Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Đơn thông báo sửa chữa nhà – LVN Group

Đăng ngày 19 August, 2023 bởi admin
Đơn thông báo sửa chữa nhà, tái tạo, thiết kế xây dựng cơi nới diện tích quy hoạnh nhà ở, phòng ở. Có thể sử dụng trong những khu công trình nhà nhà ở, nhà ở xã hội, nơi mà việc sửa sang nhà ở cần có sự xác nhận của đơn vị chức năng quản trị .

Tổng quan Đơn thông báo sửa chữa nhà

Đơn thông báo sửa chữa nhà là văn bản được cá thể sử dụng để thông báo cho chủ thể có thẩm quyền về việc sửa chữa nhà, mà đơn cử là thời gian khai công thực thi sửa chữa nhà theo lao lý của pháp lý khi việc sửa chữa nhà của chủ thể này không thuộc trường hợp hải xin Giấy phép sửa chữa khu công trình .

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn thông báo sửa chữa nhà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN THÔNG BÁO SỬA CHỮA NHÀ Ở

( V / v : Sửa chữa nhà ở cấp … … …. tại khu vực … … … … … .. )

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……….

– Ông:……………… – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ………

– Căn cứ Luật Xây dựng năm năm trước ;
– Căn cứ Thông tư 15/2016 / TT-BXD hướng dẫn về cấp Giấy phép kiến thiết xây dựng ;
– Căn cứ nhu yếu của bản thân .
Tên tôi là : … … … … … … … … … … … Sinh ngày …. tháng … … năm … … … … …
Giấy CMND / thẻ CCCD số : … … … … … … … … Ngày cấp : …. / …. / … .. Nơi cấp ( tỉnh, TP ) : … … … … … .
Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chỗ ở lúc bấy giờ … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Điện thoại liên hệ : … … … … … … … … … … …
Tôi xin trình diễn với Quý cơ quan vấn đề như sau :

Tôi là……………. (tư cách của bạn trong việc làm đơn, như, chủ sở hữu ngôi nhà tại  địa chỉ…………………………….. được cấp Giấy chứng nhận số………………… ngày…./…../……..)

Với nguyên do sau :
… … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … …
( bạn đưa ra thực trạng và nguyên do dẫn đến việc bạn muốn sửa chữa nhà cũng như làm đơn thông báo sửa chữa nhà, ví dụ, do nhà xuống cấp trầm trọng dẫn đến mất bảo đảm an toàn khi sử dụng, do có nhu yếu tăng cấp nhà ở, … )
Tôi làm đơn này để thông báo cho Quý cơ quan biết về thời gian thi công thiết kế xây dựng để sửa chữa căn nhà trên của tôi. Cụ thể :
… … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … …
( Bạn đưa ra những thông tin đơn cử về việc khai công thiết kế xây dựng theo kế hoạch )
Bên cạnh đó tôi xin gửi kèm theo đơn này những tài liệu, văn bản chứng tỏ cho những thông tin mà tôi đã nêu trên :
1. / 01 bản sao y hồ sơ phong cách thiết kế thiết kế xây dựng ;
2. / … …. ( Liệt kê số lượng, thực trạng tài liệu, văn bản bạn gửi kèm theo )
Tôi xin cam kết với Quý cơ quan những thông tin tôi đã nêu trên là trọn vẹn đúng thực sự .
Tôi xin trân trọng cảm ơn !

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

Source: https://vh2.com.vn
Category : Sửa Chữa