Networks Business Online Việt Nam & International VH2

NÂNG CAO TÍNH CHIẾN ĐẤU, TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG CHI BỘ; KINH NGHIỆM TỪ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO MỘT SỐ CHI BỘ TRONG VIỆC XỦ LÝ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VI PHẠM – Tin tức, đọc báo, sự kiện

Đăng ngày 28 May, 2023 bởi admin
21/10/2015 | 5400

 1. Khái quát đặc điểm tình hình của Đảng bộ                                                                                                                                                   

Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường là Đảng bộ cấp trên cơ sở thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lúc bấy giờ có 37 tổ chức triển khai đảng thường trực trong đó có 03 đảng bộ mà đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở, 16 đảng bộ cơ sở và 18 chi bộ ; số lượng đảng viên tính đến nay là 4.779 chiến sỹ. Các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ là các tổ chức triển khai đảng ở các cơ quan, đơn vị chức năng sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước thực thi tính năng tham gia kiến thiết xây dựng và chỉ huy triển khai trách nhiệm quản trị nhà nước của Bộ trên 8 nghành, gồm có : đất đai ; tài nguyên nước ; tài nguyên tài nguyên, địa chất ; thiên nhiên và môi trường ; khí tượng, thủy văn ; đổi khác khí hậu ; đo đạc và map ; quản trị tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo. Trong nhiệm kỳ vừa mới qua, Đảng ủy đã phối hợp ngặt nghèo với Ban cán sự đảng, chỉ huy Bộ, bám sát sự chỉ huy của Đảng và Nhà nước trong nghành tài nguyên và thiên nhiên và môi trường, tập trung chuyên sâu cao sự chỉ huy, chỉ huy các đảng bộ, chi bộ thường trực hoàn thành xong tốt trách nhiệm trình độ, thực thi tốt quy định dân chủ, trách nhiệm bảo mật an ninh, quốc phòng ; chỉ huy chỉ huy thực thi tốt công tác làm việc thiết kế xây dựng Đảng trong sáng vững mạnh. Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa mới qua, Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Tặng Ngay Cờ thi đua xuất sắc trong nhiệm kỳ ; được quản trị nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì .

2. Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường lãnh đạo việc nâng cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong chi bộ

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ rõ: “…Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống với những biểu hiện khác nhau…”, một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị là… “Sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng…” tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong chi bộ còn yếu. Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường tuy chưa có tổng kết, đánh giá có bao nhiêu chi bộ tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình còn yếu nhưng chắc chắn cũng có những chi bộ, đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế. Thực tế thời gian qua cho thấy: việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng của đảng viên còn rất ít; tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong kiểm điểm, đánh giá phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức đảng hằng năm còn hạn chế, trong kiểm điểm cuối năm của nhiều cán bộ, đảng viên có ghi: “đôi khi còn e dè, nể nang, chưa mạnh dạn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình…”. Trong tự phê bình, đảng viên chưa thật thà, công khai nhận trước mặt mọi người những khuyết điểm của mình để tìm cách sửa chữa vì sợ mất thể diện, mất uy tín; trong phê bình không dám nói thẳng, nói thật, nói hết những khuyết điểm của đồng chí mình nhất là trong phê bình cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp, chỉ tập trung nói về ưu điểm, còn khuyết điểm rất ít nói tới, nếu có khuyết điểm thì cũng tìm cách đổ lỗi do nguyên nhân khách quan…

Có nhiều nguyên do dẫn đến tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình của 1 số ít chi bộ và đảng viên còn yếu, nhưng tựu chung lại do 1 số ít nguyên do chính sau đây :

         Thứ nhất, một số chi bộ và một bộ phận đảng viên chấp hành chưa nghiêm Điều lệ Đảng, Quy định về thi hành Điều lệ Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình chưa được coi trọng, còn bị buông lỏng; chưa thấy được tự phê bình và phê bình là một trong những quy luật phát triển của Đảng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó vì đâu mà có khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Chính vì nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về vị trí, mục đích, ý nghĩa, tác dụng của tự phê bình và phê bình nên chưa nghiêm túc và tự giác chấp hành.

        Thứ hai, một số chi bộ và đảng viên tuy nhận thức được vị trí, mục đích, ý nghĩa, tác dụng của tự phê bình và phê bình nhưng do tính chiến đấu kém, không có chính kiến, bản lĩnh, thấy tổ chức, đồng chí mình có thiếu sót, khuyết điểm, sai lầm không thẳng thắn đấu tranh, phê bình; công tác kiểm tra, giám sát nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng chưa thường xuyên, việc đấu tranh với những vi phạm còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, không nghiêm túc.

