Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Một số điểm mới của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Đăng ngày 30 August, 2022 bởi admin

2020 – 11-11 T04 : 19 : 09-05 : 00

https://vh2.com.vn/vi/news/nghien-cuu-trao-doi/mot-so-diem-moi-cua-nghi-dinh-so-30-2020-nd-cp-ve-cong-tac-van-thu-52.htmlhttps://vh2.com.vn/uploads/news/source/luatphap.jpg

https://vh2.com.vn/uploads/banners/banner-chu-0.jpg

Công tác văn thư là hoạt động giải trí không hề thiếu của bất kể cơ quan, tổ chức triển khai nào. Làm tốt công tác văn thư sẽ bảo vệ việc phân phối thông tin một cách nhanh gọn, kịp thời, đúng chuẩn, góp thêm phần nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí của mỗi cơ quan, tổ chức triển khaiNghị định số 110 / 2004 / NĐ-CP ngày 08/4/2004 của nhà nước về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010 / NĐ-CP ngày 08/02/2010 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Nghị định số 110 / 2004 / NĐ-CP ngày 08/4/2004 của nhà nước về công tác văn thư đã được phát hành trước đây nên có nhiều nội dung tương quan đến công tác văn thư chưa được kiểm soát và điều chỉnh bởi những quy phạm pháp luật hoặc là đã được lao lý nhưng chưa tương thích với thực tiễn. Vì thế, ngày 05/3/2020, nhà nước phát hành Nghị định số 30/2020 / NĐ-CP về công tác văn thư nhằm mục đích khắc phục những hạn chế, chưa ổn nêu trên. Nghị định này có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 05/3/2020, dưới là 1 số ít điểm mới đáng chú ý quan tâm của Nghị định này :

       1. Các loại văn bản hành chính

Nghị định 30/2020 / NĐ-CP sửa đổi pháp luật về những loại văn bản hành chính. Trước đây, Nghị định 110 / 2004 / NĐ-CP và Nghị định 09/2020 / NĐ-CP pháp luật những loại văn bản hành chính gồm : Nghị quyết ( riêng biệt ), quyết định hành động ( riêng biệt ), thông tư, quy định, pháp luật, thông cáo, thông tin, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, giải pháp, đề án, dự án Bất Động Sản, báo cáo giải trình, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thoả thuận, giấy uỷ quyền, giấy mời, giấy trình làng, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công. Nhưng lúc bấy giờ Nghị định 30/2020 / NĐ-CP bỏ những loại văn bản sau khỏi list những loại văn bản hành chính : bản cam kết, giấy ghi nhận, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ. Bởi “ Văn bản hành chính ” là văn bản hình thành trong quy trình chỉ huy, quản lý và điều hành, xử lý việc làm của những cơ quan, tổ chức1 .

       2. Về giá trị pháp lý của văn bản điện tử

Tại Điều 5 Nghị định 30/2020 / NĐ-CP nêu rõ giá trị pháp lý của văn bản điện tử như sau : “ Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức triển khai theo pháp luật của pháp lý có giá trị pháp lý như bản gốc của văn bản giấy ”. Nghị định 110 / 2004 / NĐ-CP và Nghị định 09/2020 / NĐ-CP không có pháp luật về nội dung này .

       3. Ký ban hành văn bản

       – Về thẩm quyền ký của cấp phó được giao phụ trách: Điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP khi quy định thẩm quyền ký của cấp phó là: “Trường hợp cấp phó được giao phụ trách, điều hành thì thực hiện ký như cấp phó ký thay cấp trưởng”2. Nghị định 110/2004/NĐ-CP và Nghị định 09/2020/NĐ-CP không quy định vấn đề này mà chỉ được quy định tại Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Vì thế dẫn đến thực tế, nhiều cơ quan, đơn vị vẫn ghi chức danh cấp phó phụ trách (chẳng hạn như: PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH) là không đúng.

       – Về ký thừa lệnh: Nghị định 30/2020/NĐ-CP bổ sung quy định: “Người được ký thừa lệnh được giao lại cho cấp phó ký thay”3. Nghị định 110/2004/NĐ-CP, Nghị định 09/2010/NĐ-CP và Thông tư 01/2011/TT-BNV không quy định việc ký thừa lệnh được ký thay nhưng thực tế các cơ quan, đơn vị thì cấp phó vẫn ký thừa lệnh cấp trưởng. Do đó, việc Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định cấp phó được ký thừa lệnh thay cấp trưởng là rất phù hợp với thực tiễn ban hành văn bản hành chính hiện nay.

