Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (thuốc lá, pháo, hàng cấm khác). Luật sư bào chữa, Luật sư hà nội, Luật sư uy tín tại hà nội …

Đăng ngày 31 May, 2023 bởi admin

Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (thuốc lá, pháo, hàng cấm khác). 

Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm được lao lý tại Điều 191 BLHS 2015 như sau :
1. Người nào tàng trữ, vận chuyển hàng cấm thuộc một trong những trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp lao lý tại những điều 232, 234, 239, 244, 246, 249, 250, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm :

a) Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng từ 50 kilôgam đến dưới 100 kilôgam hoặc từ 50 lít đến dưới 100 lít;

b ) Thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao ;
c ) Pháo nổ từ 06 kilôgam đến dưới 40 kilôgam ;
d ) Hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh thương mại, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng ;
đ ) Hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Nước Ta trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng ;
e ) Hàng hóa dưới mức lao lý tại những điểm a, b, c, d và đ khoản này nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi lao lý tại Điều này hoặc tại một trong những điều 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị phán quyết về một trong những tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm .
2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm :
a ) Có tổ chức triển khai ;
b ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn ;
c ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức triển khai ;
d ) Có đặc thù chuyên nghiệp ;
đ ) Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh thương mại, cấm lưu hành, cấm sử dụng từ 100 kilôgam đến dưới 300 kilôgam hoặc từ 100 lít đến dưới 300 lít ;
e ) Thuốc lá điếu nhập lậu từ 3.000 bao đến dưới 4.500 bao ;
g ) Pháo nổ từ 40 kilôgam đến dưới 120 kilôgam ;
h ) Hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh thương mại, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng ;
i ) Hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Nước Ta trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 300.000.000 đồng đến dưới 700.000.000 đồng ;
k ) Vận chuyển qua biên giới, trừ sản phẩm & hàng hóa là thuốc lá điếu nhập lậu ;
l ) Tái phạm nguy hại .
3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm :
a ) Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh thương mại, cấm lưu hành, cấm sử dụng 300 kilôgam trở lên hoặc 300 lít trở lên ;
b ) Thuốc lá điếu nhập lậu 4.500 bao trở lên ;
c ) Pháo nổ 120 kilôgam trở lên ;
d ) Hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh thương mại, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên ;
đ ) Hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Nước Ta trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 700.000.000 đồng trở lên .
4. Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm .
5. Pháp nhân thương mại phạm tội pháp luật tại Điều này, thì bị phạt như sau :
a ) Phạm tội thuộc trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng ;
b ) Phạm tội thuộc một trong những trường hợp lao lý tại những điểm a, d, đ, e, g, h, i, k và l khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng ;
c ) Phạm tội thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động giải trí có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm ;
d ) Phạm tội thuộc trường hợp lao lý tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động giải trí vĩnh viễn ;
đ ) Pháp nhân thương mại còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh thương mại, cấm hoạt động giải trí trong 1 số ít nghành nghề dịch vụ nhất định hoặc cấm kêu gọi vốn từ 01 năm đến 03 năm .

Bình luận

1. Tàng trữ hàng cấm là hành vi cất giữ trái phép những loại sản phẩm & hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh thương mại, cấm lưu hành, cấm sử dụng, chưa đước phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Nước Ta mà không nhằm mục đích mục tiêu bán .
Vận chuyển hàng cấm là hành vi đưa những loại sản phẩm & hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh thương mại, cầm lưu hành, cấm sử dụng, chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Nước Ta dưới bất kỳ hình thức nào từ nơi này đến nơi khác mà không nhằm mục đích mục tiêu bán .
2. Những tín hiệu pháp lý của tội phạm
* Khách thể của tội phạm :

 -Khách thể của tội phạm này là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

