Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Mối quan hệ giữa công tác văn thư và lưu trữ – https://vh2.com.vn

Đăng ngày 30 August, 2022 bởi admin
Một phần của tài liệu ( LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘIGiữa công tác làm việc văn thư và lưu trữ có mối quan hệ ngặt nghèo, thôi thúc với nhau. Mối quan hệ này biểu lộ liên tục trong quy trình từ soạn thảo, phát hành, quản trị văn bản đến lưu trữ hiện hành và đưa vào lưu trữ lịch sử vẻ vang .
Quá trình soạn thảo văn bản, việc tìm hiểu và khám phá những thông tin từ những tài liệu đã giải quyết và xử lý trước đó là rất quan trọng để hình thành nên văn bản. Tài liệu được lưu trữ tốt sẽ là nguồn phân phối những thông tin có giá trị pháp lý, đúng chuẩn và kịp thời nhất cho người soạn thảo văn bản .

Ngược lại, thực hiện tốt công tác văn thư cũng sẽ góp phần thực hiện
tốt công tác lưu trữ. Cụ thể là việc quản lý văn bản và lập hồ sơ hiện hành có
ảnh hưởng quan trọng đến việc thực hiện tốt công tác lưu trữ. Có thể xem
công tác lập hồ sơ như là cầu nối giữa công tác văn thư với công tác lưu trữ.
Nếu hồ sơ được lập khoa học sẽ tiết kiệm thời gian, công sức và tạo điều kiện
thuận lợi để công tác lưu trữ phát triển, từ đó phát huy được giá trị của tài liệu
lưu trữ.

Vai trò của công tác làm việc văn thư và lưu trữ so với hoạt động giải trí của mỗi cơ quan, đơn vị chức năng có mối quan hệ mật thiết với nhau .
– Góp phần quan trọng bảo vệ thông tin cho hoạt động giải trí quản trị ; cung ứng những tài liệu, tư liệu, số liệu đáng đáng tin cậy ship hàng những mục tiêu chính trị, kinh tế tài chính, văn hoá, xã hội. Đồng thời cung ứng những thông tin quá khứ, Giao hàng cho hoạt động giải trí quản trị của những cơ quan .
– Giúp cho cán bộ, công chức cơ quan nâng cao hiệu suất việc làm phân phối kịp thời những nhu yếu của tổ chức triển khai, cá thể. Hồ sơ tài liệu trở thành phương tiện đi lại theo dõi, kiểm tra việc làm một cách có mạng lưới hệ thống, qua đó cán bộ, công chức hoàn toàn có thể kiểm tra, đúc rút kinh nghiệm tay nghề góp thêm phần triển khai tốt những tiềm năng quản trị : hiệu suất, chất lượng, hiệu suất cao và đây cũng là những tiềm năng, nhu yếu của cải cách nền hành chính nhà nước ở nước ta lúc bấy giờ .

– Tạo công cụ để kiểm soát việc thực thi quyền lực của các cơ quan, tổ
chức, cá nhân. Góp phần giữ gìn những tư liệu về hoạt động của cơ quan,
phục vụ việc kiểm tra, thanh tra giám sát.

– Góp phần bảo vệ bí hiểm những thông tin có tương quan đến cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp và những bí hiểm vương quốc .
Từ mối quan hệ gắn bó hoàn toàn có thể thấy nếu chăm sóc làm tốt công tác làm việc văn thư và lưu trữ sẽ góp thêm phần bảo vệ cho những hoạt động giải trí của mỗi cơ quan hành chính nhà nước, mỗi đơn vị chức năng được thông suốt. Nhờ đó góp thêm phần nâng cao hiệu suất cao quản trị hành chính nhà nước và thôi thúc tiến trình cải cách nền hành chính lúc bấy giờ .

Tiểu kết:

Có thể thấy, công tác văn thư, lưu trữ là hoạt động vô cùng quan trọng
đối với mỗi cơ quan, tổ chức. Công tác văn thư, lưu trữ giúp tận dụng tối đa
giá trị của văn bản, của tài liệu lưu trữ phục vụ cho hoạt động quản lý, tổ chức
và các hoat động khác của cơ quan tổ chức. Vì vậy, làm tốt công tác văn thư,
lưu trữ là một tiền đề quan trọng để thực hiện tốt các hoạt động khác của cơ
quan tổ chức. Nhận thức được điều này các hoạt động của công tác văn thư,
công tác lưu trữ đã được các cơ quan, tổ chức ngày một chú trọng và các cơ
quan, tổ chức làm việc trong lĩnh vực ngành nghề văn thư, lưu trữ cũng đã
đang ngày một phát triển hơn nữa để đáp ứng nhu cầu đề ra của xã hội, góp
phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Chương 2

THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TẠI CÔNG TY

Source: https://vh2.com.vn
Category : Lưu Trữ VH2