Thứ ba, cán bộ lãnh đạo thấy cán bộ, đảng viên của mình có khuyết điểm vi phạm nhưng sợ mất thành tích của đơn vị, sợ bị mất phiếu khi bầu cử, đề bạt, bình bầu thi đua, khen thưởng nên chỉ nhắc nhở qua loa, không xử lý nghiêm túc; cán bộ, đảng viên trong tổ chức đảng, trong cơ quan, đơn vị thấy thủ trưởng hoặc đồng chí mình có thiếu sót, khuyết điểm nhưng nhận thức không đúng, sợ bị trả thù, trù dập, ảnh hưởng đến sinh mạng chính trị và quyền lợi của bản thân, nên cũng không dám đấu tranh, phê bình cấp trên và đồng chí mình.

Trên cơ sở thấy được những nguyên do dẫn đến tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình của 1 số ít chi bộ và đảng viên còn yếu ; để nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, góp thêm phần nâng cao năng lượng chỉ huy và sức chiến đấu của Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Bộ đã chỉ huy các cấp ủy và chi bộ thực thi đồng điệu 1 số ít nội dung sau :

         Một là, các cấp ủy, chi bộ, nhất là người đứng đầu cần gương mẫu và tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về tự phê bình và phê bình bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực. Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt và vận dụng thực hiện sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, về các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhận thức đúng về tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng và là nguyên tắc, chế độ thường xuyên trong sinh hoạt Đảng. Thấy rõ mục đích, ý nghĩa, tác dụng của tự phê bình và phê bình không phải là “bới lông tìm vết”, mà là “trị bệnh cứu người”, giúp tổ chức đảng và đảng viên thấy rõ ưu điểm để phát huy, thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, sửa chữa, khắc phục để từ đó, vận dụng vào thực tế, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Khi thực hiện tự phê bình phải nghiêm túc và tự giác. Khi phê bình phải chân thành, thẳng thắn, thắm tình đồng chí trên tinh thần xây dựng, không có dụng ý xấu, không thiên tư, thiên kiến, không chen động cơ cá nhân, không có sự trả thù, trù dập…

           Hai là, nghiên cứu bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh các quy chế, quy định về chế độ công tác, lề lối làm việc của cấp ủy, của chi bộ theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ trong thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc về chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, của chi bộ; hàng năm, chi bộ cần tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên và công khai trước chi bộ để làm cơ sở cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình khi xem xét đánh giá phân loại đảng viên cuối năm. Định kỳ, 6 tháng 1 lần, bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để nắm tâm tư, nguyện vọng, nghe và tiếp thu những ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Ba là, các cấp ủy, chi bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về tự phê bình và phê bình; phải đảm bảo dân chủ trong tự phê bình và phê bình; khắc phục tình trạng mất dân chủ hoặc áp đặt trong tự phê bình và phê bình, phê bình mang tính chiếu lệ, hình thức. Cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên đặc biệt coi trọng và tăng cường công tác giám sát, kiểm tra cấp ủy cấp dưới, chi bộ và đảng viên trong việc chấp hành chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ để kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm minh nếu có vi phạm.

          Bốn là, trong kiểm điểm công tác hằng năm của cấp ủy, chi bộ đảng phải chấp hành nghiêm theo đúng Hướng dẫn của cấp trên; chú trọng tự phê bình và phê bình. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền phải gương mẫu chấp hành việc tự phê bình và phê bình trước tập thể, có sự giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên. Thực hiện nghiêm túc phương châm tự phê bình và phê bình là “trên trước, dưới sau”, “từ trong ra, từ ngoài vào”, “từ trên xuống, từ dưới lên” để phê bình và tự phê bình bảo đảm dân chủ, khách quan, trung thực, đầy đủ, và có chất lượng. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp thực hiện tự phê bình và phê bình phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm có chất lượng, đem lại hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường tuyên truyền, nêu gương đảng viên và tổ chức đảng, quần chúng tích cực đấu tranh phê bình, gương những người dũng cảm nhận thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm để sửa chữa, khắc phục và phấn đấu vươn lên.

          Năm là, các cấp ủy, chi bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấp gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Bằng những việc làm nêu trên, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Bộ từng bước được nâng cao đã góp thêm phần quan trọng trong chỉ huy hoàn thành xong tốt trách nhiệm chính trị và công tác làm việc thiết kế xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh .

         3. Kinh nghiệm từ một số chi bộ trong việc xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm

         Điều 30, Điều lệ Đảng đã chỉ rõ “Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng”. Trong Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương còn nhấn mạnh “Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo”.

