nguyên và môi trường

20 Xét tuyển Từ 03/5-17/9/2021 Đăng ký

Tên ngành học:
Quản lý tài nguyên và môi trường tự nhiên

Mã ngành:
15

Thuộc Lĩnh vực – Ngành nghề:

Hệ đào tạo:
Cao đẳng

Địa điểm học:

Cần Thơ

Source: https://vh2.com.vn
Category : Công Nghệ