Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Báo cáo thực tập công tác văn thư tại cơ quan thực tập

Đăng ngày 30 August, 2022 bởi admin
Viết thuê ngành văn thư lưu trữ

Công tác văn thư là gì ?

Công tác văn thư: bao gồm các công việc về soạn thảo, ký, ban hành văn bản; quản lý, lưu trữ văn bản và các tài liệu khác hình thành trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật.

Viết thuê ngành văn thư lưu trữ

Đề tài : Thực hiện công tác làm việc văn thư tại cơ quan thực tập

Đề tài: Thực hiện công tác văn thư tại cơ quan thực tập. Đây là một trong những Đề tài viết báo cáo thực tập mà Luận Văn Luật muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên ngành Văn Thư Lưu Trữ. Do tính chất công việc đặc thù và quan trọng nên ngành Văn thư lưu trữ rất được coi trọng song, nhưng không được như các ngành Quản trị kinh doanh, Luật, kế toán,…

Vì thế, những đề tài viết báo cáo cũng khá ít được chia sẻ rộng ở các trang website. Nếu bạn nào đang còn mãi kiếm tìm đề tài viết bài thì tuyệt đối không nên bỏ qua Đề cương chi tiết báo cáo thực tập Văn thư lưu trữ với đề tài. Thực hiện công tác văn thư tại cơ quan thực tập. Các bạn tham khảo và chỉnh sửa thêm theo yêu cầu GVHD để đề cương chi tiết đúng yêu cầu qui định nhé!

Chương 1 : Giới thiệu chung về đơn vị chức năng thực tập

 • 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị thực tập.
 • 1.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị thực tập.
 • 1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý của đơn vị thực tập.
 • 1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị thực tập.
 • 1.5 Kết quả hoạt động về công tác văn thư của đơn vị thực tập trong 3 năm gần đây.
 • 1.6 Đánh giá rút ra những thuận lợi, khó khăn của đơn vị thực tập.

Tiểu kết chương 1 

Chương 2. Thực tiễn công tác làm việc văn thư tại cơ quan, đơn vị chức năng thực tập

2.1 Thực tiễn công tác văn thư tại cơ quan, đơn vị

 • 2.1.1. Công tác soạn thảo và ban hành văn bản
 • 2.1.2. Công tác tổ chức quản lý văn bản
  • 2.1.2.1. Công tác tổ chức quản lý, giải quyết văn bản đi
  • 2.1.2.2. Công tác tổ chức quản lý văn bản đến
 • 2.1.3. Công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan
 • 2.1.4. Công tác quản lý và sử dụng con dấu

2.2 Nhận xét chung

 • 2.2.1. Ưu điểm
 • 2.2.2. Hạn chế
 • 2.2.3. Nguyên nhân tồn tại

Tiểu kết chương 2 (NẾU CÓ)

Xem thêm: Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật ĐIỂM CAO

Chương 3. Giải pháp và yêu cầu nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao công tác làm việc văn thư tại cơ quan, đơn vị chức năng

3.1 Giải pháp.

 • 3.1.1. Đối với công tác soạn thảo văn bản
  • 3.1.1.1 Đảm bảo về trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản
  • 3.1.1.2. Xác định rõ thẩm quyền ban hành văn bản
  • 3.1.1.3. Đảm bảo hiệu lực pháp lý (về nội dung và thể thức) của văn bản
  • 3.1.1.4. Thực hiện  tốt công  tác kiểm  tra và  xử  lý văn bản vi phạm pháp luật
  • 3.1.1.5. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác soạn thảo và quản lý văn bản
 • 3.1.2. Đối với công tác tổ chức quản lý văn bản
  • 3.1.2.1. Đối với công tác tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi
  • 3.1.2.2. Đối với công tác tổ chức quản lý  văn bản đến
 • 3.1.3. Đối với công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan
 • 3.1.4. Đối với công tác quản lý và sử dụng con dấu

3.2 KIẾN NGHỊ.

 • 3.2.1 Đối với cơ quan thực tập
 • 3.2.2 Đối với nhà trường.

Tiểu kết chương 3 (nếu có)

Source: https://vh2.com.vn
Category : Lưu Trữ VH2