Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

Đăng ngày 20 March, 2023 bởi admin

Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật là gì, mục tiêu của biên bản ? Những pháp luật tương quan đến nghiệm thu kỹ thuật ? Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật ? Hướng dẫn soạn thảo biên bản ?

  Nghiệm thu kỹ thuật khu công trình là quy trình bắt buộc trong quy trình tiến độ khu công trình được triển khai xong, chuẩn bị sẵn sàng đưa vào sử dụng. Nội dung của việc nghiệm thu gồm có kiểm tra, xem xét, nhìn nhận để đưa ra Tóm lại về chất lượng kỹ thuật kiến thiết xây dựng khu công trình sau khi đã hoàn thành xong so với phong cách thiết kế, tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật có tương quan. Việc nghiệm thu được những bên tương quan thực thi và được ghi nhận qua biên bản nghiệm thu kỹ thuật. Vậy những lao lý về nghiệm thu kỹ thuật như thế nào, nội dung và hình thức của biên bản nghiệm thu kỹ thuật ra làm sao ? Bài viết dưới đây của Luật Dương Gia sẽ đi vào khám phá để giúp người đọc hiểu rõ hơn về loại biên bản này.

  Luật sư tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

  1. Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật là gì, mục tiêu của biên bản ?

  Nghiệm thu là việc kiểm tra, xem xét, nhìn nhận để đưa ra Kết luận về chất lượng thiết kế kiến thiết xây dựng khu công trình sau khi đã hoàn thành xong so với phong cách thiết kế, tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật có tương quan. Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật là văn bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu kỹ thuật với nội dung nêu rõ thời hạn khu vực lập biên bản, nội dung nghiệm thu … Mục đích của mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật : khi khu công trình được hoàn thành xong, những bên phải triển khai nghiệm thu kỹ thuật khu công trình tức kiểm tra, xem xét, nhìn nhận để đưa ra Kết luận về chất lượng kỹ thuật thiết kế xây dựng khu công trình. Bên chủ góp vốn đầu tư, bên thu công và bên phong cách thiết kế kỹ thuật sẽ thực thi nghiệm thu kỹ thuật khu công trình để quyết định hành động đưa khu công trình hoạt động giải trí. Biên bản này nhằm mục đích mục tiêu ghi nhận quy trình thao tác của những bên, quy trình nghiệm thu, nội dung nghiệm thu, thông tin kỹ thuật khu công trình.

  2. Những lao lý tương quan đến nghiệm thu kỹ thuật :

  Tiêu chuẩn kiến thiết xây dựng Nước Ta TCXDVN 371 : 2006 về nghiệm thu chất lượng thiết kế khu công trình kiến thiết xây dựng do Bộ Xây dựng phát hành lao lý về nghiệp thu kỹ thuật trong việc làm kiến thiết xây dựng như sau :

  “4.2 Nghiệm thu công việc xây dựng

  4.2.1 Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu – Người giám sát kiến thiết kiến thiết xây dựng khu công trình của chủ góp vốn đầu tư hoặc người giám sát kiến thiết kiến thiết xây dựng khu công trình của Tổng thầu so với hình thức hợp đồng tổng thầu ; – Người đảm nhiệm kỹ thuật thiết kế trực tiếp của nhà thầu kiến thiết kiến thiết xây dựng khu công trình. Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát xây đắp thiết kế xây dựng khu công trình của chủ góp vốn đầu tư tham gia để kiểm tra công tác làm việc nghiệm thu của tổng thầu với nhà thầu phụ .

  Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu công việc, hợp đồng, công trình mới nhất 2022

  4.2.2 Trách nhiệm của những thành phần tham gia nghiệm thu : Trực tiếp thực thi nghiệm thu trong quy trình xây lắp những đối tượng người tiêu dùng việc làm thiết kế xây dựng sau đây sau khi nhận được phiếu nhu yếu của nhà thầu xây lắp : – Những việc làm kiến thiết xây dựng đã triển khai xong ; – Những việc làm lắp ráp thiết bị tĩnh đã hoàn thành xong ; – Những cấu trúc, bộ phận khu công trình sẽ lấp kín ; 4.2.3 Điều kiện cần để nghiệm thu : a ) Đối tượng nghiệm thu đã thiết kế triển khai xong ; b ) Có rất đầy đủ những hồ sơ, tài liệu :

  Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng năm 2023

  – Biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị, mẫu sản phẩm sản xuất sẵn trước khi sử dụng ; – Các phiếu hiệu quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có tương quan lấy tại hiện trường ; – Các hiệu quả thử nghiệm, thống kê giám sát, đo đạc, quan trắc mà nhà thầu thiết kế xây lắp đã triển khai tại hiện trường để xác lập chất lượng và khối lượng đối tượng người tiêu dùng cần nghiệm thu ; – Bản vẽ hoàn thành công việc ; – Nhật ký xây đắp, nhật ký giám sát của chủ góp vốn đầu tư và những tài liệu văn bản khác đã xác lập trong khi xây lắp có tương quan đến đối tượng người dùng nghiệm thu. c ) Có biên bản nghiệm thu nội bộ và phiếu nhu yếu nghiệm thu của nhà thầu kiến thiết thiết kế xây dựng khu công trình. 4.2.4 Nội dung và trình tự nghiệm thu : a ) Kiểm tra tại chỗ đối tượng người dùng nghiệm thu : việc làm thiết kế xây dựng, thiết bị lắp ráp tĩnh tại hiện trường ;

  Xem thêm: Biểu mẫu và hướng dẫn lập biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào

  b ) Kiểm tra những hồ sơ ghi ở mục 4.2.3 ; c ) Trong khi nghiệm thu, trường hợp thiết yếu hoàn toàn có thể triển khai thêm những việc làm kiểm định sau : – Kiểm tra sự tương thích giữa khối lượng, chất lượng những việc làm hoàn thành xong với số liệu ghi trong biên bản, tài liệu trình để nghiệm thu ; – Yêu cầu nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng người tiêu dùng nghiệm thu ở khu công trình để thí nghiệm bổ xung ; – Thử nghiệm lại đối tượng người tiêu dùng nghiệm thu ; – Kiểm tra mức độ đúng đắn của những Kết luận ghi trong biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị, mẫu sản phẩm sản xuất sẵn trước khi sử dụng, và những hiệu quả thí nghiệm có tương quan đến chất lượng đối tượng người tiêu dùng nghiệm thu do nhà thầu xây lắp thực thi và cung ứng. d ) Đối chiếu những hiệu quả kiểm tra với tài liệu phong cách thiết kế được duyệt, nhu yếu của những tiêu chuẩn kĩ thuật trình độ khác có tương quan, những tài liệu hướng dẫn hoặc những tiêu chuẩn kĩ thuật quản lý và vận hành thiết bị máy móc để nhìn nhận chất lượng. e ) Trên cơ sở nhìn nhận chất lượng ban nghiệm thu đưa ra Kết luận :

  Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình mới nhất

  Trường hợp thứ nhất: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản theo một trong các mẫu ghi ở phụ lục D và phụ lục E của tiêu chuẩn này;

  Trường hợp thứ hai: Không chấp nhận nghiệm thu khi các đối tượng thi công chưa xong, thi công sai hoặc có nhiều chỗ sai với thiết kế được duyệt, hoặc không đáp ứng được những yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan. Ban nghiệm thu lập biên bản (vào sổ nhật kí thi công) về nội dung sau:

  + Những việc làm phải làm lại ; + Những thiết bị phải lắp ráp lại ; + Những sai sót hoặc hư hỏng cần sửa lại ; + Thời gian làm lại, sửa lại ; + Ngày nghiệm thu lại. f ) Sau khi đối tượng người dùng đã được đồng ý nghiệm thu cần triển khai ngay những việc làm thiết kế xây dựng tiếp theo. Nếu dừng lại, thì tùy theo đặc thù việc làm và thời hạn dừng lại chủ góp vốn đầu tư hoặc đơn vị chức năng giám sát kiến thiết của chủ góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể xem xét và quyết định hành động việc nghiệm thu lại đối tượng người tiêu dùng đó. ”

  Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử không tải mới nhất

  Công trình thiết kế xây dựng phải được trấn áp chất lượng kiến thiết theo những pháp luật : – Phải thực thi kiểm tra, nghiệm thu chất lượng tại hiện trường tổng thể những loại vật tư, thiết bị, loại sản phẩm sản xuất sẵn trước khi sử dụng vào khu công trình ; – Mọi việc làm kiến thiết xây dựng đều phải kiểm tra, trấn áp chất lượng ngay trong khi đang thiết kế và phải thực thi nghiệm thu sau khi đã hoàn thành xong ; – Chưa có sự kiểm tra và gật đầu nghiệm thu của chủ góp vốn đầu tư hoặc đơn vị chức năng giám sát thiết kế thiết kế xây dựng của chủ góp vốn đầu tư thì nhà thầu thiết kế kiến thiết xây dựng không được triển khai xây đắp việc làm tiếp theo, bộ phận khu công trình kiến thiết xây dựng tiếp theo, tiến trình xây đắp kiến thiết xây dựng tiếp theo. – Chủ góp vốn đầu tư chủ trì tổ chức triển khai nghiệm thu hoàn thành xong khuôn khổ khu công trình thiết kế xây dựng, khu công trình thiết kế xây dựng để đưa vào sử dụng.

