Networks Business Online Việt Nam & International VH2

Tiểu Luận Bình Luận Bản Án Tranh Chấp Hợp Đồng Luật Tố Tụng Dân Sự

Đăng ngày 05 June, 2023 bởi admin

Rate this post

Download bài Tiểu Luận Bình Luận Bản Án Tranh Chấp Hợp Đồng Luật Tố Tụng Dân Sự, đề tài Bình Luận Bản Án, Quyết Định Của Tòa Án Số 356/2018/KDTM-ST Ngày 21-12-2018 Về “Tranh Chấp Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa, Đòi Lại Tài Sản” Về Thẩm Quyền Của Tòa Án Nhân Dân

Bài làm được Luận Văn Luật hoàn thiện vào năm 2022, hi vọng là tài liệu bổ ích cho các bạn sinh viên tham khảo, ngoài ra các bạn sinh viên cần hỗ trợ thêm về viết bài có thể tham khảo qua dịch vụ viết thuê tiểu luận của Luận Văn Luật nhé

1.Tóm tắt bản án Tiểu Luận Bình Luận Bản Án Luật Tố Tụng Dân Sự

Căn cứ bản án số 356 / 2018 / KDTM-ST, có thế tóm lược 1 số ít nội dung chính như sau :

*. Tư cách đương sự:

(1) Nguyên đơn: Ông Trần Minh Hoàng – Đại diện Hộ Kinh doanh Cơ sở Hoa kiểng Bảy Hương.

Địa chỉ : Số 121 / 5 thành phố Long Thới, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Tỉnh Bình Dương .

(2) Bị đơn: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khang Thông

( Tên cũ : Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thương Mại Dịch Vụ Khang Thông )
Địa chỉ : Số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh .

*. Nội dung vụ tranh chấp:

 • Ngày 17/9/2010, 25/11/2010 và 06/12/2010, ông Trần Minh Hoàng- Đại diện Hộ Kinh doanh Cơ sở Hoa kiểng Bảy Hương (Gọi tắt là Cơ sở Hoa kiểng Bảy Hương) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Khang Thông (Tên cũ: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Khang Thông)- gọi tắt là Công ty Khang Thông- xác lập các hợp đồng mua bán cây cảnh theo hợp đồng mua cây ăn trái và cây kiểng số 29/HĐMC.2010 (Gọi tắt là hợp đồng 29), hợp đồng mua cây ăn trái và cây kiểng số 41/HĐMC.2010 (Gọi tắt là hợp đồng 41) và hợp đồng mua cây cảnh quan số 46/HĐMC.2010 (Gọi tắt là hợp đồng 46).
 • Ngày 30/3/2011: hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng mua cây số 29/TLHĐMC.2011. Theo đó, Bị đơn còn nợ nguyên đơn 1.510.000.000 đồng.
 • Ngày 02/6/2011: hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng mua cây số 41/TLHĐMC.2011. Theo đó, Bị đơn còn nợ nguyên đơn 3.751.000.000 đồng.
 • Lần lượt ngày 09/4/2012 và ngày 06/5/2013, hai bên ký hai biên bản nghiệm thu, theo đó xác nhận Bị đơn còn nợ 4.770.000.000 đồng và 810.000.000 đồng.
 • Ngày 05/5/2016, nguyên đơn khởi kiện bị đơn ra Tòa án nhân dân Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu bị đơn trả ngay số tiền còn nợ theo hợp đồng 29, 41và 46 mà Nguyên đơn đã hoàn thành theo yêu cầu của Bị đơn, tổng cộng là: 10.031.000.000 (Mười tỉ không trăm ba mươi mốt triệu) đồng.

2.Quy định pháp luật có liên quan Làm Tiểu Luận Bình Luận Bản Án Luật Tố Tụng Dân Sự Tranh Chấp Hợp Đồng

2.1.Quy định pháp luật về thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân

Trong pháp lý tố tụng dân sự, việc xác lập thẩm quyền xử lý của Tòa án là một nội dung tố tụng quan trọng cần được đặc biệt quan trọng lưu tâm. Theo đó trường hợp xét xử sai thẩm quyền của Tòa án hoàn toàn có thể dẫn tới việc bản án bị hủy bỏ và phải xét xử lại .
Để xác lập thẩm quyền xử lý của Tòa án nhân dân, Bộ luật Tố tụng dân sự năm ngoái ( sau đây được gọi là “ BLTTDS năm ngoái ” ) đã lao lý đơn cử một cách có mạng lưới hệ thống tại Chương III của luật này. Theo đó, việc xác lập Tòa án có thẩm quyền xử lý được địa thế căn cứ theo :

Thứ nhất, về nội dung vụ việc.

