Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Các loại thủ tục hành chính mới nhất hiện nay

Đăng ngày 30 August, 2022 bởi admin

Thủ tục hành chính là trình tự, phương pháp xử lý việc làm của cơ quan hành chính Nhà nước. Theo pháp luật, lúc bấy giờ có những loại thủ tục hành chính nào ?

Tùy thuộc vào tiêu chuẩn xác lập mà thủ tục hành chính được phân thành những loại hầu hết sau đây :

Theo đối tượng người dùng quản trị của Nhà nước

Các thủ tục hành chính được thiết kế xây dựng cho từng nghành và được phân loại theo cơ cấu tổ chức, công dụng như :- Thủ tục ĐK kinh doanh thương mại ;- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ;- Thủ tục làm hộ chiếu ;- Thủ tục cấp Giấy phép kiến thiết xây dựng ;- Thủ tục hộ khẩu …

Theo việc làm của cơ quan Nhà nước

Các thủ tục hành chính này được phân loại theo hoạt động giải trí đơn cử của cơ quan Nhà nước. Theo cách này thủ tục hành chính gồm có :- Thủ tục trải qua và phát hành văn bản như Thủ tục trải qua và phát hành văn bản hành chính, quyết định hành động hành chính ;- Thủ tục tuyển dụng cán bộ, công chức ;- Thủ tục khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức .

Các loại thủ tục hành chính lúc bấy giờ ( Ảnh minh họa )

Theo tính năng trình độ

Các cơ quan chuyên môn thực hiện các hoạt động nội bộ phải đảm bảo những thủ tục cần thiết theo yêu cầu chung. Theo đó, có các loại thủ tục hành chính sau:

– Thủ tục thuế, phí, lệ phí ;- Thủ tục cung ứng thông tin ;- Thủ tục hải quan ;- Thủ tục kiểm tra phòng cháy chữa cháy ;- Thủ tục kiểm tra an toàn lao động …

Theo quan hệ công tác làm việc

Thủ tục hành chính nội bộ :

Thủ tục hành chính nội bộ là thủ tục triển khai những việc làm nội bộ trong cơ quan Nhà nước, trong mạng lưới hệ thống cơ quan Nhà nước .Thủ tục hành chính nội bộ thường là những thủ tục :- Thủ tục phát hành quyết định hành động quy phạm ;- Thủ tục phát hành quyết định hành động nội bộ riêng biệt ;- Thủ tục chỉ định cán bộ …Các thủ tục này biểu lộ quan hệ giữa chỉ huy với nhân viên cấp dưới ; quan hệ hợp tác, phối hợp giữa những cơ quan cùng cấp .

Thủ tục hành chính văn thư :

Thủ tục này có tương quan ngặt nghèo với hoạt động giải trí văn thư, gồm hàng loạt những thủ tục tương quan đến hoạt động giải trí giải quyết và xử lý, phân phối, tàng trữ công văn sách vở và đưa ra những quyết định hành động dưới hình thức văn bản để Giao hàng xử lý việc làm .

Ví dụ:

– Thủ tục tiếp đón công văn đi / đến- Thủ tục vào sổ công văn …Việc phân loại thủ tục hành chính chỉ mang tính tương đối, một thủ tục hoàn toàn có thể thuộc nhiều loại thủ tục hành chính khác nhau .

Hậu Nguyễn

Source: https://vh2.com.vn
Category : Lưu Trữ VH2