Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Phác đồ điều trị Tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe Bộ Y Tế

Đăng ngày 26 June, 2022 bởi admin

Khái niệm truyền thông và giáo dục sức khỏe 

Theo Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) Sức khỏe là một trạng thái tự do tổng lực về sức khỏe thể chất, niềm tin xã hội chứ không chỉ là không có bệnh hay thương tật ”. Sức khỏe là vốn quí nhất của con người, là tác nhân cơ bản trong hàng loạt sự tăng trưởng của xã hội. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tác động đến sức khỏe của mỗi người : yếu tố Xã hội, Văn hóa, kinh tế tài chính, thiên nhiên và môi trường và yếu tố sinh học như di truyền sức khỏe thể chất. Muốn có sức khỏe tốt phải tạo ra thiên nhiên và môi trường sống lành mạnh và yên cầu có sự tham gia của mỗi cá thể, mái ấm gia đình và hội đồng cho những hoạt động giải trí bảo vệ và nâng cao sức khỏe, tăng cường công tác làm việc Truyền thông giáo dục sức khoẻ ( TT – GDSK ) là giải pháp quan trọng giúp dân cư có kiến thức và kỹ năng về sức khỏe, bảo vệ và nâng cao sức khỏe
TT – GDSK đã được đề cập đến trong những tài liệu của Tổ chức Y tế quốc tế. Sự tập trung chuyên sâu của TT – GDSK là vào lý trí, tình cảm và những hành vi nhằm mục đích biến hóa hành vi có hại, triển khai hành vi có lợi mang lại đời sống khỏe mạnh, hữu dụng. TT – GDSK cũng là phương tiện đi lại nhằm mục đích tăng trưởng ý thức con người, phát huy niềm tin tự lực cánh sinh trong xử lý yếu tố sức khỏe của cá thể và hội đồng. TT – GDSK không phải chỉ là cung ứng thông tin hay nói với mọi người những gì họ cần làm cho sức khỏe của họ mà là quy trình phân phối kỹ năng và kiến thức, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện về thiên nhiên và môi trường để nâng cao nhận thức, quy đổi thái độ về sức khỏe và thực hành thực tế hành vi sức khỏe lành mạnh .

TT- GDSK là làm cho mọi người từ bỏ các hành vi có hại và thực hành các hành vi có lợi cho sức khỏe, đây là một quá trình lâu dài, cần phải tiến hành theo kế hoạch, kết hợp nhiều phương pháp khác nhau, với sự tham gia của ngành y tế và các ngành khác. Trong TT- GDSK chúng  ta quan tâm nhiều đến vấn đề là làm thế nào để mọi người hiểu được các yếu tố có lợi và yếu tố có hại cho sức khỏe, từ đó khuyến khích, hỗ trợ nhân dân thực hành hành vi có lợi cho sức khỏe và từ bỏ các hành vi có hại cho sức khỏe. 

Mục đích của truyền thông-giáo dục sức khỏe 

Là phương pháp truyền đạt và hướng dẫn cho các đối tượng tham dự có kiến thức có thể: tự chăm sóc bản thân và gia đình, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của cộng đồng bằng những nỗ lực của chính bản thân mình. Cụ thể là: 

Tự quyết định hành động và có nghĩa vụ và trách nhiệm về những hoạt động giải trí và giải pháp bảo vệ sức khỏe của mình .
Tự giác chấp hành và duy trì những lối sống lành mạnh, từ bỏ những thói quen, tập quán có hại cho sức khỏe .
Biết sử dụng những dịch vụ y tế hoàn toàn có thể có được để xử lý những nhu yếu sức khỏe và những yếu tố sức khỏe của mình .

Tác động của truyền thông giáo dục sức khỏe

Thay đổi hành vi sức khỏe

Thay đổi hành vi sức khỏe, tạo lập hành vi có lợi cho sức khỏe là thực chất quyết định hành động trong GDSK. Nội dung cụ thể trình diễn trong bài hành vi sức khỏe, quy trình đổi khác hành vi sức khỏe riêng .