Theo pháp luật từ Điều 26 đến Điều 34, BLTTDS 2015 đã liệt kê đơn cử tổng thể những vụ tranh chấp hoặc việc dân sự thuộc thẩm quyền thụ lý và xử lý của Tòa án nhân dân ; theo đó có sự phân loại đơn cử từng loại vấn đề dân sự nhất định, gồm có :
“ ( i ) Vụ việc về dân sự nói chung ;
( ii ) Vụ việc về hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình ;
( iii ) Vụ việc về kinh doanh thương mại, thương mại ;
( iv ) Vụ việc về lao động ;
( v ) Liên quan đến quyết định hành động riêng biệt của cơ quan, tổ chức triển khai ”
Trong đó, tương quan đến tranh chấp về kinh doanh thương mại được lao lý gồm có :
“ 1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, thương mại giữa cá thể, tổ chức triển khai có ĐK kinh doanh thương mại với nhau và đều có mục tiêu doanh thu .

 1. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.
 2. Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.
 3. Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.
 4. Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật”[1]

Hay có thể nói, Tòa án có thẩm quyền thụ lý giải quyết đối với những vụ tranh chấp về hợp đồng kinh doanh thương mại – thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 30 nêu trên. Tiểu Luận Bình Luận Bản Án

Thứ hai, xác định thẩm quyền theo cấp tòa án.

Theo lao lý tại Điều 35 và 36 BLTTDS năm ngoái, thẩm quyền của Tòa án nhân dân được phân theo Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Trong đó, Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử lý theo thủ tục xét xử sơ thẩm so với những tranh chấp. nhu yếu về :
“ 1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử lý theo thủ tục xét xử sơ thẩm những tranh chấp sau đây :

 1. a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;
 2. b) Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật này;
 3. c) Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của Bộ luật này.
 4. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây:
 5. a) Yêu cầu về dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27 của Bộ luật này;
 6. b) Yêu cầu về hôn nhân và gia đình quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29 của Bộ luật này;
 7. c) Yêu cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 31 của Bộ luật này;
 8. d) Yêu cầu về lao động quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 33 của Bộ luật này.”[2]

Đối với Tòa án nhân dân cấp tỉnh, bên cạnh những vấn đề dân sự thuộc thẩm quyền xử lý riêng được lao lý tại khoản 1 Điều 37 BLTTDS 2015 còn có “ thẩm quyền xử lý heo thủ tục xét xử sơ thẩm những vấn đề dân sự thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án nhân dân cấp huyện … mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh tự mình lấy lên để xử lý khi xét thấy thiết yếu hoặc theo đề xuất của Tòa án nhân dân cấp huyện ” [ 3 ] .
Như vậy, so với các vụ tranh chấp về kinh doanh thương mại, thương mạị, đơn cử là tương quan đến hợp đồng kinh doanh thương mại được pháp luật tại khoản 1 Điều 30 thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án nhân dân cấp huyện. Tuy nhiên, trong trường hợp Tòa án nhân dân cấp tỉnh thấy rằng thiết yếu hoặc được đề xuất bởi Tòa án nhân dân cấp huyện về việc đưa vụ án đó lên xét xử tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xử lý .

Thứ ba, xác định thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ.

Bên cạnh cấp TANDTC, tùy vào đặc trưng của từng vấn đề, việc thụ lý đảm nhiệm xử lý tranh chấp dân sự, nhu yếu dân sự còn được dựa trên đặc thù về chủ quyền lãnh thổ. Theo đó bên cạnh thẩm quyền xử lý việc dân sự được lao lý tại khoản 2 Điều 39 BLTTDS năm ngoái, so với các vụ án dân sự, việc xác lập thẩm quyền của Tòa án theo chủ quyền lãnh thổ được lao lý tại khoản 1 Điều này như sau :
“ a ) Tòa án nơi bị đơn cư trú, thao tác, nếu bị đơn là cá thể hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền xử lý theo thủ tục xét xử sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, kinh doanh thương mại, thương mại, lao động lao lý tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này ;

 1. b) Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;
 2. c) Đối tượng tranh chấp là thì chỉ Tòa án nơi có có thẩm quyền giải quyết.”