Kỷ luật của Đảng có tầm quan trọng đặc biệt quan trọng trong triển khai trách nhiệm chính trị và kiến thiết xây dựng Đảng, bảo vệ cho sự sống sót, hoạt động giải trí và tăng trưởng của Đảng. Tăng cường kỷ luật của Đảng là trách nhiệm quan trọng, liên tục của mọi tổ chức triển khai đảng và đảng viên để nâng cao tính đảng, tính giai cấp, giữ vững kỷ cương của Đảng, cung ứng nhu yếu trách nhiệm chỉ huy và kiến thiết xây dựng Đảng. Thi hành kỷ luật so với tổ chức triển khai đảng và đảng viên nhằm mục đích giữ vững sự đoàn kết trong Đảng, tăng cường thống nhất ý chí và hành vi, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng luôn trong sáng vững mạnh. Nếu kỷ luật của Đảng không nghiêm thì chủ trương, đường lối của Đảng bị chấp hành rơi lệch, tổ chức triển khai đảng lỏng lẻo, vai trò chỉ huy bị giảm sút, tổ chức triển khai đảng sẽ suy yếu. Vì vậy những bộc lộ coi thường, xem nhẹ kỷ luật của Đảng cũng như mọi hành vi vi phạm kỷ luật, dù nhỏ cũng làm suy giảm sức chiến đấu và vai trò chỉ huy của Đảng .
Thực hiện Điều lệ Đảng, các quyết định hành động, pháp luật của Trung ương và các hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác làm việc kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, với nhận thức khá đầy đủ về vai trò, ý nghĩa tính năng và nội dung của công tác làm việc kiểm tra, giám sát, những năm qua công tác làm việc kiểm tra giám sát luôn được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy thường trực chăm sóc chỉ huy ; hằng năm Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đều kiến thiết xây dựng chương trình công tác làm việc và tổ chức triển khai thực thi theo chương trình công tác làm việc đã đề ra. Đảng ủy Bộ đã chỉ huy các cấp ủy, ủy ban kiểm tra của cấp ủy thường trực kiến thiết xây dựng và tổ chức triển khai thực thi chương trình công tác làm việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng tại đơn vị chức năng mình, báo cáo giải trình tác dụng về Đảng ủy Bộ. Hàng năm có 100 % các đảng ủy và ủy ban kiểm tra của các đảng ủy thường trực đều phát hành chương trình công tác làm việc kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ, trong từng năm và tổ chức triển khai thực thi đạt hiệu quả .
Trong nhiệm kỳ vừa mới qua, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đã kiểm tra, giám sát theo chuyên đề so với 100 % các đảng bộ, chi bộ thường trực trong việc chấp hành Điều lệ Đảng và các thông tư Nghị quyết của Đảng. Thông qua các cuộc kiểm tra, xử lý tố cáo đã phát hiện 27 đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, 11 trường hợp bỏ hoạt động và sinh hoạt đảng 3 lần trở lên trong năm không có nguyên do. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và cấp ủy thường trực thi hành kỷ luật 27 đảng viên vi phạm trong đó : khiển trách 21, cảnh cáo 04, khai trừ ra khỏi đảng 02 trường hợp, các đảng viên bị kỷ luật không có khiếu nại ; xóa tên trong list đảng viên 11 trường hợp do bỏ hoạt động và sinh hoạt đảng 3 lần trở lên trong năm không có nguyên do. Qua việc kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng so với 27 trường hợp vi phạm hoàn toàn có thể rút ra một số ít kinh nghiệm tay nghề như sau :

Thứ nhất, phải nắm vững và thực hiện tốt phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra của Đảng là: dựa vào đảng viên và tổ chức đảng; phát huy tinh thần tự giác, phê bình và tự phê bình của đảng viên và tổ chức đảng; phát huy trách nhiệm xây dựng Đảng của quần chúng; đặc biệt coi trọng và làm tốt công tác thẩm tra, xác minh (thực tế cho thấy có những tổ chức đảng và đảng viên chưa tự giác nhận sai lầm, khuyết điểm của mình, còn quanh co, giấu giếm. Nếu chưa  thẩm tra, xác minh thì nhất thiết chưa kết luận); kết hợp công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra của Nhà nước, thanh tra nhân dân, công tác kiểm tra của các đoàn thể chính trị – xã hội và phối hợp với các ban, ngành có liên quan.

Thứ hai, phải thực hiện tốt quy trình một cuộc kiểm tra theo quy định, đặc biệt là khi kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, không được gộp hoặc bỏ bước trong quy trình kiểm tra.

Thứ ba, phải chấp hành tốt phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo quy định. Trong đó cấp ủy viên, hoặc ủy ban kiểm tra giúp chi bộ, cấp ủy xây dựng báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật phải kết luận rõ nội dung, mức độ, tính chất, tác hại, nguyên nhân của vi phạm; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Trước khi tổ chức cuộc họp chi bộ để nghe báo cáo kiểm điểm, biểu quyết kỷ luật; cấp ủy viên hoặc ủy ban kiểm tra cần gặp đối tượng để chỉ rõ: nội dung vi phạm (vi phạm nội dung gì? thể hiện ở văn bản nào?…), mức độ, tính chất, tác hại, nguyên nhân của vi phạm; đối chiếu với Quy định và Hướng dẫn “Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm” thì phải nhận hình thức kỷ luật nào? Trên cơ sở đó động viên đối tượng tự giác kiểm điểm, tự nhận nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật./.

Còn tiếp…

Ban Biên tập

Source: https://vh2.com.vn
Category : Đánh Giá