Giáo dục sức khỏe là một quá trình truyền thông

GDSK là một quy trình truyền thông, gồm có những ảnh hưởng tác động tương hỗ thông tin hai chiều giữa người GDSK và đối tượng người tiêu dùng được GDSK ( sơ đồ l ) .

Sơ đồ 1 : Mối tương quan giữa người TT – GDSK và người được TT – GDSK Tác động của Truyền thông giáo dục sức khoẻ ( TT – GDSK ) là quy trình ảnh hưởng tác động có mục tiêu, có kế hoạch đến tâm lý và tình cảm của con người, nhằm mục đích nâng cao kiến thức và kỹ năng, đổi khác thái độ và thực hành thực tế hành vi lành mạnh để bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho những cá thể, mái ấm gia đình và hội đồng .
Hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tác động ảnh hưởng vào 3 nghành nghề dịch vụ của đối tượng người tiêu dùng được TT-GDSK : Kiến thức của đối tượng người dùng về yếu tố sức khoẻ, thái độ của đối tượng người dùng với yếu tố sức khỏe, thực hành thực tế hay cách ứng xử của đối tượng người tiêu dùng để xử lý yếu tố sức khỏe, nhằm mục đích bảo vệ và nâng cao sức khỏe .

Các quy định tổ chức thực hiện truyền thông, giáo dục sức khỏe

Điều 4 Thông tư 07/2011 / TT-BYT phát hành ngày 26 tháng 01 năm 2011 hướng dẫn công tác làm việc điều dưỡng về chăm nom người bệnh trong bệnh viện qui định về công tác làm việc Tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khỏe, để triển khai được trách nhiệm cần có những pháp luật đơn cử .

Đối với bệnh viện 

Có lao lý và tổ chức triển khai những hình thức tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khỏe tương thích .
Người bệnh nằm viện được điều dưỡng viên, hộ sinh viên tư vấn, giáo dục sức khỏe, hướng dẫn tự chăm nom, theo dõi, phòng bệnh trong thời hạn nằm viện và sau khi ra viện .
Có bộ tài liệu GDSK đã được trải qua hội đồng khoa học của bệnh viện để sử dụng cho công tác làm việc TT – GDSK trong toàn bệnh viện .
Có chương trình tập huấn cho ĐDV, HSV về TT-GDSK .
Cung cấp không thiếu những phương tiện đi lại Giao hàng cho công tác làm việc GDSK .
Qui định thời hạn triển khai trong toàn bệnh viện .
Kiểm tra, nhìn nhận việc thực thi công tác làm việc TT-GDSK .
Có những hình thức khen thưởng so với những tập thể và cá thể thực thi tốt .

Đối với khoa

Thực hiện khá đầy đủ những qui định của bệnh viện
Có lịch phân công nhân viên triển khai những buổi TT-GDSK
Cung cấp khá đầy đủ những phương tiện đi lại, tài liệu ship hàng cho công tác làm việc TT-GDSK
Tổ chức môi trường tự nhiên thực thi TT-GDSK hiệu suất cao
Có bảng kiểm nhìn nhận nhận thức, kiến thức và kỹ năng của người tham gia sau mỗi buổi thực thi TT-GDSK
Tổng kết nhìn nhận hàng tháng và đề xuất kiến nghị những hình thức khen thưởng những cá thể triển khai tốt

