Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị là gì?

Đăng ngày 19 August, 2023 bởi admin

Tờ trình đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị là gì?

– Lê-nin đã định nghĩa ” Vật chất là phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm xúc, được cảm xúc của tất cả chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và sống sót không chịu ràng buộc vào cảm xúc ” .
– Hiểu một cách đơn thuần thì cơ sở vật chất, thiết bị là những công cụ ship hàng cho việc làm, đời sống hằng ngày. Ví dụ như máy tính, điện thoại thông minh, nhà cửa, bàn và ghế, điều hòa, máy chiếu, xe cộ, …
– Vì đây là những loại gia tài có giá trị sử dụng và bị khấu hao theo thời hạn nên không hề tránh việc sử dụng lâu bền hơn sẽ phát sinh hư hỏng, sửa chữa. Đặc biệt nếu đó là gia tài chung trong những cơ quan thuộc nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, trong những phòng ban / bộ phận trong những công ty, doanh nghiệp khi cần xin kinh phí đầu tư để sửa chữa những cơ sở vật chất, thiết bị bị hư hỏng cần làm tờ trình để gửi lên những cấp có thẩm quyền xét duyệt. Tờ trình ý kiến đề nghị sửa chữa là tờ trình được những cơ quan, tổ chức triển khai tiến hành lập ra và gửi lên cơ quan cấp trên để ý kiến đề nghị về việc được sửa chữa lại cơ sở vật chất .

– Trong tờ trình để nghị sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị cần nêu rõ nội dung đề nghị sửa chữa, dự kiến hoàn thành xong, dự kiến kinh phí đầu tư và cơ bản sẽ có những thông tin sau:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ, tên cơ quan, cơ quan, số tờ trình, ngày tháng năm lập tờ trình ;
+ Tiêu đề tờ trình ( Ví dụ : Tờ trình ý kiến đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị ) ;
+ tin tức kính gửi đến đơn vị chức năng cấp trên có thẩm quyền phê duyệt tờ trình đề xuất sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị ;
+ Các địa thế căn cứ để lập tờ trình xin kinh phí đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị ;
+ Lý do xin kinh phí đầu tư và kinh phí đầu tư cần xin ( nếu có ) ;

+ tin tức chi tiết cụ thể về những hư hỏng cần sửa chữa như : cần thay mạng lưới hệ thống hành lang cửa số phòng học ; thay nền, quét vôi ; sửa chữa nâng cấp cỗ máy máy tính, sửa chữa máy móc Giao hàng sản xuất, …
+ Chữ ký của chỉ huy đơn vị chức năng, trưởng bộ phận đề xuất trợ giúp kinh phí đầu tư sửa chữa .
– Trong nội dung mẫu tờ trình ý kiến đề nghị sửa chữa sẽ có hai phần nội dung chính là thông tin về tình hình tình hình cơ sở vật chất, thiết bị hiện tại của đơn vị chức năng tính năng và nhu yếu đề xuất sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị. Ở mỗi nội dung đều phải ghi rõ tình hình, khuôn khổ, nhu yếu, dự trù kinh phí đầu tư góp vốn đầu tư và nguồn kinh phí đầu tư góp vốn đầu tư. Tùy vào vị trí, tính năng, trách nhiệm của từng đơn vị chức năng tính năng, của từng cơ quan ban ngành đoàn thể dự thảo sẽ nêu rõ kinh phí đầu tư góp vốn đầu tư để tiến hành sửa chữa những cơ sở vật chất, thiết bị. Bên cạnh đó trong mẫu tờ trình ý kiến đề nghị sửa chữa cần phải thống kê chi tiết cụ thể đơn cử tổng nguồn kinh phí đầu tư góp vốn đầu tư cần cho việc sửa chữa, mức hoạt động giải trí những cơ quan cấp trên tương hỗ là bao nhiêu để những đơn vị chức năng tính năng này nắm được và tiến hành xử lý và giải quyết và xử lý theo đúng pháp lý. Ngoài ra, thời hạn tiến hành và triển khai xong xong cũng cần ghi rõ ràng, đơn cử để những đơn vị chức năng tính năng có phương hướng thực thi .

– Đối với những cơ sở vật chất, thiết bị thuộc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý, phê duyệt thì phải thực hiện theo chủ trương về sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất (nếu có). Việc giao dự toán kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, thiết bị phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

– Một số quan tâm khi viết tờ trình đề xuất sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị :
+ Nội dung của đối tượng người tiêu dùng chụp ảnh tờ trình đề xuất sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị phải được lý giải khoa học, đơn cử, nội dung chuẩn xác. Việc đấy sẽ khiến cấp trên thuận tiện chớp lấy đúng nội dung nhu yếu để quyết định hành động về việc phê duyệt ý kiến đề nghị việc làm sửa chữa cho đơn vị chức năng tổ chức triển khai đấy hay không .
+ Đơn vị viết tờ trình ý kiến đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị nên có nguyên do chính đáng cho việc đề xuất của mình và trình diễn đơn cử nội dung cần tương hỗ cho mỗi khuôn khổ sửa chữa .
+ Để xin kinh phí đầu tư được duyệt ngoài thông tin chuẩn theo văn bản thì cần phải kèm theo những chứng từ, hóa đơn, phiếu xuất kho, … thiết yếu chứng tỏ cho số tiền đã sử dụng .
+ Khi tờ trình xin ý kiến đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị có dấu xác nhận và chữ ký của thủ trưởng cơ quan .
+ Thường là thời hạn xét duyệt tờ trình sẽ trong thời hạn đơn cử, mặc dầu vậy nhờ vào vào những số yếu tố khách quan khác như ngân sách lớn hay nhỏ, cần những bộ phận nào khác trải qua hay không mà kiểm soát và điều chỉnh thời hạn tương thích để không bị tác động ảnh hưởng đến những hoạt động giải trí khác .

+ Còn về phía đơn vị chức năng, đơn vị chức năng có công dụng xử lý cần rất nhanh tiếp đón thông tin, cử thanh tra coi xét tình hình thực tiễn tại mỗi cơ quan rồi mới xem xét đến việc xét duyệt tờ trình ý kiến đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị được không .

+ Tránh việc lợi dụng tờ trình để xin hỗ trợ tiền vào những mục tiêu không chính đáng, trục lợi cá nhân, tham nhũng gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Source: https://vh2.com.vn
Category : Sửa Chữa