Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Vướng mắc trong hoạt động xét xử đối với tội danh: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”

Đăng ngày 31 May, 2023 bởi admin
Trao đổi nhiệm vụ : Vướng mắc trong hoạt động giải trí xét xử so với tội danh : “ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức ; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức ” pháp luật tại điều 341 Bộ luật hình sự năm năm ngoái, sửa đổi bổ trợ năm 2017 .Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức là tội danh ghép được lao lý trong cùng một điều luật ( Điều 341 BLHS ), những hành vi trên đều xâm phạm cùng một khách thể được BLHS bảo vệ, đó là trật tự quản trị hành chính của nhà nước, của tổ chức trong nghành nghề dịch vụ quản trị hành chính của nhà nước, của tổ chức trong nghành nghề dịch vụ quản trị về con dấu, tài liệu .
Điều 341. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức ; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm :
a ) Có tổ chức ;
b ) Phạm tội 02 lần trở lên ;
c ) Làm từ 02 con dấu, tài liệu hoặc sách vở khác đến 05 con dấu, tài liệu hoặc sách vở khác ;
d ) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc sách vở khác triển khai tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng ;
đ ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng ;
e ) Tái phạm nguy hại .
3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm :
a ) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc sách vở khác trở lên ;
b ) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc sách vở khác triển khai tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt quan trọng nghiêm trọng ;
c ) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên .
4. Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng .
Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức được hiểu là hành vi của người không có thẩm quyền cấp những con dấu, sách vở đó nhưng đã tạo ra những con dấu, tài liệu hoặc sách vở khác bằng khắc, in, vẽ, đúc hoặc những kỹ thuật khác để làm giả con dấu, tài liệu hoặc những sách vở khác của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu hoặc những sách vở đó để thực thi hành vi trái pháp lý. Việc làm giả này hoàn toàn có thể là giả hàng loạt hoặc chỉ từng phần ( tiêu đề, chữ ký, con dấu, nội dung … ). Hành vi phạm tội này triển khai xong kể từ khi người không có thẩm quyền tạo ra được con dấu, tài liệu, những sách vở giả của một cơ quan Nhà nước, tổ chức nhất định .

Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được hiểu là việc dùng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả không phải do mình làm ra để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Ví dụ đặt ra : Nguyễn Văn A không công tác làm việc trong lực lượng Công an nhân dân, tuy nhiên do thấy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, Nguyễn Văn A đã đặt mua một giấy chứng minh nhân dân công an mang tên Nguyễn Văn A cấp bậc đại úy với giá 2 triệu đồng. Khi đặt mua thì A có phân phối thông tin cá thể và hình ảnh chân dung của mình. Sau đó chủ trang mạng xã hội đã gửi đến cho Nguyễn Văn A một giấy chứng minh nhân dân công an mang tên Nguyễn Văn A giả. Sau khi có giấy chứng minh công an giả Nguyễn Văn A tham gia giao thông vận tải và có hành vi, vi phạm giao thông vận tải đường đi bộ, khi thao tác với lực lượng Cảnh sát giao thông vận tải Nguyễn Văn A đã dùng giấy chứng minh công an nhân dân giả để xin bỏ lỡ lỗi vi phạm, nhưng Nguyễn Văn A bị lực lượng Cảnh sát giao thông vận tải phát hiện dùng sách vở chứng tỏ công an giả và chuyển giao cho Cơ quan công an tìm hiểu huyện B giải quyết và xử lý theo thẩm quyền. Quá trình tìm hiểu truy tố Cơ quan công an tìm hiểu Công an huyện B và Viện kiểm sát nhân dân huyện B đã khởi tố và truy tố Nguyễn Văn A với hai hành vi “ Làm giả con dấu, tài liệu hoặc sách vở khác của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu hoặc sách vở giả thực thi hành vi trái pháp lý ” .
* Vấn đề đặt ra để xử lý gồm :
1. Tại điểm d khoản 4 Điều 12 Nghị định 167 / 2013 / NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong nghành bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ; phòng, chống tệ nạn xã hội ; phòng cháy và chữa cháy ; phòng, chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình lao lý :
“ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây : a ) … b ) … ; c ) … ; d ) khắc dấu giả hoặc sử dụng con dấu giả ” .
Điểm, khoản này lao lý rất rõ về hành vi khắc dấu giả hoặc sử dụng con dấu giả chỉ bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Việc triển khai hành vi này mặc dầu đã xâm phạm trật tự quản trị hành chính nhà nước về con dấu, tài liệu nhưng không thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo có thực hiện hành trái pháp lý, thì không xem xét đề cập giải quyết và xử lý hình sự .
Do đó, nếu hành vi trên triển khai hành vi trái pháp lý thì mới coi là tội phạm theo lao lý Điều 341 BLHS. Ngược lại, nếu việc làm giả mà sử dụng vào mục tiêu khác thì không được coi là tội phạm, mà chỉ xem xét xử phạt hành chính .
Đối chiếu với pháp luật trên thì hành vi của Nguyễn Văn A có cấu thành tội phạm theo pháp luật Điều 341 BLHS, đơn cử về hành vi đặt mua, cung ứng thông tin hình ảnh để làm giấy chứng tỏ công an giả, cũng như việc xuất trình giấy chứng minh công an giả để xin lực lượng công an giao thông vận tải bỏ lỡ lỗi vi phạm của Nguyễn Văn A có phải là hành vi trái pháp lý hay không ? Hay chỉ vi phạm pháp luật hành chính ?
Hành vi của Nguyễn Văn A có phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hai hành vi “ Làm giả ” và “ sử dụng ” tài liệu giả của cơ quan, tổ chức hay không ? Hay chỉ thỏa mãn nhu cầu một trong hai hành vi là “ Làm giả ” hoặc “ sử dụng ” tài liệu giả của cơ quan, tổ chức .
2. Trong trường hợp có địa thế căn cứ xác lập Nguyễn Văn A bị Cơ quan tìm hiểu Công an huyện B và Viện kiểm sát nhân dân huyện B khởi tố và truy tố Nguyễn Văn A với hai hành vi “ Làm giả con dấu, tài liệu hoặc sách vở khác của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu hoặc sách vở giả thực thi hành vi trái pháp lý ” .
Khi Hội đồng xét xử nhìn nhận đặc thù mức độ hành vi phạm tội của Nguyễn Văn A thì có cần phân hóa hai hành vi “ Làm giả ” và “ sử dụng ” tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để xem xét từng hành vi sau đó tổng hợp hình phạt so với mỗi hành vi hay không ? Hay chỉ cần xem xét mức khung hình phạt trong cùng một điều luật để quyết định hành động mức hình phạt so với hai hành vi ?
* Theo quan điểm cá thể tôi :
Vấn đề thứ nhất : Đối với hành vi của Nguyễn Văn A đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo pháp luật Điều 341 BLHS so với hành vi “ Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức ”, bởi lẽ hành vi đặt mua, cũng như phân phối thông tin hình ảnh của mình để làm giấy chứng tỏ công an giả của Nguyễn Văn A đã thỏa mãn nhu cầu tín hiệu đồng phạm so với hành vi “ Làm giả … ”, so với hành vi xuất trình giấy chứng minh công an giả để xin lực lượng công an giao thông vận tải bỏ lỡ lỗi vi phạm của Nguyễn Văn A là sai pháp luật, tuy nhiên chưa thỏa mãn nhu cầu những yêu tố là “ hành vi trái pháp lý ”, đơn cử thuật ngữ “ Trái pháp lý ” được hiểu : “ Trái pháp lý là việc triển khai ngược lại với pháp luật của pháp lý được nhà nước đặt ra để kiểm soát và điều chỉnh những quan hệ xã hội. Các quy phạm pháp luật được ghi nhận trong mạng lưới hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nước Ta cũng như điều ước quốc tế mà Nước Ta là thành viên ”

