Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Các trường phổ thông có cần nhân viên văn thư lưu trữ không?

Đăng ngày 30 August, 2022 bởi admin
( GDVN ) – Phần lớn, văn thư ở nhiều trường học lúc bấy giờ không làm đúng việc làm của mình mà thường làm tổng thể những việc làm gì mà Ban giám hiệu phân công, nhờ vả .Theo Thông tư số : 16/2017 / TT-BGDĐT Thông tư Hướng dẫn hạng mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người thao tác trong những cơ sở giáo dục phổ thông công lập lúc bấy giờ đều có vị trí văn thư trường học .

Các trường phổ thông có cần nhân viên văn thư lưu trữ không? ảnh 1

Vậy, văn thư trường học có nhiệm vụ gì trong các trường phổ thông hiện nay?

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác văn thư

3. Văn thư cơ quan có nhiệm vụ

a) Đăng ký, thực hiện thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi.

b) Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; trình, chuyển giao văn bản đến.

c) Sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu văn bản.

d) Quản lý Sổ đăng ký văn bản.

đ) Quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức; các loại con dấu khác theo quy định.

Các trường học phổ thông hiện nay có cần văn thư lưu trữ không?

Mặc dù Thông tư số : 16/2017 / TT-BGDĐT Thông tư Hướng dẫn hạng mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người thao tác trong những cơ sở giáo dục phổ thông công lập lúc bấy giờ đều có vị trí văn thư trường học, thế nhưng vài năm trở lại đây, không ít trường học đã không còn tuyển nhân viên cấp dưới văn thư .
Bởi, những việc làm như : Đăng ký, thực thi thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi ;
Tiếp nhận, ĐK văn bản đến ; Trình, chuyển giao văn bản đến ; … lúc bấy giờ diễn ra khá ít .
Thường thì những công văn, văn bản được gửi đến đều bằng email .
Ban giám hiệu đọc và in ra kẹp luôn vào hồ sơ tàng trữ. Hay việc chuyển văn bản đến những trường, đến phòng, sở cũng được Ban giám hiệu thực thi luôn .
Vì thế, văn thư ở nhiều trường học lúc bấy giờ không làm đúng việc làm của mình mà thường làm tổng thể những việc làm gì mà Ban giám hiệu phân công, nhờ vả .

Lương ít nên chẳng làm khó họ làm gì

Có những hiệu trưởng rất hiểu lòng nhân viên cấp dưới vì vậy thấy lương văn thư quá thấp cũng du di nhiều về giờ giấc .
Đó là việc không phải đi và về đúng giờ và không phải làm đủ 8 tiếng / ngày .
Có hiệu trưởng lại tạo điều kiện kèm theo cho nhân viên cấp dưới văn thư làm thêm 1 số ít việc để tăng thu nhập như phô tô đề kiểm tra, chụp hình thẻ, ép plastic thẻ bảo hiểm, bán hàng căn tin trong trường …

Hay như việc kiêm nhiệm thêm tạp vụ, làm y tế học đường, quản trị thiết bị trường học …
Nhưng cũng có những hiệu trưởng lại tận dụng sự thư thả của nhân viên cấp dưới văn thư để giao cho họ làm những việc làm không công như sắp xếp thời khóa biểu, sai việc này, nhờ việc kia ( mà toàn những việc không tên ) .

Tôi không muốn việc nhàn mà lương thấp

Khi được hỏi, gần như là nhân viên cấp dưới văn thư nào cũng có một tâm nguyện : “ Tôi không muốn thao tác nhàn mà lương thấp ” .

Nhưng làm việc bận rộn để có lương cao thì những nhân viên này sẽ phải làm những việc gì?

Đương nhiên việc làm của một văn thư nhà trường có muốn bận rộn cũng chẳng có việc đúng công dụng để làm .
Vì thế, chỉ còn cách sửa Thông tư số : 16/2017 / TT-BGDĐT Thông tư Hướng dẫn hạng mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người thao tác trong những cơ sở giáo dục phổ thông công lập lúc bấy giờ .
Đó là việc, không còn vị trí văn thư độc lập ở những cơ sở giáo dục phổ thông công lập mà gộp nhiều vị trí nhân viên cấp dưới trong trường lại với nhau .
Ví như bậc tiểu học, trường từ 28 lớp trở lên sẽ chỉ còn 4 nhân viên cấp dưới ( trước là 5 nhân viên cấp dưới ) gồm : văn thư sẽ kiêm y tế, thủ quỹ ; thư viện kiêm thiết bị và công nghệ thông tin ; kế toán .
Trường từ 20 đến 27 lớp sẽ có 3 nhân viên cấp dưới gồm : văn thư, kiêm y tế, thủ quỹ ; thư viện kiêm thiết bị, công nghệ thông tin ; và kế toán .
Trường từ 20 lớp trở xuống chỉ còn 2 nhân viên cấp dưới như kế toán kiêm y tế và văn thư, thư viện và thiết bị kiêm thủ quỹ .
Ngoài việc sáp nhập vị trí những nhân viên cấp dưới trường học, nhà trường phải quản trị nhân viên cấp dưới thao tác đúng pháp luật giờ hành chính .

Khi đã sắp xếp việc tinh giản các vị trí và quản lý giờ giấc làm việc thì nhà nước cần thực hiện việc sắp xếp lại thang bậc lương cho các nhân viên trường học một cách xứng đáng để ít nhất họ cũng đảm bảo được mức sống căn bản như nhiều giáo viên hiện nay.

Tài liệu tham khảo:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-30-2020-ND-CP-cong-tac-van-thu-436532.aspx

Đỗ Quyên

Source: https://vh2.com.vn
Category : Lưu Trữ VH2