Các phương pháp truyền thông giáo dục sức khỏe

Phương pháp tt-gdsk gián tiếp

Là chiêu thức mà người làm giáo dục không tiếp xúc trực tiếp với đối tượng người tiêu dùng giáo dục, những nội dung được chuyển tải tới đối tượng người tiêu dùng trải qua những phương tiện thông tin đại chúng. Đây là chiêu thức lúc bấy giờ vẫn được sử dụng khá thoáng đãng trên quốc tế cũng như ở nước ta .
Phương pháp này có tính năng tốt khi tất cả chúng ta cung ứng, truyền bá những kỹ năng và kiến thức thường thì về bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân một cách có mạng lưới hệ thống. Tuy nhiên, giải pháp này yên cầu phải góp vốn đầu tư bắt đầu, người sử dụng có kỹ thuật cao để quản lý và vận hành, sử dụng những phương tiện đi lại. Phải kiến thiết xây dựng kế hoạch khá ngặt nghèo, phối hợp với những ban ngành đoàn thể có tương quan để đưa chương trình TT-GDSK vào thời hạn hài hòa và hợp lý .
Phương pháp gián tiếp đa phần là quy trình thông tin một chiều, do đó thường tác động ảnh hưởng đến bước một là nhận ra yếu tố mới và bước hai là chăm sóc đến hành vi mới trong quy trình đổi khác hành vi sức khoẻ. Các phương tiện thông tin đại chúng thường được sử dụng trong giải pháp giáo dục sức khoẻ gián tiếp là :
Đài phát thanh
Vô tuyến truyền hình – Video
Tài liệu in ấn ( Báo, tạp chí ; Pano, áp phích ; Tranh lật hay sách lật ; Tờ rơi )
Bảng tin

Phương pháp tt-gdsk trực tiếp 

Cán bộ triển khai giáo dục sức khoẻ trực tiếp tiếp xúc với đối tượng người dùng giáo dục sức khoẻ. Người giáo dục hoàn toàn có thể nhanh gọn nhận được những thông tin phản hổi từ đối tượng người dùng giáo dục nên tính kiểm soát và điều chỉnh cao trong chiêu thức này. Thực hiện TT-GDSK trực tiếp luôn có hiệu suất cao tốt nhất trong việc trợ giúp đối tượng người tiêu dùng học kỹ năng và kiến thức và biến hóa hành vi .

Đối tượng cần được TT-GDSK là:

Mọi thành viên trong hội đồng, trong xã hội ;
Người bệnh và người chăm nom người bệnh trong bệnh viện và cơ sở y tế .

Để thực hiện tốt phương pháp này, người làm TT-GDSK cần phải có:

Kiến thức tương thích với nghành nghề dịch vụ mình giáo dục ;
Phương pháp GDSK tương thích với đối tượng người dùng cần giáo dục ;
Lòng kiên trì ;
Tính thuyết phục ;
Phương pháp TT-GDSK trực tiếp hoàn toàn có thể phối hợp với những phương tiện đi lại giáo dục sức khoẻ gián tiếp để nâng cao hiệu suất cao của buổi TT-GDSK .

Hướng dẫn tổ chức một buổi truyền thông– giáo dục sức khỏe

Chuẩn bị trước khi tt-gdsk 

Chuẩn bị địa điểm thực hiện

Lựa chọn khu vực yên tĩnh, thoáng mát, dễ nhìn, dễ nghe, đủ chỗ ngồi cho những đối tượng người tiêu dùng. Đảm bảo đủ những yếu tố vật lý như ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ trong phòng

Chuẩn bị về phía người nghe

Số lượng người nghe : tuỳ theo chủ đề, nhưng không nên quá đông ( 15-20 người ) .
Thông báo cho người nghe về mục tiêu và nội dung của buổi trò chuyện giáo dục sức khoẻ .
Khuyến khích mọi người tham gia rất đầy đủ .

Chuẩn bị về phía cán bộ thực hiện TT-GDSK

Xác định chủ đề : nên tìm hiểu và khám phá trước những đối tượng người tiêu dùng tham gia để lựa chọn chủ đề tương thích .
Lựa chọn chiêu thức trình diễn tương thích, nên sử dụng tranh vẽ, quy mô minh hoạ .
Sắp xếp thời hạn hài hòa và hợp lý. Thời gian của buổi chuyện trò giáo dục sức khoẻ tại khoa / phòng nên lê dài khoảng chừng 15 – 20 phút .
Chuẩn bị không thiếu hình ảnh và dụng cụ minh hoạ. Nên chuẩn bị sẵn sàng 1 số ít ví dụ đơn cử để vật chứng, làm rõ nội dung trình diễn .
Trang phục chỉnh tề, tương thích .
Chuẩn bị kỹ nội dung theo trình tự lôgic của yếu tố. Phải có kiến thức và kỹ năng sâu và không thiếu tương quan đến nội dung của buổi chuyện trò .
Nên xuất hiện tại khu vực tổ chức triển khai buổi trò chuyện giáo dục sức khoẻ trước 10 – 15 phút để kiểm tra lại những trang thiết bị ship hàng cho buổi trò chuyện .

