Networks Business Online Việt Nam & International VH2

[Sách Giải] ✅ Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 1 (có đáp án): Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống – Sách Giải – Học Online Cùng https://vh2.com.vn

Đăng ngày 20 March, 2023 bởi admin

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Câu 1: Trong giao tiếp, con người diễn đạt tư tưởng, tình cảm và truyền thông tin cho nhau bằng:

A. Một phương tiện đi lại thông tin

B. Hai phương tiện thông tin

C. Nhiều phương tiện đi lại thông tin
D. Không sử dụng phương tiện đi lại thông tin nào .

Đáp án: Đáp án: C.

Vì những phương tiện đi lại đó như : lời nói, cử chỉ, chữ viết, hình vẽ, …

Câu 2: Trong bản vẽ kĩ thuật thể hiện:

A. Kích thước
B. Yêu cầu kĩ thuật
C. Vật liệu
D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 3: Tìm đáp án sai: Người công nhân căn cứ theo bản vẽ để?

A. Chế tạo
B. Thiết kế
C. Lắp ráp
D. Thi công

Đáp án: B

Vì phong cách thiết kế được thực thi trước khi người công nhân sản xuất, lắp ráp, thiết kế .

Câu 4: Bản vẽ kĩ thuật là phương tiện thông tin dùng trong:

A. Sản xuất
B. Đời sống
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai

Đáp án: C

Câu 5: Theo em, tại sao mỗi chiếc máy hoặc thiết bị, nhà sản xuất có kèm theo bản hướng dẫn sử dụng?

A. Tăng hiệu suất cao sử dụng mẫu sản phẩm
B. Giúp sử dụng mẫu sản phẩm bảo đảm an toàn
C. Giúp sử dụng loại sản phẩm bảo đảm an toàn và hiệu suất cao
D. Giúp sử dụng loại sản phẩm bảo đảm an toàn hoặc hiệu suất cao

Đáp án: C

Câu 6: Bản vẽ kĩ thuật được sử dụng trong lĩnh vực nào?

A. Cơ khí

B. Điện lực
C. Kiến trúc
D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Vì nghành nghề dịch vụ cơ khí có bản vẽ lắp ráp cụ thể, nghành điện lực có bản vẽ sơ đồ mạch điện, nghành kiến trúc có bản vẽ phong cách thiết kế nhà, …

Câu 7: Bản vẽ kĩ thuật vẽ bằng:

A. Tay
B. Dụng cụ vẽ
C. Máy tính điện tử
D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 8: Chọn phát biểu sai:

A. Học vẽ kĩ thuật sẽ tác động ảnh hưởng không tốt tới những môn khoa học – xã hội khác
B. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào sản xuất
C. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào đời sống
D. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào sản xuất và đời sống

Đáp án: A

Vì học vẽ kĩ thuật tạo điều kiện kèm theo giúp học tốt những môn khoa học – kĩ thuật khác

Câu 9: Tại sao nói bản vẽ kĩ thuật là “ngôn ngữ” chung dùng trong kĩ thuật?

A. Vì dựa vào bản vẽ kĩ thuật, người công nhân trao đổi thông tin với nhau
B. Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để sản xuất mẫu sản phẩm
C. Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để lắp ráp mẫu sản phẩm
D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 10: Chọn đáp án đúng: lĩnh vực không sử dụng bản vẽ kĩ thuật là:

A. Quân sự

B. Giao thông
C. Xây dựng
D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Đáp án: D

Vì cả 3 lĩnh vực trên đều sử dụng bản vẽ kĩ thuật

Source: https://vh2.com.vn
Category : Công Nghệ