Như vậy, nếu xét riêng trong vụ tranh chấp về hợp đồng kinh doanh thương mại, tòa án nhân dân có thẩm quyền xử lý hoàn toàn có thể là :
( i ) Tòa án nơi cư trú, thao tác ( cá thể ) hoặc nơi có trụ sở của bị đơn ( cơ quan, tổ chức triển khai ) ;
( ii ) Tòa án nơi cư trú thao tác ( cá thể ) hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn đơn ( cơ quan, tổ chức triển khai ) nếu nguyên đơn và bị đơn có thỏa thuận hợp tác về nội dung này ;
( iii ) Tòa án nơi có trong trường hợp đối tượng người dùng tranh chấp là .
Như vậy, hoàn toàn có thể thấy rằng, để xác lập đúng mực thẩm quyền của Tòa án cần địa thế căn cứ vào nhiều yếu tố, trong đó trước hết phải nhắc đến quan hệ pháp lý tranh chấp, thỏa thuận hợp tác của các bên, cấp TANDTC và đặc thù về chủ quyền lãnh thổ. Trong đó, đặc biệt quan trọng cần quan tâm đến việc xác lập quan hệ pháp lý tranh chấp, bởi đây là cơ sở nền tảng, là tiền đề quan trọng để tạo điều kiện kèm theo xác lập tới những yếu tố tiếp theo .

2.2. Quy định pháp luật về xác định quan hệ pháp luật tranh chấp

Như đã nghiên cứu và phân tích ở trên, quan hệ pháp lý tranh chấp là một trong những nội dung quan trọng, là tiền đề cơ sở để xác lập pháp lý tố tụng và pháp lý nội dung có tương quan đến quy trình xử lý. Đặc biệt tương quan đến pháp lý tố tụng, việc xác lập đúng thẩm quyền xử lý của TANDTC cần yếu tố tiên quyết tiên phong là xác lập được đúng quan hệ tranh chấp giữa các đương sự .

Mặc dù ngay tại thời điểm nguyên đơn gửi đơn khởi kiện bị đơn đã phải có những đánh giá sơ khai, cơ bản đầu tiên về quan hệ pháp luật tranh chấp để gửi đơn đến tòa án có thẩm quyền. Tuy nhiên, việc xác định quan hệ tranh chấp lại không phải nhiệm vụ của các đương sự. Hay nói cách khác, nguyên đơn không bắt buộc phải xác định đúng quan hệ pháp luật tranh chấp ngay tại thời điểm gửi đơn này.Tiểu Luận Bình Luận Bản Án

Theo lao lý tại điểm c khoản 2 Điều 203 BLTTDS năm ngoái, trách nhiệm “ xác lập quan hệ tranh chấp giữa các đương sự ” thuộc về Thẩm phán trong quy trình tiến độ chuẩn bị sẵn sàng xét xử. Theo đó, trong tiến trình này, sau khi xác lập đúng mực được quan hệ tranh chấp, Thẩm phán cần phải xem xét tính đúng đắn trong thẩm quyền thụ lý của Tòa án để quyết định hành động việc xét xử trong tiến trình tiếp theo .
Như vậy hoàn toàn có thể thấy, ngay cả trong trường hợp nguyên đơn xác lập quan hệ tranh chấp sai thì cũng không tác động ảnh hưởng đến thực chất của việc xác lập các yếu tố về tố tụng và nội dung pháp lý vận dụng trên thực tiễn. Bởi lẽ, trách nhiệm xác lập quan hệ tranh chấp thuộc về Tòa án nhân dân. Do đó, Tòa án nhân dân có trách nhiệm xác lập và kiểm soát và điều chỉnh lại quan hệ tranh chấp nhằm mục đích bảo vệ tương thích với pháp luật của pháp lý .