       – Về mực ký văn bản: Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định “Đối với văn bản giấy, khi ký văn bản dùng bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai”4. Trong khi đó, trước đây Nghị định 110/2004/NĐ-CP chỉ quy định khi ký không được dùng bút chì, không dùng mực đỏ hoặc mực dễ phai, dẫn đến người ký văn bản có thể dùng mực đen, màu tím…

       – Về ký số: Nghị định 30/2020/NĐ-CP đã bổ sung quy định về chữ ký số của người có thẩm quyền và chữ ký số của cơ quan, tổ chức. Tại khoản 7 Điều 13 Nghị định này quy định: “Đối với văn bản điện tử, người có thẩm quyền thực hiện ký số”. Tại Phụ lục I của Nghị định này quy định “Hình ảnh, vị trí chữ ký số của người có thẩm quyền là hình ảnh chữ ký của người có thẩm quyền trên văn bản giấy, màu xanh, định dạng Portable Netwwork Graphics (.png) nền trong suốt; đặt canh giữa chức vụ của người ký và họ tên người ký”.

Nghị định này cũng lao lý về chữ ký số của cơ quan, tổ chức triển khai. Theo đó, “ Hình ảnh, vị trí chữ ký số của cơ quan, tổ chức triển khai là hình ảnh dấu của cơ quan, tổ chức triển khai phát hành văn bản trên văn bản, màu đỏ, kích cỡ bằng kích cỡ thực tiễn của dấu, định dạng (. png ) nền trong suốt, trùm lên khoảng chừng 1/3 hình ảnh chữ ký số của người có thẩm quyền về bên trái ”. Văn bản không cùng tệp tin với nội dung văn bản điện tử phải triển khai ký số của cơ quan, tổ chức triển khai trên văn bản kèm theo. Vị trí : góc trên, bên phải, trang đầu của văn bản kèm theo5 .

       4. Đính chính văn bản đi

Tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 30/2020 / NĐ-CP pháp luật : “ Văn bản đã phát hành nhưng có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình diễn, thủ tục phát hành phải được đính chính bằng công văn của cơ quan, tổ chức triển khai ban hành văn bản ” .
Trước đây, Nghị định 09/2010 / NĐ-CP lao lý đính chính bằng văn bản hành chính dẫn đến mỗi cơ quan đính chính bằng những hình thức văn bản khác nhau, có nơi phát hành quyết định hành động, có nơi phát hành thông tin, có nơi phát hành công văn … dẫn đến không thống nhất trong phát hành văn bản .

       5. Thu hồi văn bản

Nghị định 30/2020 / NĐ-CP lao lý về tịch thu văn bản như sau : “ Đối với văn bản giấy, trường hợp nhận được thông tin tịch thu, bên nhận có nghĩa vụ và trách nhiệm gửi lại văn bản đã nhận. Đối với văn bản điện tử, trường hợp nhận được thông tin tịch thu, bên nhận hủy bỏ văn bản bị tịch thu trên Hệ thống, đồng thời thông tin qua mạng lưới hệ thống để bên gửi biết ” 6 .

        6. Về khổ giấy của văn bản hành chính

Theo lao lý tại Nghị định 30/2020 / NĐ-CP, toàn bộ những loại văn bản hành chính đều chỉ sử dụng khổ giấy A4 ( 210 mm x 297 mm ) và được trình diễn theo chiều dài của khổ A4, trường hợp nội dung văn bản có những bảng, biểu nhưng không được làm thành phụ lục riêng thì văn bản hoàn toàn có thể được trình diễn theo chiều rộng 7 .
Trước đây, so với một số ít loại văn bản hành chính ( giấy ra mắt, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển ) hoàn toàn có thể trình diễn trên khổ giấy A4 hoặc A5 .