  3. Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật :

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ———

  Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu phần mềm và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

  … …., ngày … tháng … năm …

  BIÊN BẢN NGHIỆM THU KỸ THUẬT

  Số: (1)………………………

  Công trình/Hạng mục công trình: (2)…………

  Địa điểm xây dựng: ………

  I. THÀNH PHẦN: (3)

  1. Đại diện chủ góp vốn đầu tư – Ông / Bà : … … … … … … …. Chức vụ : … … … …

  Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng mới nhất

  2. Đại diện đơn vị chức năng xây đắp – Ông / Bà : … …. Chức vụ : … … … … 3. Đại diện đơn vị chức năng tư vấn phong cách thiết kế – Ông / Bà : … …. Chức vụ : … … … … … 4. Đại diện … … … … – Ông / Bà : … … …. Chức vụ : … … … …

  II. NỘI DUNG

  Trên cơ sở xem xét những hồ sơ, tài liệu tương quan và kiểm tra trong thực tiễn hiện trường những khuôn khổ khu công trình. Hội đồng nghiệm thụ thống nhất nhiết lập biên bản gồm những nội dung sau :

  Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy mới nhất

  1. Hồ sơ nghiệm thu công trình

  – Phương án cấp điện, Thỏa thuận đấu nối, Thỏa thuận phong cách thiết kế khu công trình ; – Hồ sơ phong cách thiết kế kỹ thuật xây đắp khu công trình ; – Các biên bản nghiệm thu việc làm, nghiệm thu bộ phận, khuôn khổ khu công trình ; – Bản vẽ hoàn thành công việc khu công trình ; – Hồ sơ giám sát thiết kế khu công trình ; Biên bản kiểm tra vật tư ; Biên bản thí nghiệm vật tư, thiết bị ; Tài liệu kỹ thuật của những thiết bị điện ( máy biến áp, thiết bị đo đếm, đóng cắt, bảo vệ …. ) – Biên bản nghiệm thu khối lượng giữa chủ góp vốn đầu tư và nhà thầu

  1. Thời gian xây dựng công trình (4)

  Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử có tải và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

  Bắt đầu : … … giờ … … … … .. ngày … … … .. tháng … … …. năm Kết thúc : … … giờ … … … … .. ngày … … … .. tháng … … …. năm Tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

  3. Nội dung nghiệm thu công trình

  3.1. Phần đường dây : 3.2. Phần thiết bị cao thế, vỏ trạm, tiếp địa trạm 3.3. Phần máy biến áp 3.4. Phần những thiết bị đo đếm

  Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình mới nhất

  4. Kết luận của hội đồng nghiệm thu

  5. Các tồn tại – kiến nghị

  … …

  NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  ( Ký và ghi rõ họ tên ) …

  NHÀ THẦU THIẾT KẾ

  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu tiếng Anh, biên bản nghiệm thu song ngữ

  ( Ký và ghi rõ họ tên )

  CHỦ ĐẦU TƯ

  ( Ký và ghi rõ họ tên )

  NHÀ THẦU THI CÔNG

  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

  ( Ký và ghi rõ họ tên )

  4. Hướng dẫn soạn thảo biên bản :

  ( 1 ) Ghi rõ tên biên bản nghiệm thu thu kỹ thuật số bao nhiêu ; ( 2 ) Ghi rõ tên khu công trình, khuôn khổ khu công trình được nghiệm thu kỹ thuật ; ghi rõ khu vực kiến thiết xây dựng ;

  Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu tư vấn giám sát và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

  ( 3 ) Về thành phần nghiệm thu : ghi rõ đại diện thay mặt chủ góp vốn đầu tư họ và tên, chức vụ ; đại diện thay mặt đơn vị chức năng xây đắp họ và tên, chức vụ ; đại diện thay mặt đơn vị chức năng tư vấn phong cách thiết kế họ và tên, chức vụ ; ( 4 ) Ghi rõ thời hạn kiến thiết xây dựng khu công trình : ghi rõ thời hạn mở màn và thời hạn kết thúc, khu vực .

  Cuối cùng là ký tên xác nhận biên bản, những bên xác nhận lại nội dung biên bản và ký tên, biên bản sẽ không hề sửa đổi cả về nội dung lẫn hình thức cho nên vì thế biên bản phải được những bên xác nhận.

   Source: https://vh2.com.vn
   Category : Công Nghệ