2.3. Quy định pháp luật về kiện đòi tài sản – Tiểu Luận Bình Luận Bản Án

Kiện đòi tài sản được xem là một trong những phương thức chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản thực hiện biện pháp nhằm bảo vệ quyền của mình đối với tài sản đó. Theo quy định tại Điều 166 Bộ luật Dân sự 2015 (sau đây được gọi là “BLDS 2015”), quyền đòi lại tài sản được quy định như sau:

“ 1. Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác so với gia tài có quyền đòi lại gia tài từ người chiếm hữu, người sử dụng gia tài, người được lợi về gia tài không có địa thế căn cứ pháp lý .

 1. Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ sự chiếm hữu của chủ thể đang có quyền khác đối với tài sản đó.”

Như vậy, hiểu theo một cách đơn thuần theo lao lý này hoàn toàn có thể hiểu rằng quyền đòi lại gia tài là quyền của “ chủ sở hữu hay chủ thể khác có quyền so với gia tài nhu yếu Tòa án có thẩm quyền buộc chủ thể đang có hành vi chiếm hữu, người sử dụng gia tài, người được lợi về gia tài không có địa thế căn cứ pháp lý phải trả lại gia tài đó ”. Hay nói một cách khác, gia tài bắt đầu đã thuộc quyền sở hữu hoặc quyền khác của chủ sở hữu, chủ thể khác nhưng lại bị người khác chiếm hữu, sử dụng mà không có địa thế căn cứ pháp lý. Việc xác lập quyền sở hữu, quyền khác so với gia tài phải được dựa trên những địa thế căn cứ nhất định, xác đáng, có cơ sở và tương thích với lao lý pháp lý hiện hành .
Chủ thể của kiện đòi gia tài hoàn toàn có thể là pháp nhân, cá thể ; nội dung tranh chấp của tranh chấp này tương quan đến quyền về gia tài .
Ví dụ như :

Anh A là người có quyền sử dụng thửa đất X, anh A đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên minh đối với thửa đất X này. Tuy nhiên, không được sự đồng ý của anh A, anh B đã tự ý xây dựng, trồng trọt trên thửa đất này. Khi đó, anh A có quyền kiện lên Tòa án đòi lại tài sản là thửa đất nêu trên của mình từ anh B.Tiểu Luận Bình Luận Bản Án

2.4. Quy định pháp luật về tranh chấp kinh doanh, thương mại

Tranh chấp kinh doanh thương mại được hiểu là “ tranh chấp về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm giữa các bên trong quy trình triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, thương mại ” [ 4 ]. Trong đó hoạt động giải trí thương mại được pháp luật đơn cử tại khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại 2005 được xác lập là : “ hoạt động giải trí nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi, gồm có mua và bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ, góp vốn đầu tư, triển khai thương mại và các hoạt động giải trí nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi khác ” .
Tranh chấp kinh doanh thương mại có những đặc thù chính sau đây :
Một là, “ tranh chấp thương mại là những xích míc ( sự không tương đồng hay xung đột ) về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm giữa các bên trong mối quan hệ nhất định, tương quan trực tiếp đến quyền lợi kinh tế tài chính của các bên ” .
Hai là, “ những xích míc ( sự không tương đồng hay xung đột ) về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm giữa các bên phải phát sinh từ hoạt động giải trí thương mại ” .
Ba là, “ tranh chấp thương mại đa phần là tranh chấp giữa các thương nhân ”. [ 5 ]

3. Cách giải quyết của Tòa án nhân dân trong thực tiễn vụ án tranh chấp

Xem xét từ thực tiễn xử lý vụ tranh chấp theo bản án số 356 / 2018 / KDTM-ST ngày 21/12/2018, tương quan đến yếu tố tố tụng đặc biệt quan trọng là tương quan tới việc xác lập thẩm quyền xử lý của Tòa án, Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã có những quan điểm, đánh giá và nhận định đơn cử về yếu tố này như sau :

3.1. Cách giải quyết của Tòa án nhân dân trong việc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp Tiểu Luận Bình Luận Bản Án

Liên quan đến quan hệ pháp lý tranh chấp trong nội dung vụ án tranh chấp này, nguyên đơn và bị đơn có những quan điểm khác nhau :

(i) Về phía nguyên đơn: nguyên đơn xác định đây là tranh chấp về việc “kiện đòi tài sản”, điều này được thể hiện rõ trong yêu cầu tại đơn khởi kiện của nguyên đơn yêu cầu dòi lại số tiền mà bị đơn phải trả cho nguyên đơn.Tiểu Luận Bình Luận Bản Án