– Đối tượng tác động ảnh hưởng của tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là những loại sản phẩm & hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh thương mại, cầm lưu hành, cấm sử dụng, chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Nước Ta. Cụ thể là :
+ Pháo nổ những loại ,
+ Các loại đồ chơi nguy hại ,
+ Thương Mại Dịch Vụ môi giới hôn nhân gia đình
+ Và một số ít mẫu sản phẩm, dịch vụ được pháp luật trong hạng mục mà nhà nước lao lý .
( Theo hạng mục tại Nghị định của nhà nước Số : 59/2006 / NĐ-CP ngày 2/6/2006 Quy định chi tiết cụ thể Luật Thương mại về sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại, hạn chế kinh doanh thương mại và kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo và Nghị định 43/2009 / NĐ-CP ngày 07/5/2009 sửa đổi, bổ trợ hạng mục sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại của 59/2006 / NĐ-CP ngày 2/6/2006 Quy định chi tiết cụ thể Luật Thương mại về sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại, hạn chế kinh doanh thương mại và kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo )
* Mặt khách quan của tội phạm :
Thứ nhất : Dấu hiệu hành vi khách quan
– Tội phạm biểu lộ qua những hành vi :
+ Hành vi tàng trữ hàng cấm : người phạm tội bằng hành vi cất trữ trái phép hàng cấm trong người, trong nhà hoặc bất kể nơi nào đó mà không kể thời hạn dài hay ngắn .
+ Hành vi vận chuyển hàng cấm : Người phạm tội triển khai bằng cách đưa hàng cấm dưới bất kỳ hình thức nào từ khu vực này đến điểm khác mà không nhằm mục đích mục tiêu bán .
– Các thủ đoạn thường triển khai :
+ Mở những cơ sở sản xuất trá hình, ĐK với cơ quan có thẩm quyền để cất giấu loại sản phẩm & hàng hóa không được phép lưu thông trên thị trường .
+ Thuê những cơ sở làm ăn uy tín để tàng trữ hàng cấm ,
+ Dùng những chiếc xe công để che đậy quy trình vận chuyển hàng cấm .
+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trọng việc quản trị, kiểm tra, giải quyết và xử lý quy trình kinh doanh thương mại để che giấu hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm .
Thứ hai, tín hiệu hậu quả của tội phạm
– Hậu quả của tội phạm tàng trữ, vận chuyển hàng cấm đó là những thiệt hại gây ra cho trật tự quản trị kinh tế tài chính mà đơn cử là trật tự quản trị thị trường sản xuất, kinh doanh thương mại, gây lũng đoạn thị trường trong nước dẫn đến Nhà nước không trấn áp được sản phẩm & hàng hóa, tác động ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội .
– Những bộc lộ đơn cử hậu quả của tội phạm rất phong phú. Nó hoàn toàn có thể là số lượng sản phẩm & hàng hóa, có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên ; nó cũng hoàn toàn có thể là số lượng tiền thu lợi bất chính lớn, hoặc gây hậu quả nghiêm trọng …
Thứ ba, tín hiệu khách quan khác
Các tín hiệu khách quan khách được pháp luật trong CTTP của tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm hoàn toàn có thể là :
– Những tín hiệu định tội như tín hiệu đối tượng người dùng tác động ảnh hưởng của tội phạm : đó là những loại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cấm hoặc hạn chế lưu thông trên thị trường Nước Ta được pháp luật trong hạng mục nhà nước pháp luật ;
– Cũng hoàn toàn có thể là những tín hiệu định khung như : số lượng sản phẩm & hàng hóa phạm pháp, giá trị thu lời bất chính .
* Mặt chủ quan của tội phạm : người triển khai hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là do cố ý ( cố ý trực tiếp ), tức là nhận thức rõ hành vi của mình là hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, thấy trước được hậu quả của hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm và mong ước cho hậu quả đó xảy ra. Không có hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm nào được triển khai do cố ý gián tiếp .
Mục địch của người phạm tội là thu lợi từ hoạt động giải trí tàng trữ, vận chuyển hàng cấm đó. Biểu hiện của mục tiêu thu lợi là người phạm tội tìm cách trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng như : Quản lý thị trường, cơ quan Thuế …
* Chủ thể của tội phạm : Chủ thể của tội phạm này chỉ cần là người có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự và đến độ tuổi nhất định theo pháp luật của pháp lý .
Chủ thể của tội này còn là pháp nhân được xây dựng hợp pháp ; Có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai ngặt nghèo ; Có gia tài độc lập với cá thể, tổ chức triển khai khác và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng gia tài đó ; nhân danh mình tham gia những quan hệ pháp lý một cách độc lập ; Đã có hành vi nguy hại cho xã hội xâm phạm vào trật tự quản trị kinh tế tài chính, đơn cử xâm phạm những lao lý của Nhà nước trong nghành quản trị thị trường .
3. Người phạm tội hoặc pháp nhân thương mại phạm tội phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự khi thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo sau :
– Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà nước cấm kinh doanh thương mại, cấm lưu hành, cấm sử dụng từ 50 kilôgam đến dưới 100 kilôgam hoặc từ 50 lít đến dưới 100 lít ;
– Thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao ;
– Pháo nổ từ 06 kilôgam đến dưới 40 kilôgam ;
– Hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh thương mại, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng ;
– Hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Nước Ta trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng ;
– Hàng hóa dưới mức pháp luật tại những điểm a, b, c, d và đ khoản này nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi pháp luật tại Điều này hoặc tại một trong những điều 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị phán quyết về một trong những tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm .
4. Bên cạnh đó, tất cả chúng ta cần phân biệt tội tàng trữ, vân chuyển hàng cấm và 1 số ít tội danh khác
Giữa tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm pháp luật tại điều 191 BLHS năm năm ngoái với tội tàng trữ trái phép chất ma túy điều 249 và tội vận chuyển trái phép chất ma túy điều 250 BLHS năm năm ngoái .

Các tội đều có hành vi khách quan giống nhau. Tuy nhiên, về tối tượng tác động của tội phạm thì có sự khác biệt như sau:

+ Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, đối tượng người dùng tác động ảnh hưởng là những mẫu sản phẩm được lao lý trong hạng mục Nhà nước cấm lưu thông .
+ Tội tang trữ trái phép chất ma túy điêu 249 BLHS và tội vận chuyển trái phép chất ma túy điều 250 BLHS cũng được pháp luật trong hạng mục của Nhà nước, nhưng do đặc thù đặc trưng của loại đối tượng người dùng này nên những hành vi phạm tội được pháp luật trong chương riêng .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Đánh Giá