Thực hiện tt-gdsk

Cách bắt đầu nói chuyện 

Người triển khai TT-GDSK Chào hỏi, làm quen với mọi người
Giới thiệu bản thân. Có thể mời người nghe tự trình làng về mình để tạo không khí thân thương .
Giới thiệu chủ đề của buổi trò chuyện. Nêu quyền lợi và tầm quan trọng của buổi chuyện trò để tạo sự quan tâm theo dõi của người nghe .
Nêu rõ tiềm năng mà người nghe cần đạt được sau buổi trò chuyện .
Chỉ nên khởi đầu khi người nghe đã tĩnh mịch. Nên khởi đầu bằng những yếu tố mà người nghe đã biết .

Cán bộ thực hiện TT-GDSK

Nói to, rõ ràng để mọi người tham gia nghe được .
Kết hợp ngôn từ bằng lời và ngôn từ không lời khi trò chuyện để lôi cuốn sự chú ý quan tâm của đối tượng người tiêu dùng, ngôn từ đơn thuần, dễ hiểu .
Quan sát, bao quát diễn biến của người tham gia để kiểm soát và điều chỉnh cách trình diễn cho hài hòa và hợp lý hơn .
Tập trung nhấn mạnh vấn đề những nội dung trọng tâm của vấn để mà đối tượng người dùng cần phải ghi nhận, không nên nói nhiều nội dung ngoài lề, không quan trọng .
Nên tích hợp 1 số ít phương tiện đi lại tương hỗ trong khi trình diễn để chủ đề dễ hiểu, dễ nhớ hơn như sử dụng tranh vẽ, hiện vật và quy mô minh hoạ. – Nêu những ví dụ đơn cử sát với thực tiễn mà đối tượng người tiêu dùng hoàn toàn có thể cảm nhận được ( tốt nhất là lấy ví dụ ngay trong bệnh viện hay ở địa phương của đối tượng người dùng tham gia ) .
Đặt ra câu hỏi để hỏi và khám phá thêm nguyện vọng của người nghe nhằm mục đích đổi khác không khí của buổi chuyện trò .
Dùng những từ ngữ đơn thuần, dễ hiểu, câu nói ngắn gọn, xúc tích. Hạn chế dùng những thuật ngữ về y tế, từ trình độ khó hiểu .
Trình bày theo lôgic của yếu tố đặt ra .
Sau mỗi nội dung nên tóm tắt những điểm cốt lõi nhất và chuyển sang nội dung tiếp theo hài hòa và hợp lý .
Nếu có nội dung thực hành thực tế nên để đối tượng người dùng thực hành thực tế lại ( ví dụ cách pha ORS, cách cho trẻ uống thuốc … ) .
Tránh một số ít khuynh hướng hoàn toàn có thể xảy ra trong khi trò chuyện .
Không chăm sóc đến thái độ và sự lắng nghe của đối tượng người tiêu dùng tham gia .
Nói lan man theo cảm hứng, không đi vào trọng tâm đã sẵn sàng chuẩn bị, không dữ thế chủ động về thời hạn .
Nói trùng lặp nội dung .
Không có thời cơ cho đối tượng người tiêu dùng tham gia nêu câu hỏi .
Phê phán hay chỉ trích những thắc mắc, quan điểm không tương thích mà những đối tượng người tiêu dùng nêu ra làm cho họ cảm thấy bị xúc phạm .
Phân bố thời hạn chuyện trò không cân đối .
Kết thúc yếu tố hấp tấp vội vàng, không hài hòa và hợp lý .