( ii ) Về phía bị đơn : bị đơn lại cho rằng đây là “ tranh chấp kinh doanh, thương mại ” chứ không phải “ tranh chấp kiện đòi gia tài ”. Bởi lẽ thực chất tranh chấp phát sinh là từ hợp đồng kinh doanh thương mại, thương mại đã được ký kết giữa nguyên đơn và bị đơn .
Về yếu tố này, Tòa án nhân dân Quận 1 đã nêu ra quan điểm tại mục [ 1 ] của phần Nhận định của Tòa án rằng :
“ Do Công ty Khang Thông không giao dịch thanh toán số tiền như thỏa thuận hợp tác nên phát sinh tranh chấp. Đây là tranh chấp phát sinh trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, thương mại giữa cá thể, tổ chức triển khai có ĐK kinh doanh thương mại với nhau và đều có mục tiêu doanh thu ” .
Như vậy, trong trường hợp này, Tòa án đã đống ý với quan điểm của phía bị đơn về việc xác lập quan hệ tranh chấp giữa các bên đương sự. Cụ thể, tranh chấp giữa ông Trần Minh Hoàng – Đại diện Cơ sở Hoa kiểng Bảy Hương và Công ty Khang Thông xuất phát từ việc Công ty Khang Thông không triển khai theo như nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên về nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền cho ông Trần Minh Hoàng .

3.2. Cách giải quyết của Tòa án nhân dân trong việc xác định tòa án có thẩm quyền giải quyết

Với việc xác lập quan hệ pháp lý tranh chấp là tranh chấp phát sinh trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, Tòa án nhân dân Quận 1 đã địa thế căn cứ theo pháp luật tại khoản 1 Điều 30 ; điểm b khoản 1 Điều 35 ; điểm a khoản 1 Điều 39 của BLTTDS năm năm ngoái để nhận định và đánh giá rằng Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền thụ lý và xử lý vụ tranh chấp này theo đúng lao lý của pháp lý. Cụ thể :
Khoản 1 Điều 30 lao lý :

Điều 30. Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

 1. Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.”

Điểm b khoản 1 Điều 35 lao lý :

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

 1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:
 2. b) Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật này;”

Điểm a khoản 1 Điều 39 pháp luật :

“Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

 1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:
 2. a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;”

Như vậy, tòa án nhân dân đã địa thế căn cứ trên cơ sở về loại việc, cấp tòa án nhân dân và thẩm quyền theo chủ quyền lãnh thổ để xác lập thẩm quyền thụ lý của Tòa án nhân dân Quận 1 là đúng lao lý pháp lý .
Tiểu Luận Bình Luận Bản Án Tranh Chấp Hợp Đồng Luật Tố Tụng Dân Sự

4. Nhận xét Tiểu Luận Bình Luận Bản Án Luật Tố Tụng Dân Sự Tranh Chấp Hợp Đồng

4.1. Về việc xác định quan hệ pháp luật tranh chấp

Trước hết, Tòa án nhân dân Quận 1 đã thực thi đúng, khá đầy đủ trách nhiệm của mình theo pháp luật của pháp lý tố tụng dân sự về việc xác lập quan hệ pháp lý tranh chấp theo lao lý tại điểm c khoản 2 Điều 203 BLTTDS năm ngoái .
Theo đó, bắt đầu nguyên đơn xác lập quan hệ tranh chấp giữa hai bên là “ kiện đòi gia tài ”, chưa đúng thực chất của tranh chấp do chưa có địa thế căn cứ đúng chuẩn, đơn cử xác lập rằng số tiền này thuộc quyền sở hữu của nguyên đơn. Mặc dù trong các văn bản tài liệu cung ứng có đề cập đến việc mua và bán và nhu yếu bị đơn giao dịch thanh toán tiền cho nguyên đơn, tuy nhiên để xác lập số tiền này có thực tiễn vốn thuộc quyền sở hữu của nguyên đơn còn phải địa thế căn cứ vào nhiều yếu tố trong quy trình hai bên giao kết, triển khai hợp đồng .
Ví dụ trường hợp nguyên đơn vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng dẫn tới bị đơn không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán thì số tiền đó không phải thuộc chiếm hữu hợp pháp của nguyên đơn. Hay nói cách khác, với những tài liệu được phân phối chưa đủ địa thế căn cứ để xác lập rằng số tiền này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của nguyên đơn và bị bị đơn chiếm hữu. Tiểu Luận Bình Luận Bản Án Luật Tố Tụng Dân Sự Tranh Chấp Hợp Đồng
Mặc dù nguyên đơn xác lập sai quan hệ tranh chấp nhưng Tòa án không vì vậy mà bỏ lỡ trách nhiệm của mình, theo đó, ngay trong bản án Tòa án nhân dân Quận 1 đã có đánh giá và nhận định lại trong việc nhìn nhận, xác lập quan hệ tranh chấp giữa các đương sự là “ tranh chấp tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, thương mại ” .
Tiếp theo, việc xác lập quan hệ tranh chấp giữa các đương sự của Tòa án trọn vẹn tương thích với pháp luật của pháp lý bởi những nguyên do như sau :