        7. Về đánh số trang văn bản

Nghị định 30/2020 / NĐ-CP pháp luật số trang văn bản được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản, được đánh từ số 1, bằng chữ số Ả-rập, cỡ chữ 13 đến 14, kiểu chữ đứng và không hiển thị số trang thứ nhất 8. Trước đây, theo Thông tư 01/2011 / TT-BNV, số trang văn bản được trình diễn tại góc phải ở cuối trang giấy ( phần footer ) .

       8. Về viết hoa trong văn bản hành chính

Trước đây, tại Phụ lục VI Thông tư 01/2011 / TT-BNV về viết hoa trong văn bản hành chính hướng dẫn 05 nhóm trường hợp phải viết hoa gồm : Viết hoa vì phép đặt câu ; viết hoa danh từ riêng chỉ tên người ; viết hoa tên địa lý ; viết hoa tên cơ quan, tổ chức triển khai ; viết hoa những trường hợp khác .
Nghị định 30/2020 / NĐ-CP cũng pháp luật 05 nhóm trường hợp phải viết hoa như Thông tư 01/2011 / TT-BNV, tuy nhiên đã sửa đổi và bổ trợ thêm 1 số ít trường hợp phải hoa trong từng nhóm. Cụ thể :

       – Đối với viết hoa vì phép đặt câu: Thông tư số 01/2011/TT-BNV quy định phải viết hoa vì phép đặt câu trong các trường hợp sau dấu chấm lửng (…); sau dấu hai chấm (:); sau dấu hai chấm trong ngoặc kép (: “…”) và viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của mệnh đề sau dấu chấm phẩy (;) và dấu phẩy (,) khi xuống dòng).    Nhưng Nghị định 30/2020/NĐ-CP chỉ bắt buộc viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của một câu hoàn chỉnh, đó là: Sau dấu chấm câu (.); sau dấu chấm hỏi (?); sau dấu chấm than (!) và khi xuống dòng. Như vậy, chỉ khi dùng 04 loại dấu câu này thì người viết mới phải viết hoa, còn các dấu khác thì viết chữ cái đầu bình thường.

       – Đối với viết hoa tên địa lý: Thông tư số 01/2011/TT-BNV chỉ có một trường hợp viết hoa đặc biệt là “Thủ đô Hà Nội” nhưng hiện nay Nghị định 30/2020/NĐ-CP bổ sung thêm cả “Thành phố Hồ Chí Minh” vào trường hợp viết hoa đặc biệt.

        – Đối với viết hoa các trường hợp khác: Nghị định 30/2020/NĐ-CP có một số điểm mới như sau:

+ Bổ sung pháp luật : Danh từ thuộc trường hợp đặc biệt quan trọng phải viết hoa gồm : Nhân dân, Nhà nước .
+ Trường hợp viện dẫn phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của một văn bản đơn cử thì viết hoa vần âm đầu của phần, chương, mục, tiểu mục, điều. Trước đây, Thông tư số 01/2011 / TT-BNV pháp luật viện dẫn điểm, khoản cũng viết hoa, tuy nhiên Nghị định 30/2020 / NĐ-CP pháp luật điểm, khoản không cần viết hoa. Ví dụ : “ Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 103 Mục 5 Chương XII Phần I của Bộ luật Hình sự ” ; “ Theo pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều 24 Tiểu mục 1 Mục 1 Chương III của Nghị quyết số 351 / 2017 / UBTVQH14 ” 9 .
+ Nghị định 30/2020 / NĐ-CP cũng đã bỏ quy tắc bắt buộc viết hoa trong tên gọi những tôn giáo, giáo phái, ngày lễ hội tôn giáo trong những văn bản hành chính .

                                                                                   ——————————–         

1 Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 30/2020 / NĐ-CP
2 Tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 30/2020 / NĐ-CP
3 Tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 30/2020 / NĐ-CP
4 Tại khoản 6 Điều 13 Nghị định 30/2020 / NĐ-CP

5 Tại mục II Phụ lục I Nghị định 30/2020/NĐ-CP

6 Tại khoản 4 Điều 18 Nghị định 30/2020 / NĐ-CP
7, 8 Tại mục I Phụ lục I Nghị định 30/2020 / NĐ-CP
9 Tại mục I Phụ lục II Nghị định 30/2020 / NĐ-CP

Source: https://vh2.com.vn
Category : Lưu Trữ VH2