Đối chiếu các quy định trên thì hành vi của Nguyễn Văn A xuất trình giấy chứng minh công an giả để xin lực lượng cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi vi phạm chưa có căn cứ xác định là “hành vi trái pháp luật” vì chưa được pháp luật điều chỉnh. Nên chưa thể xác định Nguyễn Văn A có hành vi “sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật”. Hành vi nêu trên của Nguyễn Văn A có thể xem xét để xử lý vi phạm pháp luật hành chính theo quy định pháp luật hành chính hiện hành.

Vấn đề thứ hai đặt ra : Trong trường hợp có địa thế căn cứ xác lập Nguyễn Văn A bị Cơ quan tìm hiểu Công an huyện B và Viện kiểm sát nhân dân huyện B khởi tố và truy tố Nguyễn Văn A với hai hành vi “ Làm giả con dấu, tài liệu hoặc sách vở khác của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu hoặc sách vở giả triển khai hành vi trái pháp lý ” .
Khi Hội đồng xét xử nhìn nhận đặc thù mức độ hành vi phạm tội của Nguyễn Văn A thì quan điểm cá thể tôi là cần phân hóa nhìn nhận đặc thù mức độ của từng hành vi “ Làm giả ” và “ sử dụng ” tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để quyết định hành động mức hình phạt tương thích trong cùng một điều luật ( Điều 341 BLHS ), vì đây là tội ghép cùng một điều luật nên không hề tổng hợp theo pháp luật tại Điều 55 BLHS .

Bài viết trên là quan điểm cá thể nên bản thân xin được trao đổi với những đồng nghiệp. Mong nhận được nhiều quan điểm tranh luận của đồng nghiệp và bạn đọc. Qua điều tra và nghiên cứu, khám phá thực tiễn xét xử so với tội danh trên những TANDTC địa phương vẫn còn nhiều cách hiểu, vướng mắc và giải quyết và xử lý xử lý khác nhau bản thân đề xuất kiến nghị những cơ quan có thẩm quyền phát hành những hướng dẫn đơn cử so với tội danh trên để việc vận dụng pháp lý có tính thống nhất cao, bảo vệ tính thượng tôn pháp lý .

Source: https://vh2.com.vn
Category : Đánh Giá