Thứ nhất, các chủ thể phát sinh tranh chấp trong quan hệ tranh chấp này là các thương nhân.

Căn cứ theo pháp luật tại khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại 2005, thương nhân được xác lập là các “ tổ chức triển khai kinh tế tài chính được xây dựng hợp pháp, cá thể hoạt động giải trí thương mại một cách độc lập, tiếp tục và có ĐK kinh doanh thương mại ”. Trong trường hợp này, ông Trần Minh Hoàng – Đại diện Hộ Kinh doanh Cơ sở Hoa kiểng Bảy Hương và Công ty Cổ phần Tập đoàn Khang Thông đều là các tổ chức triển khai kinh tế tài chính được xây dựng theo pháp luật của pháp lý và phải ĐK kinh doanh thương mại. Hay nói cách khác, cả nguyên đơn và bị đơn đều là thương nhân .

Thứ hai, đối tượng tranh chấp có liên quan đến hoạt động kinh doanh, thương mại giữa các bên với mục đích sinh lợi nhuận.

Theo đó, nguyên đơn và bị đơn ký kết với nhau các hợp đồng về việc mua bán cây ăn quả và cây kiểng, cụ thể bên mua là bị đơn, bên bán là nguyên đơn. Mục đích ký kết hợp đồng giữa các bên là nhằm sinh lợi nhuận và liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, thương mại của từng bên. Tiểu Luận Bình Luận Bản Án Luật Tố Tụng Dân Sự Tranh Chấp Hợp Đồng

Thứ ba, tranh chấp phát sinh trực tiếp từ mâu thuẫn về lợi ích kinh tế giữa các bên.

Cụ thể, tranh chấp trong bản án này phát sinh từ việc bị đơn không thực thi vừa đủ nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán cho nguyên đơn trong các hợp đồng kinh tế tài chính được giao kết giữa hai bên. Theo đó, nguyên đơn cho rằng bị đơn đang vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm của hợp đồng, tác động ảnh hưởng tới quyền hợp pháp của nguyên đơn và quyền lợi kinh tế tài chính đáng lẽ nguyên đơn nhận được. Trong khi đó, nếu như bị đơn đồng ý chấp thuận nhu yếu của nguyên đơn thì sẽ phải trả nguyên đơn khoản tiền theo nhu yếu, điều này cũng ảnh hưởng tác động trực tiếp đến quyền lợi kinh tế tài chính của bị đơn .
Do vậy, từ những địa thế căn cứ đã đánh giá và nhận định và được nghiên cứu và phân tích ở trên hoàn toàn có thể chứng minh và khẳng định rằng quan hệ pháp lý tranh chấp trong vụ tranh chấp này là “ tranh chấp tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, thương mại ”. Hay nói cách khác, Tòa án nhân dân Quận 1 đã có nhìn nhận, nhận định và đánh giá đúng mực khi xác lập quan hệ pháp lý tranh chấp xảy ra. Tuy nhiên, tương quan đến nội dung này, bản án của Tòa án được phát hành cũng cần chú ý quan tâm về tiêu đề tóm tắt nội dung bản án, đơn cử tại bản án này ghi là “ tranh chấp hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa, đòi lại gia tài ”. Cần làm rõ rằng, ở đây tòa án nhân dân đã xác lập quan hệ tranh chấp là phát sinh từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại mà đơn cử là tương quan đến hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa. Như vậy việc ghi nhận “ đòi lại gia tài ” vào nội dung bản án hoàn toàn có thể gây hiểu nhầm cho người tiếp đón .