Kết thúc nói chuyện sức khoẻ

Tóm tắt nội dung của buổi trò chuyện, nêu những nội dung chính mà đối tượng người dùng cần nhớ, cần làm .
Động viên và cảm ơn những người tham gia, người tổ chức triển khai ( nếu có ) .
Có thể liên tục trao đổi với một số ít đối tượng người dùng nhằm mục đích làm rõ những quan điểm, những câu hỏi riêng của đối tượng người dùng mà họ chưa có điều kiện kèm theo phát biểu .
Tạo điều kiện kèm theo liên tục gặp gỡ, trợ giúp đối tượng người tiêu dùng nếu có nhu yếu .

phụ lục 1 bảng đánh giá người thực hiện tt – gdsk

Đối tượng tham gia : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Người triển khai : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chủ đề : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Thời gian triển khai … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Địa điểm thực thi … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

TT

Nội dung

Chưa thực hiện

Có thực hiện

Ghi chú

Chưa đạt

Đạt

Tốt

Chuẩn bị trước khi thực hiện

1 Chuẩn bị thiên nhiên và môi trường
2 Chuẩn bị người nghe
3 Chuẩn bị người triển khai TT-GDSK

Thực hiện TT-GDSK

4 Bắt đầu hấp hẫn
5 Chào hỏi, làm quen với đối tượng người dùng

 

6 Người trò chuyện trình làng về mình
7 Giới thiệu chủ đề trò chuyện, tạo sự quan tâm của người nghe
8 Nêu rõ tiềm năng của buổi TTGDSK
9 Nói đủ to để mọi người nghe rõ
10 Trình bày nội dung chính thích hợp với chủ đề
11 Quan sát bao quát được đối tượng người dùng nghe
12 Sử dụng ngôn từ đơn thuần, dễ hiểu
13 Sử dụng những tài liệu, phương tiện đi lại thích hợp
14 Nêu ví dụ minh hoạ cho người nghe dễ hiểu
15 Kết hợp sử dụng ngôn từ không lời
16 Tạo điều kiện kèm theo để người nghe đặt câu hỏi
17 Trả lời những câu hỏi của người nghe ngắn gọn, đủ ý
18 Tóm tắt nội dung mấu chốt từng phần trình diễn
19 Tạo thời cơ cho người nghe thực hành thực tế lại nếu có nội dung thực hành thực tế

Kết thúc nói chuyện sức khoẻ

20 Tóm tắt hàng loạt chủ đề đàm đạo
21 Nhấn mạnh những điểm cần nhớ, cần làm
22 Cảm ơn người nghe và người tổ chức triển khai
23 Tạo điều kiện kèm theo liên tục tương hỗ đối tượng người dùng

Tài liệu tham khảo

Tổ chức Y tế quốc tế, 1998. Giáo dục sức khỏe, Geneva .
Trung tâm tuyên truyền bảo vệ sức khỏe – Bộ Y tế, 1993. Giáo trình cơ bản về giáo dục sức khỏe, Thành Phố Hà Nội .
Trường Cán bộ quản trị Y tế, 2000 Giáo dục sức khỏe và nâng cao sức khỏe. Nhà xuất bản Y học, Thành Phố Hà Nội .
Bộ môn y học hội đồng, trường Đại học Y Thái nguyên, 2004. Truyền thông – Giáo dục sức khỏe, Thái nguyên .
Trung tâm tuyên truyền bảo vệ sức khỏe – Bộ Y tế, 2000. Giáo trình cơ bản về giáo dục sức khỏe. Hà nội .
Khoa y tế công cộng-Trường Đại học y Hà nội, 2007. Tài liệu truyền thông GDSK, Hà nội .
Bộ Y tế, 1993. Giáo trình cơ bản về giáo dục sức khỏe, Hà nội .
Bệnh viện Nhi TW, 2007. Tài liệu giáo dục sức khỏe, Hà nội .

TS.Nguyễn Văn Hiến và cộng sự, 2008. Giáo trình giảng dạy Truyền thông giáo dục sức khoẻ của Bộ môn Giáo dục sức khoẻ, Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.

Bộ Y tế, 2010. Giáo trình “ Phương pháp sư phạm cơ bản cho giảng viên những cơ sở đào tạo và giảng dạy liên tục ” của Bộ Y tế, TP.HN .
World Health Organnization, 1998. Education for Health : A Manual on Health Education in Primary Health Care, England .