4.2. Về việc xác định thẩm quyền giải quyết của Tòa án – Tiểu Luận Bình Luận Bản Án

Về việc xác lập thẩm quyền thụ lý và xử lý của Tòa án nhân dân Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thực thi theo đúng lao lý của pháp lý, đồng thời dẫn chiếu đúng các pháp luật có tương quan. Cụ thể như sau :
Trước hết để xác lập Tòa án có thẩm quyền xử lý so với tranh chấp kinh doanh, thương mại trong hồ sơ này, Tòa án đã dẫn chiếu khoản 1 Điều 30 BLTTDS năm ngoái. Theo lao lý này, tranh chấp phát sinh giữa nguyên đơn là tranh chấp phát sinh trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, thương mại mà đơn cử là về hợp đồng mua và bán thuộc thẩm quyền xử lý, thụ lý của Tòa án .
Tiếp theo, tương quan đến việc xác lập cấp Tòa án có thẩm quyền xử lý, bản án đã địa thế căn cứ theo pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều 35 BLTTDS 2015, qua đó chỉ rõ tranh chấp về kinh doanh thương mại được lao lý tại khoản 1 Điều 30 sẽ thuộc thẩm quyền xử lý của Tòa án nhân dân cấp huyện. Trong hồ sơ này, Tòa án nhân dân cấp huyện không có đề xuất kiến nghị, đồng thời Tòa án nhân dân cấp tỉnh không thực thi lấy hồ sơ vụ án lên xét xử, do vậy Tòa án nhân dân cấp tỉnh không có thẩm quyền xử lý .
Cuối cùng, tương quan đến xác lập thẩm quyền xử lý của Tòa án theo chủ quyền lãnh thổ. Bản án địa thế căn cứ theo pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều 39 BLTTDS 2015 xác lập rằng Tòa án nơi bị đơn có trụ sở chính là Tòa án có thẩm quyền xử lý. Bị đơn ở đây là Công ty Cổ phần Tập đoàn Khang Thông có địa chỉ trụ sở tại Số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy tích hợp với cấp tòa án nhân dân có thẩm quyền xử lý đã được xác lập ở trên, thì xác lập được Tòa án nhân dân Quận 1 có thẩm quyền xử lý vụ tranh chấp này. Tiểu Luận Bình Luận Bản Án Luật Tố Tụng Dân Sự Tranh Chấp Hợp Đồng
Ngoài ra, trong vụ tranh chấp này không có tương quan đến đối tượng người tiêu dùng tranh chấp là ; đồng thời các bên tranh chấp không có bất kể thỏa thuận hợp tác nào về việc xác lập Tòa án nơi nguyên đơn cư trú có thẩm quyền xử lý. Do vậy, không hề vận dụng điểm b và điểm c khoản 1 Điều 39 để xác lập cấp tòa án nhân dân có thẩm quyền xử lý theo chủ quyền lãnh thổ .
Nhìn chung, từ các nội dung đã được nghiên cứu và phân tích nêu trên về pháp luật pháp lý, trong thực tiễn ghi nhận tại bản án và nhận xét cá thể hoàn toàn có thể khẳng định chắc chắn rằng nội dung bản án số 356 / 2018 / KDTM-ST ngày 21/12/2018 về “ Tranh chấp hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa, đòi lại gia tài ” về yếu tố xác lập tòa án nhân dân có thẩm quyền xử lý đã được triển khai đúng theo pháp luật của pháp lý hiện hành, bảo vệ nhu yếu của pháp lý tố tụng dân sự .
[ 1 ] Điều 30 Bộ luật Tố tụng hình sự ( Luật số 92/2015 / QH13 ) ngày 25/11/2015 .
[ 2 ] Điều 35 Bộ luật Tố tụng hình sự ( Luật số 92/2015 / QH13 ) ngày 25/11/2015
[ 3 ] Khoản 2 Điều 36 Bộ luật Tố tụng hình sự ( Luật số 92/2015 / QH13 ) ngày 25/11/2015

 

adminlvl

Source: https://vh2.com.vn
Category : Đánh Giá